«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 20 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 14:42

¬ момента в цели€ св€т пазарни€ д€л и годишна консумаци€ на енергийните напитки в света непрекъснато се увеличава. ѕрез последните години се наблюдава сериозно повишение на консумаци€та на енергийни напитки (напр. Amp, Monster и Red Bull), предимно при учениците от горните класове и студентите. ≈нергийните напитки са съдържащи кофеин напитки, както и на големи количества захар, въглехидрати, както и разнообразие от одобрени за консумаци€ от човека добавки като guarana, taurine, ginseng, витамин B комплекс и др. “ези напитки се предлагат на младите хора като естествена алтернатива за подобр€ване на настроението, подобр€ване на физическата и умствената дейности, в частност на концентраци€та, вниманието и липсата на нужда от сън (Y. Kaminer. Problematic use of energy drinks by adolescents. Child Adolesc.Psychiatr.Clin.N.Am. 19 (3):643-650, 2010.)

¬ъпреки т€хната широка употреба, до момента са установени малък брой научни проучвани€ за установ€ване на обективните и субективните ефекти на енергийните напитки върху човешкото здраве. Ќ€кои проучвани€ през последните години показват нуждата от допълнителна информаци€ за подрастващите относно последиците от консумаци€та на тези попул€рни напитки. (N. Pennington, M. Johnson, E. Delaney, and M. B. Blankenship. Energy drinks: a new health hazard for adolescents. J.Sch Nurs. 26 (5):352-359, 2010.) 

¬ следващи€ текст са представени данни за основните ефекти при консумаци€ на енергийни напитки от младите хора.

¬Ћ»яЌ»≈ Ќј ≈Ќ≈–√»…Ќ»“≈ Ќјѕ»“ » ¬Џ–’” «ЏЅ»“≈,

√ј—“–ќ»Ќ“≈—“»ЌјЋЌ»я “–ј “, сърдечната дейност,

работоспособността и теглото

Ќ€кои ефекти от консумаци€та на енергийни напитки са представени в научни проучвани€ отнас€щи се до т€хното въздействие върху ерозийте на емайла на зъбите, про€в€ващо се в резултат на т€хната завишена киселинност (E. Duchan, N. D. Patel, and C. Feucht. Energy drinks: a review of use and safety for athletes. Phys.Sportsmed. 38 (2):171-179, 2010.) 

ѕри проучване ин-витро (в организма) е определ€но pH, титруемата киселинност, общото количество на разтворими съставки и нередуциращите захари в девет енергийни напитки (Bad Boy Power Drink, Red Bull, Red Bull Sugar Free, Flying Horse, Burn, Night Power, Flash Power, Flying Horse Light and 220V). ”становено е, че pH нивото е варирало от 1.52 (Flash Power) до 3.20 (Red Bull) а всички напитки са показвали pH 5.5. “итруемата киселинност е варирала от 0.56 (220V) до 1.04 (Bad Boy Power Drink). Flying Horse Light е показал най-ниско общо количество разтворими съставки (1.66%), а Flying Horse е показал на-високо такова (12.58%).  оличеството на нередуциращите захари е варирало от 0.00% (Red Bull Sugar Free и Flying Horse Light) до 54.33% (Flying Horse). ¬ заключение авторите твърд€т, че енергийните напитки като ц€ло показват висок ерозивен потенциал по отношение на емайла на зъбите, който се дължи на ниското pH и гол€мото количество нередуциращи захарни съставки (A. L. Cavalcanti, Oliveira M. Costa, V. G. Florentino, J. A. dos Santos, F. F. Vieira, and C. L. Cavalcanti. Short communication: In vitro assessment of erosive potential of energy drinks. Eur.Arch.Paediatr.Dent. 11 (5):253-255, 2010.) 

¬ъпреки, че не са установени достоверни промени в електрокардиографските параметри, след консумаци€та на енергиини напитки е установено повишение на бро€ на сърдечните удари с 5-7 бро€/min и повишение на кръвното нал€гане с 10 mm Hg (L. Steinke, D. E. Lanfear, V. Dhanapal, and J. S. Kalus. Effect of "energy drink" consumption on hemodynamic and electrocardiographic parameters in healthy young adults. Ann.Pharmacother. 43 (4):596-602, 2009.) 

