Как може да се гарантира безопасността и проследимостта на млякото за директна продажба от фермите? ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Събота, 10 Юли 2010 17:24

За да се получи висококачествено и безопасно мляко животните във фермите е необходимо да се доят по хигиеничен начин, като преди започване на доенето млечните папили, вимето и слабините се почистват и измиват ръчно от доячите. Преди започване на същинското доене доячите трябва да проверяват първите струйки мляко от всяко животно за отклонения във външния вид (парцалчета, слуз, нетипичен цвят и др.), или млякото да се подлага на друго изследване, гарантиращо подобни резултати (например бързи тестове за установяване на мастит). Животните, третирани с ветеринарномедицински препарати, които могат да пренесат остатъчни вещества в млякото се обозначават като се записва на табелата на животното, че е третирано (дата на третиране) и периода в който млякото следва да се събира отделно от млякото на другите животни във фермата и не трябва да се дава на хора или преработвателни предприятия. Това мляко не се използва за човешка консумация преди изтичане на т.нар. „карентен срок” или това е периодът, след който в него няма да има недопустимо високи количества остатъци от препарата. За дезинфекция на млечните папили на лактиращите крави се използват одобрени от НВМС чашки или спрейове, които трябва да се употребяват по начин, който не създава неприемливи нива остатъчни вещества в млякото.

При установяване на изменения (флокули, парцалчета, замърсявания, оцветяване и др.) преди, при или след доене на млякото, то не може да се използва за човешка консумация !

Съоръженията за доене на млякото и помещенията, където то се филтрира за отстраняване на механичните замърсявания и съхранява в охладено състояние, следва да се конструират и разполагат по начин, който да ограничава допълнителното замърсяване на млякото. Това означава, че за тези съоръжения е необходимо обособяването на отделни помещения, които да са защитени от вредители, отделени от помещенията за отглеждане на животните и да разполагат с достатъчни по капацитет вани за първично съхранение на млякото в охладено състояние. Повърхностите на съоръженията, които влизат в контакт с млякото се изграждат от гладки, миещи се, нетоксични, лесни за почистване и дезинфекция материали, и се поддържат в добро състояние. След употреба повърхностите на съоръженията за първично съхранение на млякото трябва да се почистват и подлагат на дезинфекция с разрешени за използване в хранителновкусовата промишленост средства. Съдовете за съхранение на сурово мляко трябва да се почистват и дезинфекцират по подходящ начин преди повторната им употреба, не по-рядко от веднъж дневно.

В по-малките кравеферми помещението за първична обработка (прецеждане и охлаждане) на млякото би могло да има размери на средно голяма стая, разположена в близост от обора. То може да има циментов, мозаечен или с плътно непропускливо подово покриетие, позволяващо измиване и дезинфекция. Ъглите между стените и пода следва да са заоблени, за да не позволяват натрупване на замърсявания. Помещението следва да притежава подходяща канализация за отпадните води и достатъчно топла и студена вода, както и измиващи средства за ръцете на работещите. Вратите на помещението трябва да се затварят плътно и да не позволяват проникване на гризачи. Прозорците следва да са снабдени с мрежи против навлизане на насекоми. Помещението и ваните за съхранение на млякото трябва да се измиват и дезинфекцират ежедневно след освобождаване от млякото. Дезинфекцията може да се извършва с 1% разтвор на натриева основа.

Прецеждането на млякото, което е начин за отстраняване на механичните замърсявания от него, в миналото се извършваше с помощта на тензухени кърпи или много пластове марля. В настоящия момент се препоръчва използването на специални метални филтри от неръждаем материал, които да се подлагат на измиване и дезинфекциране чрез изпарване с гореща (над 82°С) вода.

Когато млякото се събира ежедневно е необходимо то да се охлажда във вани с двойни стени и възможности за поддържане веднага след доенето на не повече от 8 °С, и не повече от 6 °С в млякото, когато то не се събира (реализира) ежедневно.

