«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 17:26

ѕролетта е преходен сезон. ѕон€кога дори, за овцете и козите той е по критичен отколкото зимата.  ои са причините за това ?

Ћипсата на пълноценни фуражи през зимните месеци и недохранването, по-продължителното в н€кои случаи оборно отглеждане, пренаселването, нехигиеничните помещени€, повишената влажност оказват своите негативни последстви€ върху организма на животните. “ъй като овцете са пасищни животни, все повече се разчита на младата и зелена трева, ко€то е с повишено съдържание на вода, но по-бедна на н€кои хранителни вещества. ѕром€на в храненето, тр€бва да става постепенно. јко се приема самосто€телно, пр€сната зелена трева предизвиква храносмилателни разстройства и диарии. “ова налага да се спазват следните по-важни изисквани€.

ќсновни€ фураж за лактиращите овце до 3-€ месец тр€бва да е ливадното сено в количество 2-3 кг. на ден. ѕри липса или недостиг, то може да се замени отчасти и с царевичак, пл€ва или слама. √рубите фуражи да се дават сутрин преди паша. «адължително е за овцете, особено от културните и високопродуктивните породи да се добав€ и концентриран фураж Ц царевица, ечемик, пшеница, трици, кюспета и шротове, в количество от 500 Ц800 грама дневно /до 1 кг. за близнилите/.  огато към дажбата не може да се осигури достатъчно сено е необходимо да се добав€ и калциев фосфат или креда в количество 10-20 гр. ѕри възможност да се изхранва силаж той тр€бва да е около 3 кг. ѕолезни за високопродуктивните овце са и сочните фуражи като цвекло и картофи Ц до 2 кг. ѕрез месеците май и юни обикновено се преминава към изц€ло пасищен режим на изхранване. ƒобав€нето на около 0,5 кг концентриран фураж на ден към храната на най-продуктивните овце е целесъобразно. —олта за близане тр€бва да се предостав€ в големи количества.

ѕролетта е сезон, когато животните се намират в период наскоро след раждане, по време на най-усилената лактаци€. “ова допълнително предизвиква изостр€не на редица забол€вани€, както и по€вата на недоимъчни състо€ни€. “акова забол€ване е остеомалаци€та «ас€га най-млечните кози и овце и то предимно тези, които са родили повече от 2 приплода. ћанифестира се главно с ДбезпричинноФ влошаване на общата състо€ние Ц капризен апетит, слабост, несигурен вървеж, трудно ставане, отслабване, болезненост на костите, а пон€кога дори и залежаване. ¬ъпреки че поемат храна, засегнатите животни не могат да се изправ€т

 етозата при най-високопродуктивните овце и кози също не е за пренебрегване. ќсобен интерес предствл€ва и факта, че от това коварно забол€ване страдат и козите, по време на най-усилената лактаци€ Ц факт който е малко известен у нас.  озите са домашни животни, при които съотношението между млечната продуктивност и телесното тегло е гол€мо. “ова изисква обезпечаване на всички нужди по отношение на хранителни вещества и енерги€.  раткотрайни€т дефицит на хранителни вещества обикновено се компенсира без последстви€.  озите са слаби животни и продължителни€ отрицателен енергиен баланс води до бързо изтощение. ѕричини. ѕричините за развитие на кетоза са следните: недостатъчна енергийна обезпеченост на дажбата (първична следствие гладуване) или чернодробно забол€ване Ц(вторична). ¬ъншно т€ протича с не особено характерни признаци. –азличават се две форми, скрита и €вна кетоза. ѕри първата по време на най-големи€ млеконадой, внезапно козите намал€ват апетита си. Ќастъпва намал€ване на млечната продуктивност, кръвната захар спада, установ€ва се намал€ване на активността на предстомаши€та (търбуха). ѕри втората по-тежка форма се наблюдават апати€, липса на апетит, дори пон€кога козите спират да се хран€т. —ърдечната дейност и дишането са учестени. ”станов€ва се запек, а пон€кога фекалите са жълтеникави покрити със слуз. ѕри натиск в областта на корема в д€сно животните реагират болезнено. »здишвани€т въздух и урината миришат на ацетон. јко не се вземат мерки и не се проведе терапи€ животните залежават и може да се стигне дори до смъртен изход. ѕри лекуване на кетозата се използват схеми, които приложени в начални€ стадий на болестта вод€т до р€зко и бързо подобр€ване на състо€нието на пациента. «а да се постигне ефект е необходимо да се инжектират следните средства - глюкоза 5-10%, серум глюкозе, (след постав€не на венокат) в доза 3 Ц 4 литра за денонощие, дексаметозон, с добър ефект е и приложението на ¬итамин —, ¬ комплекс, глицерин, (натриев пропионат, пропиленгликол). ‘ермерите тр€бва незабавно да коригират храненето, като добав€т повече концентрати към дневната дажба.  етозата тр€бва да се разграничи от следните по-важни забол€вани€ Ц нарушени€ в храносмилането, остеомалаци€, отрав€ни€, паразитози. ¬ тази връзка не бива да се забрав€ и един друг бич за овцевъдството. “оплото и влажно време през пролетта, подпомага пробуждането и развитието на най-различни видове паразити Ц глисти, тении, краста, кърлежи и др. “ова налага задължителното обезпаразит€ване на животните, което се осъществ€ва от ветеринарен лекар. ѕосоченото меропри€тие в много гол€ма степен би увеличило ефективността при отглеждане на овцете и козите.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є