«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 18:19

ѕо природа кравата е вид, при който безплодието се среща р€дко. ¬ъпреки това в днешни дни основната причина за брак в говедовъдните ферми е трайната или необратимата загуба на репродуктивните способности. Ќа какво се дължи т€ ? ƒоказано е, че успоредно с наследствени фактори и лошата хигиена по време на раждането, гол€ма рол€ за това игра€т неправилното хранене (30%) и лоши€ мениджмънт на стадото, който изиграва сво€та решаваща негативна рол€ в над 40% от случаите.

—ама по себе си високата млечна продуктивност не е причина за безплодие. ѕричините водещи до трудно заплождане при кравите се кри€т другаде. “акива са различните стрес фактори, болката, неправилното отглеждане и храненето несъответствуващо на потребностите на едно преживно животно. „есто се подцен€ват въздействието на скрито протичащите: хронична кетоза, следродилно залежаване, ацидозата на предстомаши€та и маститите (“абл. 1)

Ѕезплодие и енергийна обезпеченост в организма (“абл. 2). »звестно е, че отдел€нето на зр€лата €йцеклетка от €йчника е възможно при висока енергийна обезпеченост в организма. ¬ъв връзка с това е доказано, че най-честата причина за нарушеното протичане на полови€ цикъл (респ. овулаци€та) е негативни€ енергиен баланс. ѕреобладаването на дисимилационните процеси (разграждането в т€лото) и недостатъчното количество на глюкозата са причина за увеличена продукци€ на кетотела, които блокират дейността на €йчниците (“абл. 3). ќптималната концентраци€ на кръвната захар е съществена предпоставка за своевременното отдел€не на зр€ла и годна за оплождане €йцеклетка. ¬ критичните ситуации пропиленгликола (също така и нашумели€ в последно време глицерол) са източници на така необходимата глюкоза. “ъй като калоричността на дажбата при преживните е сравнително по-ниска, е необходимо да се гарантира максимален прием на фуражи. ќтелените крави поемат повече фуражи когато не са прекалено затлъстели и същевременно предстомаши€та са привикнали на вида и качеството на фуражите. ¬ периода около отелването е необходимо дажбата да съдържа максимално количество висококачествено сено. ѕоради съществуващата реална опасност от възникване на търбухова ацидоза е необходимо количеството на фуражите съдържащи лесно разграждащи се въглехидрати (цвекло, картофи,царевични концентрати) да се увеличава плавно. —корб€лата и богатите на въглехидрати фуражи тр€бва да се увеличават постепенно (максимално с по 1,5 кг сухо вещество на седмица) през първите седмици след отелването. ≈два когато консумаци€та на фураж достигне сво€ максимум като обем, 6-8 седмици след отелването, тогава кравата приема оптималните количества гарантиращи положителен енергиен баланс в организма.

¬нимание с карбамида ! Ќедостатъчното обезпечаване на нуждите от протеин игра€т важна рол€ за безплодието. “ова е причина и за забавеното увеличаване на млеконадо€ след отелване. ѕри недостиг на белтъци организма реагира със защитни реакции. “ака при проведени опити е доказано, че намалената млечност (при небалансирана дажба) в началото на лактаци€та, се съпровожда от увеличената устойчивост към вредните фактори на околната среда. —ъщо така ниската масленост по време на ранната лактаци€ редуцира енергийни€ стрес при кравата.  огато сурови€т протеин е в количество 14-15 % от суровата дажба, се приема че тогава потребностите от белтъци в организма могат да бъдат задоволени.

«а тези които се престарават тр€бва да зна€т, че предозирането на карбамида е вредно. Ќормалното му количеството мл€кото е в пор€дъка между 20 и 30 мг/литър. ѕоловите органи са силно кръвоснабдени. јко кравите приемат повече карбамид, се повишава нивото му не само в мл€кото и урината, но и в секрета на матката. ѕо време на осемен€ването и най-ранното развитие на зародиша и ембриона високите концентрации на карбамида оказват изключително негативно въздействие върху бъдещи€ организъм, водещо до ранен аборт.

“ърбуховата ацидоза е опасна. Ѕедните на влакнини храни, като концентратите, картофите и царевични€ силаж ферментират много бързо в предстомаши€та. ќбразуваните мастни киселини вод€т до р€зко понижаване на рЌ-нивото в предстомаши€та (подкисел€ване). ƒобре структурираната дажба не позвол€ва това да се случи, тъй като наличието на твърди влакна стимулира пълноценното прежив€не. “ова допринас€ за включване на различни компенсаторни механизми, които неутрализират опасната кисела среда. ќбразуваната при нормални услови€ оцетна киселина, представл€ва субстрат за синтеза на различни полови хормони и други биологично активни вещества. “€ е и изходен продукт за млечната мазнина. ѕродължителни€ анеструс и ниската масленост на издоеното мл€ко налагат незабавната проверка на дажбата. Ќеобходимо е да се проконтролира, дали т€ съдържа необходимите сурови влакнини или пък съществува излишък от ДкиселиФ субстанции.  олкото е по-гол€м продуктивни€ потенциал на една крава, и колкото повече фураж т€ приема, толкова е по-реален риска от възникването на търбуховата ацидоза. ¬ тези случи тр€бва да се спазват следните ДзлатниФ правила при изхранването Ц концентратите да бъдат разпределени по равни количества при всички хранени€ през ден€, а също така те да се предлагат след поемането на достатъчно количество груб фураж. ѕри най-млечните крави (над 40 литра) това може да се гарантира само със смесени дажби. «а доброто структуриране на дажбата в не€ тр€бва да присъствуват винаги ливадно сено, люцерна, слама, завехнала трева (през л€тото). —ъществуват различни изкуствени буферни субстанции, които предпазват от възникването на търбухова ацидоза. “р€бва да се има предвид, че добавката на тези фуражи не прави дажбата по-вкусна. “ърбуховата ацидоза се съпътствува от: ниска масленост, редки изпражнени€, лепкави изтечени€ от носа, недостатъчен прием на фуражи (капризен апетит) и копитни проблеми.

“ова е само част от стати€та, за да прочетете ц€лата стати€ тр€бва да влезете с ¬ашето потребителско име и парола, ако все още н€мате регистраци€ може да си направите такава от тук - http://plamenvet.com/index.php?option=com_user&view=register&lang=bg

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 18:38
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є