»зследвани са и двете най-често предлагани възможности за използване на енергийни напитки: за увеличаване на тренировъчните възможности при спортисти и т€хната рол€ за понижаване на телесното тегло. Ќаблюдавани€т ергогенен ефект на енергийните напитки е отдаван на съдържанието в т€х на кофеин и глюкоза. ”становени са противоречиви данни за вли€нието на консумаци€та на енергийни напитки върху загубите на телесно тегло, въпреки че комбинаци€та на енергийни напитки и физическата активност от упражнини€та би могло да доведе до понижение на телесното тегло (S. L. Ballard, J. J. Wellborn-Kim, and K. A. Clauson. Effects of commercial energy drink consumption on athletic performance and body composition. Phys.Sportsmed. 38 (1):107-117, 2010.) 

ћедии са представ€ли данни в миналото, че консумаци€та на енергийни напитки в комбинаци€ с алкохол  и физически упражнени€ може да доведе до внезапна сърдечна смърт. »звършвано е проучване на промените в електрокардиограмите и сърдечната дейност, след консумаци€та на енергийни напитки, в комбинаци€ с алкохол и физически упражнини€. ¬ъпреки, че не е констатирана достоверна аритми€, при индивидите наследствено или по други причини предразположени към сърдечна аритми€ е наблюдавано увеличение на злокачествената сърдечна аритми€ Although they did not develop any significant arrhythmia, individuals predisposed to arrhythmia by congenital or other rhythm disorders could have an increased risk for malignant cardiac arrhythmia (U. Wiklund, M. Karlsson, M. Ostrom, and T. Messner. Influence of energy drinks and alcohol on post-exercise heart rate recovery and heart rate variability. Clin.Physiol Funct.Imaging 29 (1):74-80, 2009.)

вли€ние на енергийните напитки върху психичната дейност  

”становеното при н€кои проучвани€ показва, че консумаци€та на енергийни напитки от здрави хора може да подобри познавателните възможности, което об€сн€ва високостепенното нарастване на попул€рността на тези оспорвани нови напитки (M. A. Howard and C. A. Marczinski. Acute effects of a glucose energy drink on behavioral control. Exp.Clin.Psychopharmacol. 18 (6):553-561, 2010.)

ќт друга страна са наскоро са установени данни за про€ви на психози последващи високостепенната консумаци€ на енергийни напитки при хора с шизофрени€ (J. M. Cerimele, A. P. Stern, and D. Jutras-Aswad. Psychosis following excessive ingestion of energy drinks in a patient with schizophrenia. Am.J.Psychiatry 167 (3):353, 2010.). јнализът на тези данни показва, че хората с потенциал за про€ви на шизофрени€ (наследствени причини), следва да изб€гват енергийните напитки.

¬ъпреки, че съставът на енергийните напитки варира те често съдържат таурин, кофеин, витамин ¬ и въглехидрати. “ези напитки показват широки варирани€ в съдържанието си на кофеин (80 до 141 mg на кути€),( A. X. Bigard. [Risks of energy drinks in youths]. Arch.Pediatr. 17 (11):1625-1631, 2010.).  офеина, който е определен като най-психологично активни€ компонент на енергийните напитки се см€та от јмериканската агенци€ за безопасност на храните и лекарствата (FDA), за безопасен за консуматирите, въпреки, че в н€кои случаи са наблюдавани и известни неблагопри€тни ефекти (E. Duchan, N. D. Patel, and C. Feucht. Energy drinks: a review of use and safety for athletes. Phys.Sportsmed. 38 (2):171-179, 2010.).  офеина често се установ€ва в енергийните напитки. ѕоради това е важно да се отбележи неговата рол€ при децата. ”становени са научни проучвани€ относно ефекта от високостепенна консумаци€ на кофеин от подрастващи. »змервани са кардиоваскуларни€ отговор при лека закуска и прием на 0 mg, 50 mg, 100 mg, и 200 mg кофеин. —равн€вани са също и ефектите при обикновено хранене и нисък- високостепенен прием на кофеин. ќт проучването личи, че основните ефекти от кофеина са свързани със сърдечни€ ритъм и диастоличното сърдечно нал€гане. ”становено е, че високостепенни€ прием на кофеин (>50 mg/ден) чрез кафе, чай или енергийни напитки води в по-гол€ма степен до бодрост, в сравнение с ниски€ прием (<50 mg/ден). ћомчетата, по-често в сравнение с момичетата са подобр€вали бързината, енергичността и атлетичните си възможности. (J. L. Temple, A. M. Dewey, and L. N. Briatico. Effects of acute caffeine administration on adolescents. Exp.Clin.Psychopharmacol. 18 (6):510-520, 2010.)

ќт друга страна н€кои проучвани€ показват, че комбинаци€та от високостепенен прием на кофеин- и тауринсъдържащи енергийни напитки може да доведе до миокардиална исхеми€ и сърдечен спазъм (A. J. Berger and K. Alford. Cardiac arrest in a young man following excess consumption of caffeinated "energy drinks". Med.J.Aust. 190 (1):41-43, 2009.)

¬ тази връзка н€кои автори предлагат кофеинови€т прием да се ограничи особено при деца и бременни жени (M. A. Heckman, J. Weil, and Mejia E. Gonzalez de. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. J.Food Sci. 75 (3):R77-R87, 2010.)

¬ъпреки, че резултатите от тауринпредизвикваната токсична енцефалопати€ са известни, установено е, че консумаци€та на енергийни напитки крие нисък риск в това направление. ¬ъпреки това се см€та, че е необходимо провеждането на бодещи проучвани€ в случаите на ежедневен прием чрез енергийните напитки на по-големи от 3 g количества от аминокиселината таурин (A. X. Bigard. [Risks of energy drinks in youths]. Arch.Pediatr. 17 (11):1625-1631, 2010.)

¬Ћ»яЌ»≈ Ќј ≈Ќ≈–√»…Ќ»“≈ Ќјѕ»“ » ¬  ќћЅ»Ќј÷»я — јЋ ќ’ќЋ,

—“»ћ”ЋјЌ“» » јЌјЋ√≈“»÷»

”становени са специфични ефекти при консумаци€та на енергийни напитки при подрастващите  включващи страх, нервност, виене на св€т, неспособност за съсредоточаване, трудна концентраци€, гастроинтестинални смущени€ и безсъние. —ъобщава се също и за последващи ефекти от т€хната консумаци€: дехидратаци€, ускорена сърдечна дейност, тревожност, мании и припадъци (N. Pennington, M. Johnson, E. Delaney, and M. B. Blankenship. Energy drinks: a new health hazard for adolescents. J.Sch Nurs. 26 (5):352-359, 2010.)

ќколо 40% от всички приемащи енергийни напитки съобщават, че ги смесват заедно с алкохолни напитки (S. Attila and B. Cakir. Energy-drink consumption in college students and associated factors. Nutrition, 2010.)

”становено е, че седмичната или ежедневна консумаци€ на енергийни напитки е строго свързана и с алкохолната зависимост. ѕрепоръчва се извършването на бъдещи проучвани€, с оглед установ€ване на възможните механизми на тази асоциаци€ (A.M. Arria, K. M. Caldeira, S. J. Kasperski, K. B. Vincent, R. R. Griffiths, and K. E. O'Grady. Energy Drink Consumption and Increased Risk for Alcohol Dependence. Alcohol Clin.Exp.Res., 2010.)

—ъществуват данни, че консумаци€та на енергийни напитки и алкохол може да доведе до нарушени€, включително в координаци€та и времето на реакци€, които са критични по отношение на безопасността при шофиране (Y. Kaminer. Problematic use of energy drinks by adolescents. Child Adolesc.Psychiatr.Clin.N.Am. 19 (3):643-650, 2010.)

ƒруга възможна комбинаци€ на енергийните напитки би могла да е т€хната едновременна употреба с алкохол, както и комбинациите на кола-кофеинсъдържащи напитки с алкохол. «а да се сравн€т тези комбинации от напитки са провеждани други проучвани€.  –езултатите сочат, че комбинаци€та от кола-кофеинови напитки и алкохол е водела до по-високостепенни интоксикации от алкохол, в сравнение с тези при самосто€телна употреба на алкохол. Ќе са установени достоверни разлики между комбинаци€та на енергийни напитки и алкохол и на кола-кофеинови напитки и алкохол. ѕроучвани€та показват, че кофеина би могло да притежава дозозависими различи€ при взаимоотношени€та му с алкохола и про€вите на алкохолна интоксикаци€ Findings indicate that caffeine may have a dose-dependent relationship with alcohol intoxication. ¬ допълнение, резултатите сочат, че кола-кофеиновите напитки комбинирани с алкохол могат да притежават подобни нива на риск на тези при комбинаци€та на алкохол и енергийни напитки (Thombs, M. Rossheim, T. E. Barnett, R. M. Weiler, M. D. Moorhouse, and B. N. Coleman. Is there a misplaced focus on AmED? Associations between caffeine mixers and bar patron intoxication. Drug Alcohol Depend., 2010.)

ѕри ниско кръвно ниво на алкохола кофеина би могъл да тушира н€кои от про€вите на алкохола, но при високи кръвни стойности на алкохола това не може да се постигне (D. L. Weldy. Risks of alcoholic energy drinks for youth. J.Am.Board Fam.Med. 23 (4):555-558, 2010.)

 онсумаци€та на енергийни напитки съдържащи 6 % алкохол води до затормозване на познавателните способности на човека (K. Curry and M. J. Stasio. The effects of energy drinks alone and with alcohol on neuropsychological functioning. Hum.Psychopharmacol. 24 (6):473-481, 2009.)

≈нергийните напитки могат да имат и недостатъчно проучени реакции и с използвани от човека стимуланти и аналгетици. ”чените препоръчват извършването на бодещи проучвани€ по отношение на тези връзки и взаимоотношени€ (A. M. Arria, K. M. Caldeira, S. J. Kasperski, K. E. O'Grady, K. B. Vincent, R. R. Griffiths, and E. D. Wish. Increased alcohol consumption, nonmedical prescription drug use, and illicit drug use are associated with energy drink consumption among college students. J.Addict.Med. 4 (2):74-80, 2010.)

 онсумаци€та на енергийни напитки може да доведе до увеличение на риска от наднормени количества кофеин и до токсични ефекти при деца и подрастващи. ѕрактиката на честа консумаци€ на енергийни напитки и алкохол е честа при ученици и студенти и е свързана основно с техните социални контакти (A. X. Bigard. [Risks of energy drinks in youths]. Arch.Pediatr. 17 (11):1625-1631, 2010.)

ƒвадесет и пет до 40% от младите хора съобщават, че по време на парти обикновено консумират заедно с енергийните напитки и алкохол. “ова води до риск от наран€вани€, сексуални нападени€, шофиране в пи€но състо€ние, а дори и до смъртни случаи (A. X. Bigard. [Risks of energy drinks in youths]. Arch.Pediatr. 17 (11):1625-1631, 2010.)

ѕоради техни€ потенциален негативен ефект особено за подрастващите н€кои учени говор€т за лимитиране на консумаци€та на енергийни напитки от младежите (A. Grosz and A. Szatmari. [The history, ingredients and effects of energy drinks]. Orv.Hetil. 149 (47):2237-2244, 2008.)

ѕредставените данни показват, че в момента обществото се нуждае от допълнителна информаци€, с оглед превенци€ на подрастващите поколени€ от негативните ефекти на тези попул€рни напитки. ”чителите в училищата, както и в по-гол€ма степен медиите единствено имат възможност реално да предостав€т информаци€ на подрастващите относно възможните ефекти върху човешкото здраве на консумаци€та на широко рекламираните енергийни напитки.

ƒ-р ƒинко ƒинков, д.в.м.

“ракийски университет

гр. —тара «агора, –. Ѕългари€

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є