Новите гумени покрития - за да имат свинете здрави крайници ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 03 Март 2011 20:57

 

От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни (сн.1 ). Ето че идва края на досегашните тесни клетки, в които бъдещите майки дори не могат да се обърнат. Всичко това е добре, но само за животните. Едва ли свиневъдите ще посрещнат с усмивка и облекчение необходимостта от инвестиции за реконструкции и преустройство на съществуващите до този момент помещения ! Но изискванията не са пожелателни, а задължителни.

Неминуемо разходите за капитално строителство ще нарастват. Проблемите свързани с намиране на адекватно финансиране все по-остро ще напомнят за себе си. Необходима е отлична преценка относно целесъобразността при строителството и реконструкции на помещения и съоръжения. И с все по-голяма сила ще важи правилото – „три пъти мери и един път режи”.

Заболяванията на опорно-двигателния апарат при всички категории свине продължават да бъдат сериозен бич в свиневъдството. Законово регламентираното изискване за групово отглеждане от началото на 2013 все повече налагат дискусиите за приложение на гумени покрития в боксовете за бременни животни.

Свободата е движение. Но свинете са със сравнително голяма телесна маса и натоварването на единица стъпална площ е значително. Особено по-скорозрелите породи са с по-нежно телосложение, понякога костите, кожата и двигателния апарат при тях са чувствителни и крехки. И когато става въпрос за движение и комфорт от определящо значение са качествата на пода и подовото покритие.

Съществуват проблеми, познати и сега, които ще останат актуални и при свободното отглеждане.

Част от тях са нараняванията и възпаления в областта на копитата и ставите на крайниците. Често те са причина, свинете да бъдат бракувани преждевременно. 

            Но да видим, до какво конкретно водят заболяванията на крайниците. Във всички случаи те са съпроводени с болка и ограничена двигателна активност ! Животните лежат по-продължително и с неохота се придвижват до хранилките. По този начин приемът на фураж и вода рязко намалява. Ограничава се и социалната им адаптивност. Не проявяват основни рефлекси и инстинкти. Най-напред се увреждат репродуктивните способности и функции (непълноценен еструс например). Дори и да настъпи бременност, новородените прасета често са маломерни. Ограниченият прием на фуражи по време на бременността води неизбежно да различни метаболитни разтройства и заболявания (чернодробна и мускулна дистрофия, храносмилателни проблеми, следродилни възпалителни процеси на матка и млечна жлеза). И нещо друго, много важно, което не трябва да се забравя - куците животни са бреме – изискват повече грижи, допълнителна работа, контрол, обслужване. Всичко това струва пари, много пари !

          Какъв трябва да е подът – мек или твърд ? И двете крайности са свързани с неблагополучия. Особено опасни са бетонните покрития използвани при отглеждане на бременните свине. По принцип копитата при свинете са пригодни за стъпване върху сравнително меки, деформиращи се повърхности, гарантиращи добро сцепление и сигурност при придвижване – торф, глина, почва. Така настаняването върху твърди бетонни повърхности причинява огромни проблеми върху опорно-двигателния апарат на свинете. Подобна е ситуацията при неколкоседмично отглеждане върху много мека повърхност, например дебела сламена постеля. В тези случаи липсва нормалното изтриване на копитата и от там възникват деформации. В същия смисъл са нежелани влажните подове, тъй като омекването на рога е предпоставка за неговото увреждане и напукване.

Истината е, че меките гумени покрития отговарят на всички изисквания гарантиращи перфектен здравен статус и на копита и на крайници (сн. 2). Те лесно биха могли да бъдат надградени и да се монтират над досегашните бетонни подове. Очаква се, че въвеждането в свиневъдството на гумените покрития без слама, ще доведе до по-евтин комфорт на животните, сигурно придвижване и от там редуциране на производствения травматизъм.

И защо те все още не са намерили своето широко разпространение ? Всъщност големия проблем до скоро бяха малотрайността и ниската устойчивост на покритията. Не бива да се забравят естествените навици и инстинкти на свинете – непрекъснато да ровят и рият ! До този момент, гумените покрития нямаха необходимата устойчивост на непрекъснатото механично въздействие, гризане и хапане от страна на свинете. Именно това се оказваше основната пречка за масовото им разпространение. Образно представено, свободно придвижващите се свине със своето рило „разорават”, разнищват и разрушават гумата (сн.4).

Изглежда, че този проблем е решен вече окончателно. Създадени са нови защитени гумени покрития, предназначени именно за бременни свине. При тяхното тестване в продължение на месеци, все още не са открити следи от нахапване или разкъсване. Подобрението се дължи на някои революционни технологични решения относно състава на материала. Така повърхностния слой е със специална здравина, устойчив на агресивното действие на рилото и зъбите. Освен това ръбът на всеки лист е изграден от специална много по-здрава и твърда гума. Самото полагане и монтиране се оптимизира, чрез допълнително заздравяване на най-външните кантове на леглото като цяло и по-сигурното им прикрепване към бетона. Това се подсилва допълнително и чрез монтиране на L-образна метална лайсна. Като алтернативна друга възможност е закрепващо подсилване на периферията със специални болтове – по 5 на линейна отсечка от 1,2 метра, чрез които гумените покрития са здраво закрепени (сн. 5).

