«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 11 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 17:24

Ўапът Ц мит или реалност ! ќказва се, че е реалност. » то опасна и много скъпа реалност за нашата страна. Ѕолест Ц силно заразна, прилепчива, една от тези, които най-лесно и най-бързо се разпростран€ват. «ас€га двукопитните животни Ц крави, свине, биволи, овце, кози. ѕричинител€т е вирус.

» когато става дума за причинител€ на болестта е важно да се знае, че той е много устойчив, издръжлив на изсушаване, върху сено и слама остава до 15 седмици ! ¬ тора е жив до около 40 дни, на ливадата до 2 месеца, в мл€ко и млечни продукти се запазва средно н€колко дни, като все пак зависи от конкретните услови€. ћесото на заразени животни би могло да бъде източник на инфекци€ за един много дълъг период от време, като за тлъстините това е почти 3 месеца. ¬исоките температури убиват бързо вируса, напълно достатъчна за тази цел е топлина 73?— в продължение една минута. ќт попул€рните дезинфектанти хлорната вар е най-уместна.

Ќай-чувствителни към вируса са говедата, последвани от свинете. ¬ интерес на истината дребните преживни, биволите и особено дивите животни (сърни, елени, диви кози и др.) са слабо възприемчиви. ѕон€кога боледува човек, но само когато поеме големи количества от вируса.

Ўапни€т вирус обича преди всичко кожата и лигавицата на възприемчивите животни. »менно на тези места той предизвиква най-добре видимите поражени€ !

 ои са признаците, които про€в€ват заразените животни ?

—ъществуват различни клинични форми - по-леки и по-тежки ! ¬ажното е да се знае, че по принцип забол€ването не е с фатален край, т. е. протича доброкачествено. ћоментът от зараз€ването до про€вата на болестните признаци варира от 2 до 11 дни. ¬ началото се повишава вътрешната телесна температура. Ќосът и ушите изстиват.  осмите настръхват. ћл€кото намал€ва. ќбщо видът на животното обезпоко€ва. ƒо тук нищо специфично. Ѕи могло да се касае за настинка или обикновено вирусно забол€ване. Ќо какво става по-нататък ? јпетитът е силно намал€л. ѕрави впечатление, пълното нежелание животните да приемат каквато и да било храна.  ато че ли има н€каква пречка затова ! » ето след н€колко часа, най-често на други€ ден при внимателен оглед в областта на муцуната, носното огледало, устата, вътре в не€ и по-гърба на езика прав€т впечатление характерни промени. ѕо€в€ват се афти, леки издигащи се набъбвани€ наподоб€ващи мехурчета. “е са силно болезнени. ѕоради тази причина настъпва обилно слюнкоотдел€не ѕон€кога от устата провисва слюнка. Ќе след дълго, покривката на споменатите афти се разкъсва. ѕодлежащата повърхност остава червена, грапава и силно болезнена. ѕон€кога такива образувани€ могат да се по€в€т и в областта на лицето, очите и дори около рогата. „есто животните про€в€ват схванат вървеж, тъй като вирусът атакува и мускулите.  ќсвен всичко това животните куцат ! ѕри почистване на копитата и внимателен оглед се установ€т подобни афти в областта на междукопитната цепка и венечни€ ръб. ћехурчетата бързо се спукват и биват заместени от каф€ви корички. ƒокато промените в областта на главата зарастват бързо, ерозиите епителизират и животните започват да приемат отново храна, то промените в областта на копитата обикновено биват усложнени. Ќе тр€бва да се забрав€, че торовата постел€ и другите нечистотии са източник на допълнителна инфекци€ и дразнене, което би могло да бъде причина за тежки вторични усложнени€ и възпалени€ в областта на копитата и нарушени€ в рогообразуването ! ѕри млечните крави се зас€га и вимето Ц предимно по цицките се развиват афти. ћл€кото по принцип не е променено. »здо€ването е много трудно. ¬торично като усложнение лесно може да се развие тежък мастит. Ѕременните крави абортират.

