«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 13:27

≈вропейското ни членство, небивалата конкуренци€, както и новите дадености в световен мащаб, налагат един съвсем нов тип мислене при разрешаване на съществуващи проблеми.

ќптималното съчетаването на своевременното заплождане и лактационната крива е възможно единствено в случаите, когато вс€ка крава ражда веднъж годишно. »звестно е, че една от причините за загуби при отглеждане на кравите е преждевременното им бракуване или непълноценната им експлоатаци€. ¬ гол€м процент от случаите това е следствие трайно безплодие или пък прекомерно удължаване на междуотелни€ период. Ќер€дко, причината се крие не в сериозно или необратимо забол€ване, а в н€какво малко отклонение, което лесно би могло да се избегне и вместо заклани, скъпоструващите животни биха могли да бъдат лесно заплодени.

„есто грижовни€т фермер и ветеринарни€ лекар се вълнуват от едни и същи въпроси. Ѕременна ли е кравата ? ќсеменена ли е в най-подход€щи€ момент ? —трада ли от н€какво забол€ване на половите органи, което би могло да доведе до безплодие. ќтговорът на тези въпроси е от решаващо значение дали приходите във фермата ще бъдат повече от разходите. «а управление на репродуктивни€ процес в една ферма е необходима една съвсем нова стратеги€. «а да се осъществи т€ са нужни две неща Ц компетентност и определено оборудване.

”споредно с класическите, през последните години все по-широко приложение намират и н€кои нови методи на изследване, които в гол€ма степен увеличават шанса за една по-прецизна и ефективна диагностично-превантивна намеса от страна на човек. ƒокато ултрасонографи€та (изследване с видеозон), като нов метод за визуализиране на вътрешните полови органи, все повече набира скорост у нас, то определ€не нивото на прогестерона в мл€кото е все още е непознато за широката практика в Ѕългари€.

«а какво става въпрос ? ѕрогестеронът е хормон, който се отдел€ от €йчниците при определени физиологични или патологични състо€ни€ Ц бременност, периодът между две разгонвани€, перзистиращо жълто т€ло, н€кои видове цисти на €йчниците. «а услови€та на широката практика са разработени специални тестове, които откриват този хормон в мл€кото на дойните крави. ѕрез 2009 година на пазара е пуснат и малък уред, уникален по сво€ вид, който е много по-точен и представ€ резултатите в цифри.

 аква информаци€ ни дава измерването на нивото на прогестерона в мл€кото ?

ѕърво и много важно - по този начин точно може да се определи подход€щи€ момент за осемен€ване. ѕон€кога еструсът се открива трудно. — особена сила това важи за случаите, когато той е прекалено къс, тих или пък протича през нощта. ƒруг път разгонеността е удължена и трае 2-4 дни. Ќай-лошото е, че тези състо€ни€ зас€гат предимно най-ценните и високопродуктивни животни в стадото. “огава възниква въпросът, как да се определи най-подход€щи€ момент за осемен€ване. Ќе е ли прекалено късно или рано ? ѕо принцип, крайно нежелателно е осемен€ване на животните в неподход€щи€ момент. ќсвен всичко друго, това би могло до доведе до възникване на упорити възпалителни процеси на матката. “ака че във всички тези случаи е много удачно използване на тест за определ€не на прогестерона в мл€кото. —амата работата с най-новата модификаци€ на теста, специален уред микролаборатори€ е елементарна и е по силите дори на малко дете. ѕросто се следват инструкциите на екрана. –азбира се, за по-точно интерпретиране на резултатите е необходима определена теоретична подготовка. ѕолучените данни могат да се въведат в компютър и по този начин незабавно да се пресметне, кога да се очаква следващи€ еструс.

¬торото, за което би могъл да намери приложение прогестеронови€ тест е най-ранната диагностика на бременността при кравата. ѕосредством класическите методи за установ€ване й, със сигурност това е възможно едва в кра€ на трети€ месец. ѕонасто€щем, за ранна диагностика на бременността с успех се използват ултразвукови апарати. Ќа практика това е възможно не по-рано от 30-€ ден. “огава обаче, ако не е бременна кравата, би тр€бвало да се изчака минимум до 42-€ ден, за да бъде отново осеменена, т. е. настъпване на следващата разгоненост.

„рез нови€ тест небременните животни могат да бъдат регистрирани още на 21-€ ден след осемен€ването.  ои са предимствата от това ?

јко кравата не е заплодена, то т€ би могла да бъде осеменена незабавно, в случай че се касае за тих еструс. јко въобще не е разгонена, веднага се предприема определено лечение, т. е. ако не се разчита единствено на ултразвуковата диагностика се пест€т 2 седмици.

¬ интерес на истината, положителните диагнози на 21-€ ден не винаги могат да бъдат последвани от раждане на теле. ѕричините за това са две. ѕървата, в около 30 % от случаите настъпва ранна ембрионална смъртност до 60-€ ден от бременността. ¬тората Ц макар и много р€дко, нивото на прогестерона може да е повишено и при €лови крави.

“ретата насока в ко€то би могъл да се използва тестът за определ€не на прогестерона е точно диагностициране н€кои гинекологични забол€вани€ Ц като цисти на €йчниците, хипофункци€, перзистиращо жълто т€ло. –азбира се в тези случаи, единствено ветеринарни€т лекар е човекът, който най-точно би могъл да интерпретира резултатите. ќсвен всичко друго, тестът позвол€ва и най-ранна проверка на ефекта от приложение на хормонални препарати.

“р€бва да се има предвид обаче, че сами по себе си, тестовете и уредите използвани за определ€не на прогестерона в мл€кото не могат да подобр€т репродуктивните показатели. “е не лекуват и не заплождат. ѕредставл€ва една изгодна база, за разкриване на първопричините и разрешаване на съществуващи проблеми. Ќе бива да се забрав€ и рол€та на сградите, пода, фуражната база, мениджмънт във фермата. ¬етеринарни€т лекар е специалистът, който най-точно може да анализира получените резултати и да набележи мерки и предписани€ за профилактика и лечение на животните. “е се изпълн€ват от всички Ц от гледачите до сами€т ръководител или фермер.

ƒоказано е, че определ€нето на прогестерона в мл€кото съкращава разходите свързани с осемен€ваването, междуотелни€т период и бракът поради безплодие. ≈ксплоатационни€т живот на вс€ка отделна крава се удължава, а пожизнената й продуктивност се увеличава. — внедр€ването в практиката на този тест в √ермани€ е установено, че годишно се пест€т минимум 50 ≈вро от крава.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

“ракийски университет

—тара «агора

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є