«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:31

“рихомонозата е паразитно забол€ване, което води до безплодие и аборти при кравите. ѕредизвиква възпаление на влагалището и матката.

“ази болест е открита още през 1900 година от Mazzanti. ¬ Ѕългари€ е доказана през 1941 година от ѕрокопанов. ѕрез 50-те и 60-те години на минали€ век т€ е констатирана в различни райони на страната. —ледствие повсеместното внедр€ване и прилагане на изкуственото осемен€ване разпространението й по-късно р€зко се ограничива.

—лед промените в нашата страна не се води точна статистика и е възможно, гол€ма част от безплодните животни, да се бракуват именно поради факта, че са носители или боледуват от трихомоноза. ќпасността от разпространението на това коварно забол€ване е най-гол€ма при екстензивно оглежданите говеда, където осемен€ването е основно естествено и не се води никакъв контрол по отношение разпространението на покривните инфекции.

“рихомонозата нанас€ огромни щети на кравефермите. ¬ засегнатите стопанства се раждат 20-30 % по-малко телета. «абол€ването се причин€ва от микроскопичен, едноклетъчен паразит. ¬ъв влагалищен и маточен секрет от крави паразита остава жив в продължение на 8 до 11 дни.  ато ц€ло обаче устойчивостта му в околната среда е малка и дезинфекционните средства в обичайни концентрации го убиват бързо.

 ак се зараз€ват животните ? “ъй като в случа€ се касае за покривна болест, обичайни€т път по който причинител€ попада в организма е чрез полови€ акт. «араз€ването по косвен начин е трудно Ц чрез постел€та и приборите за обслужване на животните. »нтерес представл€ва и факта, че не винаги покриването на крава от трихомонозен бик води към инвазиране (зараз€ване). ќт друга страна,засегнатите женски с течение на времето се освобождават спонтанно от паразитите и показват подчертана противоустойчивост към нова инвази€.

 акви външни признаци показват засегнатите крави ?

ѕри кравите трихомонадите попадат във влагалището и матката и се размножават и предизвикват локални възпалителни процеси. —ъществуват следните възможности.

1. »нвазиране без да е настъпило заплождане на животните. ¬ тези случаи възпалението на половите органи преминава през две фази Ц първоначална остра и след това хронична. ’арактерно за втората фаза е образуването на възелчета, колкото просено зърно в областта на предверието ќтначало те са червени, а след това избледн€ват. ¬ъзпалението на матката в тези случаи външно се манифестира с белезникави (гнойни) изтечени€ от външни€ полов орган.

2. јко едновременно с инвази€та настъпи и заплождане най-често то е последвано от ранен аборт. “огава той протича скрито, без да е съпроводен от н€какви клинични признаци.  равите се разгонват през удължени и неравномерни интервали от време Ц 21, 25, 32 дни. ¬ъпреки многократните осемен€вани€ те не се заплождат.

јко обаче смъртта на плода настъпи късно, когато е образувана костната му система, аборта е €вен и плода се изхвърл€ навън или остава в матката, разтап€ се и се превръща в гъста гнойна матери€. ¬ тези случаи от външни€ полов орган изтича огромно количество воднист сивобелезникав или жълтеникав гноен ексудат, който не е с особено лоша, непри€тна или задушлива миризма. Ќаподоб€ва пресечено мл€ко или бульон от пресечено €йце. ћного р€дко, засегнати животни могат да род€т нормално износен и напълно развит и жизнеспособен плод.

3. ѕри инвазиране на биците, трихомонадите се заселват в препуционалната торбичка и се задържат там продължително време, като най-често предизвикват възпаление, често съпроводено с образуване на възелчета. ¬ по-късните стадии на болестта биците изглеждат напълно здрави.

ѕо правило болните от трихомоноза животни не показват изменени€ в общото си състо€ние.

ƒиагнозата се постав€ от ветеринарен лекар. ¬същност единстевно на базата на външните признаци и той не би могъл да бъде напълно сигурен. Ќеобходимо е да се вземе материал (влагалищен и маточен секрет, по време на разгонване или след аборта), който да се изпрати за лабораторно изследване, което включва:

1. »зследване на нативен препарат. 2. ¬итално бо€дисан препарат. 3. »зсушен фиксиран и бо€дисан препарат 4. „рез култивиране на трихомонадите.

«а отбел€зване е, че посочените методи са трудоемки не винаги напълно сигурни. ќт друга страна те служат за откриване на трихомонозата при отделни животни, но своевременното определ€не на всички заразени в една ферма или населено м€сто е твърде затруднено поради обсто€телството, че не по вс€ко време или животно е възможно в даден момент да се откри€т паразитите ! “ака във влагалищен секрет при крави в междуестрални€ период, трихомонади се доказват само при 20-30% от животните. Ќай-сигурно е установ€ването им през първи€ ден на еструса. ќт това става €сно, че са повторни изследвани€ и контрол са задължителни. ќще по-неблагопри€тна е ситуаци€та при биците. «а сигурното доказване на причинител€ при отделни животни са необходими неколкократни изследвани€ !

“рихомонозата е трудно лечима. ¬ъпреки, че причинител€т е чувствителен към много лечебни и дезинфекционни средства, прилаганите терапевтични схеми нер€дко се оказват неефективни, поради наличие на гол€мо количество слуз или гноен ексудат във влагалището и матката, както и поради силното нагъване на лигавицата на препуциума.

ѕрепоръчва се впръскване и промивка с различни дезинфекционни средства: луголов разтвор, хлорамин 4-5/1000, млечна киселина 3-5% или следната смес: хлорамин 0,5 гр + натриев перборат 2 гр + натриев карбонат 1 г и вода 100 гр. –азтворите се впръскват затоплени с температура 45 градуса. Ќ€кои автори са приложили с успех фитонциди от лук във влагалището и матката. ќсвен тези средства ветеринарите прилагат допълнително инжективно и други лекарствени вещества.

«а фермерите и стопаните е важно да зна€т, че чрез посочените терапевтични средства се унищожават само причинителите на болестта, но не и самото възпаление. ѕълното дооздрав€ване е задача на организма, чрез неговите съпротивителни сили. Ќеобходимо е чрез осигур€ване на добро хранене и гледане, да се гарантират надеждни неспецифични защитни сили. Ќеобходимо е да се конторлира контакта между животните, особено между двата пола, както и да се извършват дезинфекции.

«адължително да са въведе изкуственото осемен€ване.

—топаните тр€бва да зна€т също така, че с посочените признаци пон€кога протичат и много неспецифични възпалителни забол€вани€ на полови€ апарат. Ќе винаги безплодните крави са болни от трихомоноза.

ѕритеснение обаче буди неизвестността, до колко и в какви мащаби това забол€ване е разпространено у нас.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є