«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 26 –Ѓ–љ–Є 2011 17:32

»звестно е, че младите пчели от шест до четиринадесет дневна възраст са способни да отдел€т от своите хипофарингеални жлези така необходимото за растежа и развитието на ларвите, от които ще се разви€т по-нататък пчели майки, търтеи или други пчели работнички, познатото от дълбока древност като високоефективно лечебно средство, пчелно млечице.

¬ интернет има много информаци€ за пчелното млечице Ц един от 6-те уникални пчелни продукта, към които хората все по-често се обръщат във времето на изключително трудна борба със забол€вани€та на съвременната цивилизаци€. »нформаци€та за този пчелен продукт обикновено обстойно представ€ важните свойства на този продукт. ѕроблемът е, че обикновено съставът на пчелното млечице е представен непълно и неточно, не се дават данни за изисквани€та към качеството и съхранението на продукта, както и как и под каква форма би могъл да се прилага и може би на първо м€сто по важност - какви са и има ли рискове за здравето на консумиращите продукта хора. —рещат се и различни данни за дозировката на пчелното млечице при хората, начините за приложението му, както и забол€вани€та при които е показано и тези от т€х, при които не тр€бва да се прилага пчелно млечице.

ѕчелното млечице е с гъста, полутечна консистенци€ и обикновено веднага след получаването му от пчелар€ (доста сложен и интересен процес, който не е обект на този материал), има кремавоб€л, а при хладилно съхранение добива крумавожълт цв€т. ќбикновено като внос в нашата страна може да се срещне и лиофилизирано пчелно млечице, което представл€ва кремавожълт прах, получено е по специална технологи€ като приготвените от него водни разтвори имат същите свойства като течното пчелно млечице. ¬ –уси€ от дълго време се предлагат редица пчелни продукти, които имат в състава си пчелно млечице.

 акъв е основни€ състав на пчелното млечице ?

»ма известна разлика в състава на полученото в течен вид от пчелина пчелно млечице и впоследствие лиофилизираното пчелно млечице, което е подложено на специфичната технологична обработка, водеща до по-гол€ма трайност чрез понижаване на водното съдържание на продукта. ¬ таблица 1 са представени основните съставки на пчелното млечице.

“аблица 1: —ъстав на пчелното млечице 

(Sabatini, A.G.,G. L. Marcazzan, M. F. Caboni,S. Bogdanov, L. B. de Almeida-Muradian, 2009, Quality and standardisation of Royal Jelly, Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 1(1): 16-21, Review article)

 ачествени показатели

“ечно

Ћиофилизирано

¬ода %

60 Ц 70

< 5

Ћипиди %

3 Ц 8

8 Ц 19

10-Hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) %

> 1,4

> 3,5

ѕротеини %

9 Ц 18

27 Ц 41

‘руктоза + глюкоза+ захароза %

7 Ц 18

-

‘руктоза %

3 Ц 13

-

√люкоза %

4 Ц 8

-

«ахароза %

0,5 Ц 2,0

-

ћинерален състав %

0,8 - 3,0

2 Ц 5

pH

3,4 - 4,5

3,4 Ц 4,5

ќбща киселинност

(ml 0.1N NaOH/g)

3,0 - 6,0

-

‘урозин (mg/100g protein) (*)

< 50

-

 оличеството на фурозина (*), който е продукт на реакции от типа Maillard, е много ниско при скоро полученото пчелно млечице (от 0 дo 10 mg/100g протеин) и се увеличава при хладилно съхранение на продукта (Messia, M.C., Caboni, M.F., Marconi, E., 2003, Valutazione della freschezza della gelatina reale. In Atti del Convegno УStrategie per la valorizzazione dei prodotti dellТalveareФ. Universit? degli Studi del Molise; Campobasso; pp. 83-92.).

ƒруг показател, свързан със свежестта на пчелното млечице е отчитането на нивото на ензима глюкозооксидаза в него. ”становено е, че количествата на този ензим намал€ва при съхранение на пчелното млечице.  

”становено е, че в общи€ белтъчен състав на пчелното млечице се намират редица ензими, както и множество витамини особено от групата ¬. — т€х до гол€ма степен се свързват и общоукрепващите свойства на този натурален продукт.

ѕри какви забол€вани€ и състо€ни€ би могло

да се прилага пчелно млечице ?

¬ нашата страна предимно пчеларските магазини и отделни пчелари предлагат основно течно пчелно млечице, което обикновено се съхран€ва в хладилник и се препоръчва при различни забол€вани€. ќтдавна е известно благопри€тното повли€ване, след даване на пчелно млечице на развитието на бавноразвиващи се физически деца, които след неговото приемане бързо наддават и израстват. »звестно е, че приемът на пчелно млечице подпомага доброто възстанов€ване на жизнените функции, след боледуване от различни забол€вани€ от незаразен и инфекциозен характер. Ѕезспорен е общоукрепващи€т и стимулиращ имунната система ефект от приложението на пчелно млечице при всички възрасти Ц от най-ранна детска възраст (над 2 г.), до дълбока старост, без да се посочват други възрастови ограничени€.

’ората все по-често приб€гват до природните лекарства, каквото е и пчелното млечице. ќт човек на човек се предават легенди за благопри€тните целебни ефекти на млечицето при атеросклероза, артрити, сърдечносъдови, белодробни и други забол€вани€.

¬ъпреки всеобщите препоръки, обаче, нер€дко много от ентусиастите за приложение на пчелното млечице биват разочаровани още със започване на приложението му. Ќе всеки знае, дали е алергичен към пчелни продукти и щом започне прилагането им, в н€кои случаи про€вите на алергии не закъсн€ват.

«а да се намали рискът от алергични про€ви при приемане на пчелно млечице би било най-добре желаещите да го прилагат да се консултират със специалист - алерголог, който би преценил най-добре въз основа на състо€нието на пациентите, индицирането или изб€гването на употребата на пчелно млечице. ћного специалисти препоръчват внимателното използване на пчелното млечице при хората, като при доказано алергичните към пчелни продукти се изб€гва употребата на пчелно млечице.

 акви са най-честите симптоми на алергичното състо€ние?

„есто срещани са кихане, кашлица, задух, зачерв€ване на лигавици, отоци по т€лото, сърбеж, зачерв€ване, уртикаци€, учест€ване на сърдечната дейност, безпокойство, загуба на сън и др. ќбикновено в рамките на едно денонощие след приемане на пчелно млечице в случай на по€ва на н€кои от посочените алергични про€ви не би следвало да се започва прилагане на пчелно млечице.

”потребата на пчелно млечице особено при децата, както и при хората, които за пръв път го прилагат и не са на€сно дали имат алерги€ към пчелни продукти, следва да е много внимателно, като се препоръчва да се направи пробно третиране със смес от 1 капка пчелно млечице на 1 чаена лъжичка мед или 1 капка неразредено млечице да се постави под езика, след което се остав€ в устата до пълно втечн€ване и поглъщане. »зчаква се 24 часа и при липса на странични алергични про€ви би могло да се започне приемане на пчелно млечице.

¬ажно е да се посочи, че според нови проучвани€ течното пчелно млечице, дори поставено в хладилник намал€ва активността си по време на съхранение. «а да се запаз€т в непромемен вид активните съставки на този пчелен продукт се препоръчва съхранението му във фризер в замразено състо€ние (recently it was also shown that only storage of RJ in frozen state prevents decomposition of biologically active RJ proteins and thus RJ should be frozen as soon as it is harvested - LI, J K; WANG, T; PENG, W J (2007) Comparative analysis of the effects of different storage conditions on major royal jelly proteins. Journal of Apicultural Research 46 (2): 73-80.). “акова съхранение позвол€ва запазване на активните съставки на пчелното млечице за 1 година.

ѕри липса на странични €влени€

как следва да се приема пчелното млечице ? 

„есто се препоръчва употребата на натурално пчелно млечице под езика Ц 10 капки за възрастни и 3-6 капки за деца 30 минути преди хранене, сутрин и вечер. —ледва да се подчертае, че тези дозировки са напълно индивидуални. ¬ нередки случаи неразреденото пчелно млечице може да доведе до споменатите нервнорефлекторни и алергични про€ви. ¬ такива случаи, следва да се спре приема и да се уведоми алерголог.

Ќай-често и съпроводено с най-малко странични ефекти се препоръчва  течното пчелно млечице да се приема през устата, предварително смесено с пчелен мед в съотношение 1:100, т.е. 1 грам млечице на 100 грама мед или на 1 буркан мед от 1 кг. се добав€т 10 грама пчелно млечице. «а да се постигне добро хомогенизиране на млечицето в ц€лото количество мед, е необходимо към претегленото млечице, поставено в чист стъклен буркан от 1 кг. да се добави предварително загр€т на водна бан€ до 45— (т.е. да може да се държи буркана с ръка без да е много горещ), мед, след което получената смес много добре да се разбърка с чиста и суха лъжица. ѕриготвената по този начин смес, след изстиване се постав€ във фризер, за да замръзне и може да се използва след н€колко дни, когато е в напълно втвърдено състо€ние. ѕрилага се по една чаена лъжица при деца, а при възрастни по една супена лъжица втвърдена смес сутрин и вечер 30 минути преди хранене. ѕри приемане се изчаква изц€ло да се получи постепенно втечн€ване и поглъщане на сместта без да се приема вода.

ƒ-р ƒинко ƒинков

“ракийски университет, гр. —тара «агора 

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є