По отношение на възможностите, които ще се предоставят на фермерите да предлагат директно от фермата мляко на потребителите, следва да се дадат повече разяснения и за пряко свързаната с тази дейност т.нар. „бактерицидна фаза” на млякото или това е периодът през който определени съставки на млякото (лактенини) възпрепятстват развитието на микроорганизмите в него, въпреки че то не е обработвано термично. Смисълът на задължителното охлаждане на млякото е от една страна да се удължи бактерицидната фаза на млякото, а от друга допълнително да се подтисне развитието на микроорганизмите в него. Известно е че бактерицидните свойства на млякото се запазват 2-3 часа в случай, че то не се охлади веднага след издояването, а при условие, че млякото се охлади веднага след издояването до 8°С, бактерицидната фаза се удължава за около 24 часа (Ц. Захариев, Е. Динчева, Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, част II, 1991, издателтво „Земя”, стр.23).

Бактерицидната фаза дава възможност, в случай, че млякото е охладено до 8°С то да се реализира в охладено състояние директно на потребителите, които от своя страна е необходимо задължително да го подложат на високотемпературна обработка, елиминираща рисковете от развитието в него на микроорганизми, опасни за човешкото здраве. В случай, че фермата разполага с условия (вана) за охлаждане на млякото не би било съществен проблем в рамките на 24 часа след издояването да се даде възможност охладеното мляко да се предлага на потребителите. Те от своя страна ,обаче, следва да са информирани и да провеждат задължителна високотемпературна обработка на млякото непосредствено след неговото закупуване. Отдавана научно е доказано, че високотемпературната обработка на млякото, задължително въведена и в предприятията с индустриален капацитет, е достатъчно ефективен способ за гарантиране безопасността на млякото както за директна консумация, така и при производството на различните млечни продукти. Важно е да се посочи, че температури достигащи фазата на кипене на млякото (млякото кипи над 100°С), и поддържащи се в рамките на 10 сек. са напълно достатъчни за унищожаване дори на едни от най-устойчивите по отношение на температурните въздействия микроорганизми, каквито са туберкулозните причинители (Ц. Захариев, Е. Динчева, Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, част II, 1991, издателтво „Земя”, стр.66). В случай, че потребителят се информира и подпише декларация за своята информираност от задължителна обработка чрез 10 сек. кипене на млякото, преди консумацията му още в ПСМ на фермата, това би гарантирало ефикасна превенция по отношение на микроорганизмите, потенциално налични в суровото мляко.

Много важен проблем по отношение на реализацията на млякото директно от фермите е неговата проследимост до крайния потребител. Как би могло да се постигне ефикасна проследимост от фермерите по приемлив, както за тях, така и за потребителите начин, без да се изискват големи инвестиции? Отговорът на този въпрос не е толкова труден, но изисква постоянното водене на съответна документация в ПСМ на фермите. Това би се осигурило при въвеждането на двустванно попълвани и оставащи, както в ПСМ, така и при клиента етикети със следното съдържание :

Етикет, съпътстващ напълнени опаковки мляко, собственост на клиента

/ попълва се в 2 екзeемпляра - един за клиента и 1 за фермата и служи на страните по сделката за гарантиране на проследимост/

Партида на продукта L(=дата на издояване)…………… и литри закупено мляко……………………

Срок на възможно използване от клиента на млякото (=дата на издояване):…………….……..

Извършил разфасоването във ферма с рег. №………….: …………….……………../име, подпис/

Клиента се задължава да обработи чрез постигане на кипене за време от 10 сек. млякото, преди консумацията му:

…………………………………………………………………………………………………….

клиент / фирма - адрес, тел. и подпис на клиента, гарантиращ неговата информираност

 За да се осигори личната ангажираност на клиента на фермерското мляко по отношение на опаковъчните материали и в същото време да не се натоварва финосово фермера със закупуване на опаковки и тяхното съхранение, което също би създало доълнителни инфраструкторни затруднения във фермите, би могло клиента да предоставя гарантирано почистени и добре измити от него опаковки (полипропиленови бутилки), които да се проверяват визуално за наличие на видими замърсявания преди напълване от работника който разфасова млякото в ПСМ. Само при уставовяване на видимо незамърсени опаковки би следвало да се пристъпва към разфосоване на млякото в съдове на клиента.

При финансови възможности от страна на големите ферми е възможно същите да въведат и пастьоризиране на млякото преди предлагането му на клиентите, както и разфасоването на млякото в опаковъчни материали, закупени от тях. В този слчай изискванията към тези на практика мини-преработвателни предприятия би следвало да са идентични с тези на индустриалните млекопреработвателни предприятия в страната.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-AU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Автор: Д-р Динко Динков, Тракийски университет, гр. Стара Загора

 

 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови