За ветеринарни специалисти

Индустрия

За фермери

За любители и децаPDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 August 2010 13:26

Най-често използвания метод за установяване на гинекологичния статус при кравите е чрез ректалното изследване на половия апарат. Въпреки че е изключително достъпен, наложил се през столетията нерядко обаче той е свързан с поставяне на погрешни диагнози. Наистина, използваната през последните години ултразонография е един незаменим, революционен по своята същност метод, допълващ класиката. Но той също си има своите граници. Позволява визуализиране на определени анатомично-морфологични структури. Но не винаги е сигурно дали същите имат някакво функционално въздействие върху половия апарат и целия организъм. Още повече, че изследването с видеозон е възможно да се извърши единствено от ветеринарен лекар. Интерпретациите на находката изисква специална квалификация.

В практиката съществува потребност от внедряване на метод за изследване, който да отразява функционалния статус на половите органи при кравите. Такъв е определяне на прогестерона в млякото. Понастоящем съществуват различни тестове. В последно време на световния пазар се предлага един нов уред, представляващ микролаборатория-анализатор. Чрез него се получава бърз и точен резултат (изразен в цифри), в рамките на 15 минути и то при полеви условия. Може да се използва както от специалсти – ветеринарни лекари, така дори и от животновъдите.

Прогестеронът е хормон, който се отделя от яйчниците при определени физиологични или болестни състояния – бременност, периодът между две разгонвания, перзистиращо жълто тяло, някои видове цисти. Нивото на този хормон е много ниско по време на еструс. Оказва непосредствено въздействие върху различни физиологични процеси в организма. В най-голяма степен обаче той регулира репродуктивната система, като главен „охранител” на бременността.

Но, каква информация ни дава нивото на прогестерона в организма при кравите ? Какво практическо приложение биха могли да намерят познанията за това.

На първо място това е определяне на подходящия момент за осеменяване. За да настъпи заплождане е необходимо кравите да бъдат осеменени в точно лимитиран период от време през еструса. Определянето му изисква познания в областта на репродуктивната физиология на този вид животни. Универсално правило е, че семенната течност трябва да бъде аплицирана 10-12 часа преди да настъпи отделяне на яйцеклетката, означено като овулация. Когато знаете фазата на половия цикъл при кравите, Вие фермери печелите.

Съществуват различни методи за определяне на най-подходящия момент за осеменяване на кравите. При класическите, чрез наблюдение се регистрират поведенческите промени на животните. Ако то бъде допълнено от други нетрадиционни, но ефективни помощни методи, заплодяемостта на животните може да се увеличи. В особена сила това важи за случаите, когато технологичния режим не позволява кравите да извършват свободна разходка и движение в стадо. Понякога това се налага и през определени сезони на годината, например през зимата, когато продължително време има снежна покривка.

Индекс на осеменяване (брой осеменявания за заплождане на крава) по-голям от 1,5 е свързан със загуби. Известно е, че една от причините за незаплождане е осеменяване именно в неподходящ момент. Пропуснатият еструс или пък осеменяването в неподходящия момент при кравата на практика е загуба, която може да бъде избегната. Немски фермери споделят своя опит. Чрез използване на новия тест, те вече могат оптимално да използват най-подходящия момент за осеменяване, а също така много правилно да интерпретират характерните признаци на еструса. Дори и при тези крави, които месеци наред остават безплодни. Числата на монитора показват точно, в коя фаза на половия цикъл се намира кравата.

Контролът на еструса с помощта на прогестеронов тест подобрява заплодяемостта при осеменяване с 90%. Нещо повече, този тест позволява откриване на небременните животни още на 21-я ден. На практика не съществува друг способ за такова ранно регистриране на безплодните крави. Така периодът за откриването им се съкращава с 1-2 цикъла ! При наличие на тиха разгоненост на 20/21-я ден животните се осеменяват повторно, а ако се открие някакво гинекологично заболяване започва терапията. Внедряването в практиката на новите микролаборатории за определяне на прогестерона в млякото, се приема много радушно от фермери в Германия. Те споделят въодушевено, че преди са осеменявали някои крави 3 дори 4 пъти, докато те се заплодят. След като използват нововъведението, това вече не е така. Рязко са намалели разходите за осеменяване.

Тестът за определяне на прогестерона трябва да намери място в ежедневната практика на ветеринарните лекари. Чрез една ясна и точна диагноза, специалистът лесно може да изтъкне своята професионална компетентност. Това се отнася предимно за случаите, когато е необходимо диагностициране на някакво заболяване. Ако тестът за определяне на прогестерона в млякото се комбинира с ректалната палпация и ултразвуковото изследване, се поставя лесно комплексна и обективна преценка на гинекологичния статус при кравата. По този начин практикуващите ветеринарни лекари са улеснени изключително много в своята дейност – да разрешават с по-голяма сигурност и успех определени проблеми, а също така и набелязват специфични терапевтични и биотехнически мероприятия. Нещо повече ! Провежда се определен курс на лечение. Чрез теста може де се извърши най-ранна обективна преценка на ефекта след лечение с хормонални препарати. При липса на такъв, прилаганата схема трябва да бъде заменена с друга. Ясно е, че когато се касае за големи ферми с повече проблемни животни, тази гъвкавост носи пари и икономии.

Накрая би могло още веднъж да се обобщи, че разглеждания в настоящата статия тест по своята същност представлява една цялостна система с многостранни ползи и значимост, една изгодна база за разкриване на първопричините и разрешаване на съществуващи проблеми.

Дали ще намери място и приложение в нашата страна е въпрос единствено на време !

Доц. д-р Пламен Георгиев

Тракийски университет