—ъществува и тежка злокачествена форма на болестта, ко€то завършва със смърт на засегнатите животни. ‘атални€т изход е следствие тежко увреждане на сърдечни€ мускул. —мъртта може да настъпи както по време на пълното разгръщане на клиничната картина, така и по време на затихването й, и то по време на възстановителни€ период, тогава когато животните уж оздрав€ват и дори продуктивността им започва да се възстанов€ва. “ова е типично за шапа.

Ўапът е жесток към младите и подрастващи животни. ќбикновено при т€х той протича злокачествено. «ас€га се ц€лата храносмилателна система манифестиращо се с профузна диари€.

ѕри дребните преживни шапът не е така из€вен. ќбикновено афтите се образуват около копитата, като устата се зас€гат много по-р€дко. Ѕавно забол€ва животно след животно. Ќ€ма го това експлозивно начало. јко разпространението  съвпадне с периода когато овцете или козите са бременни, то тогава настъпват масови аборти.

ƒа не забрав€ме, че освен преживните животни, шапът атакува и свинете ! ѕри този вид животни той протича сходно както при кравата. јфтите се разпростран€ват по езика, рилото, около копитата. ¬ървежът на животните е схванат. ќсобено при възрастните индивиди шапът е доброкачествено сравнително леко забол€ване.

ћакар и много р€дко, човек също забол€ва от шап, обикновено при приемане на гол€мо количество зараза (с необезвредено мл€ко например). »нфекци€та протича леко.  акто при животните се по€в€ват афти в устната кухина, езика, устните, пръстите и между т€х. —коро след по€вата им те ерозират и са силно болезнени. ѕон€кога този стадий може да бъде предхождан от лека треска. Ћекуването не е трудно, но важното е болните да бъдат строго изолирани за известно време и да се извършва щателна дезинфекци€ на всичко около т€х и на предметите, дрехите и пособи€та с които те са имали контакт.

ѕрието е, че при шапа н€ма дълготрайно вирусоносителство. ћакар че н€кои лабораторни данни свидетелстват, че то може да продължи с месеци, на практика това не е доказано.  онтактът с преболедували животни обикновено не е опасен за тези, които не са се срещали с инфекци€та. Ќо въпреки това, да не забрав€ме, че се касае за контагиозен, силно заразен агент, при което са възможни вс€какви изненади. –исковано е да се говори в случа€ за каквато и да било сигурност.

ќбикновено фермерите си задават логичните въпроси Ц откъде идва шапът, как се разпростран€ва, с каква скорост става това ? ≈стествено, както при другите инфекциозни болести основен източник на инфекци€ са болните животни ! “ам където ги има. ј такива огнища съществуват Ц в јзи€ и јфрика например.  ¬ирусът се отдел€ чрез слюнката, урината, мл€кото, изпражнени€та. ѕри свинете е доказано, че вирусът се предава и аерогенно, чрез издишани€ въдух, капчици и носни секрети. ’убавото е че това отделителство не продължава дълго. ѕри кравите е до 11-€ а при свинете до 6-€ ден след от началото на забол€ването. ¬сички продукти от животински произход произхождащи от заразени животни служат като източник на инфекци€та !

» как става самото разпространение на шапа. „овекът Ц той е главни€ преносител.  ато се започне от гледачи, фермери, ветеринарни лекари, търговци, преработватели, гости и разбира се транспорт във всичките му форми. “ака за часове болестта може да прекоси континенти ! ѕо-бавно, за пълз€щото разпространение на шапа рол€ игра€т насекомите, птиците, дивите животни или различни водоизточници (малки реки, канали). ¬ тази връзка гол€мо значение имат и търговско-икономическите връзки, туризма, контактите. ћетеорологичните особености също са от значение. “ака например в€търа може да пос€ва заразата на стотици километи. –азбира се и изолираността на района има своето значение. ќгромните водни басейни, високите планини, дългите пустини са надеждна предпазна граница

ј самото зараз€ване става най-често през храносмилателни€ тракт (през устата), а по-р€дко чрез вдишване на причинител€.

 аква е прогнозата при избухване на шап. ўе оздраве€т ли животните или напротив изхода за всички би бил фатален ? “р€бва да се има предвид, че въпреки огромните щети, които нанас€, шапът не е смъртоносна болест. ўо се касае за възрастните животни не умират повече от 2-3%. «а съжаление при младите и подрастващите този процент е много по-гол€м и достига до 50-70. “р€бва да се има предвид, че изхода зависи от породата и устойчивостта на засегнатите индивиди. ќбикновено животните от по-нископродуктивните и примитивни породи оздрав€ват напълно. Ќо има и друго нещо, нещо което оскъп€ва много шапа.  акто вс€ко едно вирусно забол€ване, така и това, то силно отслабва защитните сили на организма. ¬торично възникват тежки бактериални възпалителни процеси в областта на копитата, млечната жлеза, дихателните пътища (пнеумонии), а пон€кога дори възникват общи животозастрашаващи генерализирани инфекции.

¬еднъж преболедували животните, придобиват имунитет продължаващ до 4 години. “ой е типовоспецифичен, т. е. срещу конкретни€ вирусен тип, който е предизвикал инфекци€та.

ƒиагнозата при шап се постав€ единствено от ветеринарни€ лекар, след като вземе материал за изследване и предположени€та бъдат потвърдени лабораторно ! —ъществуват и забол€вани€ които протичат подобно, така че не винаги образуването на афти в областта на лицето и млечната жлеза е свидетелство за шап. “акива са везикулозната екзантема, везикулозни€ стоматит, везикулозната болест при свинете, херпесни€т мамилит, дори и шарката !

Ѕорбата срещу шапа е жестока и радикална. ¬ миналото в Д»нститута по шапаФ в —ливен, който беше на световно ниво се произвеждаше ваксина, ко€то би могло да се прилага с профилактична цел. ѕонасто€щем обаче съгласно новите изисквани€ и нормативни актове животните не се ваксинират. —ъщо така при шап те не се и лекуват.  акто е добре известно, при избухване на болестта в определен район, се налага възбрана и всички възприемчиви животни се унищожават и загробват на м€сто. ќграничителните мерки се вдигат обикновено месец след убиване и на последното възприемчиво животно. ¬сичко това се прави с една единствена цел Ц запазване на територи€та на определена държава, континент и общност свободна от това коварно и силно контагиозно заразно забол€ване.

«а тези които искат да вид€т снимков материал демонстриращ протичане на шапа при двукопитните животни биха молги да посет€т следните сайтове:

http://www.vetmicropath.de/33.htm

http://www.wissenschaft-online.de/sixcms/detail.php?id=896541&_druckversion=1

http://www.wetteraukreis.de/internet/aktuelles/presse/index_04585.html

http://www.onmeda.de/krankheiten/maul_klauenseuche.html

http://www2.vetmed.uni-muenchen.de/med2/skripten/b5-1.html

доц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є  

 
0 # milen mihailov 2011-02-11 19:18
http://www.facebook.com/index.php?lh=55a63a559c8eb73838be6468a179f265&#!/photo.php?fbid=196132187079854&set=a.195634037129669.56345.100000492236297 shap ot rezovo
–Ю—В–≥–Њ–≤–Њ—А | –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ | –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
0 # milen mihailov 2011-02-11 19:22
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=196132187079854&set=a.195634037129669.56345.100000492236297#!/photo.php?fbid=195634107129662&set=a.195634037129669.56345.100000492236297&pid=695725&id=100000492236297
–Ю—В–≥–Њ–≤–Њ—А | –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ | –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є