Как да се убедим в това, че гумените покрития наистина са най-подходящи ! Това става чрез изпитания и експерименти. Извършените до този момент в Германия са контролирани от авторитетни органи – „Баварската служба за земеделие”, както и от „Образователен и научно-изследователски център в Boxberg(Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Schwarzenau, Bildungs- und Wissenszentrums im badenwürttembergischen Boxberg). Получените недвусмислени резултати са поместени в авторитетното немско селскостопанско издание Top Agrar 11/2010. Накратко на Вашето внимание представяме най-важното от тях.

По-голямата част от денонощието (80%) свинете прекарват в лежане (сн. 6). Логично е, гумените покрития да се монтират и разполагат в леглата. Внедряването им води до постепенното зарастване и пълното изчезване на различни наранявания и травми в областта на лопатката и предните крайници, обичайни за твърдите бетонни или метално-решетъчни покрития, срещани преди всичко при по-капризните и трудно приспособими животни. Известно е, че като вид свинете са изключително интелигентни. Гумените покрития са доста атрактивни и животните сами ги избират. Това прави възможно структурирането и подредбата на самия бокс и помещения. Улеснява обслужването им. Установено е благоприятно въздействие върху здравословното състояние на копита и крайниците. И това не са произволни твърдения !  

В условията на практиката в продължение на месеци са проведени изпитания на плътни гумени покрития и на такива, чиято повърхност е с 15% отвори (шлицове). Всички те са произведени от фирма КРАЙБУРГ. 

Преди животните да бъдат настанени в боксовете е извършена бонитировка и преценка на здравния статус на копитата. По-късно, след 14 и 35 дни  процедурата е била повторена. С увеличаване на продължителността на отглеждане върху гумени покрития, е доказано позитивно им въздействие върху различни качествени характеристики на рога. Така в момента на настаняването при 27% от животните са регистрирани копитни цепнатини. След това те драстично намаляват, като на 35-я ден този вид дефект се установява единствено при 5% от животните. При контролната група която е оглеждана без гумено покритие -  движението на цифрите е от 19 на 13. Всъщност подобрението в тези случаи е съвсем незначително.

Подобна тенденция към оздравяване е установена и по отношение друго отклонение в развитието и растежа на копитата – остъргване и изтъняване на външния копитен рог. При отглеждане с гумени покрития се засягат около 20% от животните, докато при бетонни подове тази аномалия атакува 50% от свинете – значително по-голяма част от поголовието. И все пак относително големият процент на копитни заболявания при наличие на гумени покрития се обяснява с това, че те се полагат единствено в областта на леглата, а пътеките и останалите места за придвижване са с бетонен под.

Друг много важен показател, включен в изследването е куцотата ! На 35-я ден след поставяне на гумените покрития, въпреки тенденцията към подобрение, процентът на куцащите свине остава относително константен, сравним с този в началото. В групата без гумени покрития броят на неблагополучните в това отношение свине леко се покачва. Всичко това доказва, че ако се стигне до нарушения в придвижването и настъпи куцота, не трябва да се разчита на самооздравяване, дори и при вече благоприятни условия на отглеждане. Ако гумените покрития са още от самото начало, при първичното настаняване на животните, копитната патология във фермата се свежда до минимум. Това е потвърдено и от контролиращия орган „Баварската служба по земеделие”.

Нерядко при отглеждане в старите класически свинарници с бетонен или друг твърд под и остри ръбове, при част от животните се установяват наранявания и травми на меките тъкани на крайниците дори и по тялото (сн. 7 и 8). Така и по отношение на този показател е установена трайна положителна тенденция след въвеждането на гумите. Рязко намаляват уврежданията и нараняванията на крайниците. И разликата е статистически значима.

Доц. д-р Пламен Георгиев

swine 

Сн. 1

От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни.

swine

Сн. 2

Меките гумени покрития отговарят на всички изисквания гарантиращи перфектен здравен статус и комфорт на животните.


swine

Сн. 3

Свинете са вид животни, които по природа винаги се стремят да ровят земята. Това застрашава обикновените гумени покрития.

swine

Сн. 4

Възможно е закрепващо подсилване на периферията на гуменото платно със специални болтове, което прави гумените покрития най-надеждни.

swine

Сн. 5

По-голямата част от денонощието (80%) свинете прекарват в лежане. С гумените покрития то е комфортно и здравословно.

swine

 

swine

Сн. 6 и сн. 7

Нерядко при отглеждане в старите класически свинарници с бетонен или друг твърд под (и скаров в това число) и остри ръбове, при част от животните се установяват наранявания и травми на меките тъкани на крайниците дори и по тялото 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови