«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 28 –Ѓ–ї–Є 2010 14:19

ѕрез разгонеността или н€колко дни след не€, при н€кои крави и юници се наблюдават кървави изтечени€ от половите органи, означени като метрораги€. Ќ€кои чужди специалисти ги приемат като нормална физиологична про€ва. ” нас метрорагиите се приемат като отклонение от нормалното физиологично състо€ние на организма. ¬ много райони на страната те са масово €вление и предизвикват безпокойство у стопаните на животните, тъй като са свързани със занижаване на заплод€емостта. ¬ъпреки направените проучвани€ и изследвани€, все още не са из€снени категорично и недвусмислено причините предизвикващи метрорагиите. ѕредполага се че в основата на всичко стои разстройство в обм€ната на веществата, следствие на небалансирано хранене. ћного често през л€тото се разчита главно на пашата, което води до недостиг на фосфор. ѕрез зимата сеното и люцерната са дефицит, което е предпоставка за намал€ване на калци€ в организма. ќсвен недостига на посочените макроелементи, резултатите от кръвните изследвани€ при н€кои от засегнатите животни показват и понижаване на стойностите на магнези€, жел€зото, кали€ и каротина. ¬сичко това е първопричина за редица патофизиологични процеси в организма на кравите, про€в€ващи се клинично с разтройство на половата функци€.

 акво всъщност представл€ват кървавите изтечени€ при кравите по време или малко след разгонването?

—ъществуват основно две различни форми на клинична про€ва, като същевременно е трудно да се направи р€зка граница между т€х. Ќещо повече, много често при едно и също животно е възможно редуването на двата вида метрорагии. ѕри първата форма те се про€в€ват с дифузни слизесто-кървави изтечени€ по време на самата разгоненост, особено през втори€ ден, с или без кръвни съсиреци. ¬ случай че ги има, размерите им варират от грахово зърно до плод на черница. ¬същност €сно изразени примеси на кръв се наблюдават още към 6-8 часа от началото на разгонването, като червени многобройни, с различна дебелина нишки, примесени с естрална слуз.  ъм 12-14-€ час секретът става кърваво-червен. ѕон€кога се наблюдават сиви флокули или нишки Ц признак на маточно възпаление. —амите изтечени€ продължават от 48 до 72 часа, като спират малко след овулаци€та. ќт клинична гледна точка, според вида на секрета се различават 3 степени на метрорагии: слаби- с дифузно разпространение на кръвта в секрета, средни- с н€колко кръвни съсиреци с големина от грах на череша и силни Ц с изобилни кърваво-слизести маси. ћного често метрорагиите се съпровождат и от редица други отклонени€, а именно: еструсът е удължен до 4-5 дни, пон€кога протича бурно, цикълът се скъс€ва или удължава.

ѕри втората форма кървенето започва след преминаване на една редовна или слабо удължена разгоненост, ко€то е била с бистър или леко помътн€л секрет. ƒва-три дни след като т€ отминне, от влагалището започва да изтича отначало бистър, а по-късно червено-каф€в до тъмнокаф€в, без съсиреци, непрозрачен провлачен секрет. “ова продължава 24-48 часа. ѕолови€т цикъл е редовен, но пон€кога също се наблюдават прекъсвани€ от 45-90 дни, което е указание за разтройство в половата функци€. ƒокато при юниците естралното кървене се наблюдава през всички месеци на годината, при възрастните крави те се установ€ват по-често в кра€ на л€тото и през есента.

ќпасни ли са кървавите изтечени€ от половите органи и може ли те да са причина за безплодие ?

Ќезависимо от това, че особено при юниците те се считат като норма, доказано е, че се съпътствуват от по-трудно заплождане. ¬ преобладаващата част от случаите при метрораги€ се касае за забав€не на овулаци€та. “ова е причина за ненавременната среща между сперматозоидите и €йцеклетката, което от сво€ страна води до незаплождане. ѕон€кога метрорагиите са съпроводени и от ендометрит (възпаление на матката), което е най-важната причина за безплодие. “р€бва да се знае че по принцип самата кръв не уврежда сперматозоидите.

 акво тр€бва да предприемат стопаните и фермерите при установ€ване на кървави изтечени€ при кравите ?

Ќа първо м€сто те тр€бва да се консултират с ветеринарен лекар. јко метрорагиите се съпровождат от ендометрит, той задължително тр€бва да бъде лекуван ! ¬ търговската мрежа се предлагат препарати, които могат да се използват за премахване на първопричината за маточните кръвотечени€. “е обикновено се прилагат непосредствено преди осемен€ването. “р€бва да се има предвид, че често самосто€телното приложение на лекарствени препарати не помага.  огато проблемът е стаден или при неуспешно лекуване, първоначално тр€бва да се коригира храненето. ¬ особена сила това важи за определени райони (най-често планински или полупланински), където в почвите и водите не достигат н€кои елементи. Ќай-добре е през л€тото към дажбата да се добав€т по 1 кг. пшеничени трици, а през зимата по 50-150 гр. дневно калциев фосфат, дикалциев фосфат, креда, сатурачна вар. ќсобено подход€щи са специално приготвените минерални добавки, които освен фосфор и калций съдържат и много други микро- и макроелементи. “е могат да се закуп€т от ветеринарните аптеки и складове. јко концентрираните фуражи не са в достатъчно количество, те задължително тр€бва да се увеличат, особено царевицата. »ма съобщени€ за постигане на добър ефект при ежедневното даване на 300-400 гр. захар в продължение на един месец. ћоже да се рискува и да се избере друг вариант, а именно животните показали естрални метрорагии да не се лекуват от ветеринарен лекар и дажбата да не се коригира. “огава обаче е необходимо засегнатите крави да се осемен€ват неколкократно по време и след разгонването, (през интервал от 24 часа), до 3-4 дни след отминаването й. “ъй като в по-късните моменти, кравата не би допуснала покриване от бик, тр€бва да се прилага изкуствено осемен€ване.  акто обаче би могло да се пресметне, в повечето случаи този метод е икономически неоправдан.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є