«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 27 –Ѓ–ї–Є 2011 13:45

ќбичайна практика за разрешаване на редица репродуктивни проблеми при кучката и котката е да се приб€гва до радикални хирургични операции. —ъщото важи и за забол€вани€та и нарушени€та във функци€та на млечната жлеза.

ѕон€кога обаче хирургическата интервенци€:

  • не е желана от самите собственици;
  • не е най-правилното решение;
  • е контраиндицирана или невъзможна.

ѕрез последните години, на пазара се по€виха различни нови препарати, които позвол€ват не само ефективното управление, контрол и корекци€ на съществущи репродуктивни проблеми, но също така и консервативно лечение на н€кои болести на половите органи и млечната жлеза при кучето и котката.

 ъм т€х спадат незаслужено подцен€ваните пролактинови антагонисти. ѕриложени, те предизвикват намал€ване на ендогенните нива на пролактина и прогестерона (само този с лутеален произход).

Ѕиологичната рол€ на посочените хормони е съществена.

ѕролактинът е пептиден хормон, който се отдел€ от лактотрофните клетки на аденохипофизата. “ой е главни€т лутеотропен фактор, благодарение на което дължи другото си наименование - лутеотропен хормон, (LTH). ѕролактинът е протектор на жълтото т€ло ! «а отдел€не на нормалните количества прогестерон от жълтото т€ло е нужен пролактин, който  е абсолютно необходим за това, особено след 30-€ ден след овулаци€та. ќсвен това лутеотропни€ хормон стимулира растежа и развитието на млечната жлеза по време на бременността, а също така и лактаци€та след раждането (лактогенеза, галактопоеза). “ой обуслав€ и майчиното поведение. ¬исоките нива на този хормон през по-гол€мата част на диеструса, гарантират продължителността на междуестрални€ период. »нкреци€та му се контролира от много невротрансмисери и хормони. √лавни€т механизъм, чрез който се подтиска пролактиновата инкреци€ е ендогенни€ допамин /от допаминовите неврони в хипоталамуса/.

ѕрогестеронът се отдел€ от жълтото т€ло, плацентата и надбъбреците. “ой блокира хипоталамо-хипофизната система, участва в етиопатогенезата на пиометрата и н€кои мамарни неоплазии при кучето и котката.

≈фективността на пролактиновите антагонисти се обуслав€ от способността им да намал€ват нивата на пролактина и прогестерона. ѕоказани€та им за приложение при кучето и котката са в следните н€колко насоки:

  • прекъсване на бременност Ц след 35-€ ден;
  • лекуване на лъжлива бременност;
  • лекуване на мастит;
  • профилактика на неоплазии на млечната жлеза;
  • лекуване на пиометра;
  • скъс€ване на междуестрални€ интервал и синхронизаци€ на еструса.

shema

јнтипролактинови средства Ц показани€ обусловени от т€хната антихормонална активност

ƒопаминови агонисти - представители

Ќай-попул€рните допаминовите агонисти са бромокриптина и каберголина. “е са алкалоиди на моравото рогче. »мат силна агонистична активност към D2 рецепторите, като по този начин се подтиска пролактиновата секреци€, а от там намал€ват и прогестероновите нива.

Ѕромокриптин »ндикациите на бромокриптина в хуманната медицина са за лекуване на хиперпролактиннеми€. ¬ търговската мрежа той се намира предимно под формата на таблетки. —траничните действи€ на бромокриптина са афаги€, атакси€ и повръщане. “ой преминава кръвно-мозъчната бариера и посочените реакции са следствие взаимодействието  с допаминергичните елементи намиращи се в центъра на повръщане в главни€ мозък. “ова може да намали резорбци€та му и от там да ограничи ефикасността. ќт друга страна преминаването през кръвно-мозъчната бариера обуслав€ неговата по-гол€ма способност да оказва вли€ние върху хипоталамо-хипофизната ос и от там да скъс€ва междуестрални€ период.

 аберголин ƒостъпен е за ветеринарна употреба в много европейски страни, където е регистриран. “ой също е ерготаминов алкалоид, но сравнен с бромокриптина е по-силен допаминов агонист. ≈фективен е в по-ниски дози и има много по-малки и незначителни странични действи€. ќбикновено се прилага орално под формата на течни лекарствени форми. ѕо-малкото странични ефекти на каберголина в сравнение с бромокриптина могат да бъдат об€снени с по-специфичната D2 рецепторна агонистична активност и с ограничената способност да преминава през кръвно-мозъчната бариера и от там незначителните ефекти от страна на ÷Ќ—.

ƒруг представител, който подтиска пролактиновата инкреци€ е серотонинови€ антагонист метерголин. “ой стимулира ендогенната допаминова секреци€. Ќамал€ването на серотониновите нива обаче е възможно да отключи агресивност у третираните животни !

ќсвен посочените страничните действи€, най-важни€ недостатък на пролактиновите антагонисти е необходимостта от по-продължително прилагане, т. е. ефектът настъпва бавно (макар и не винаги !). «а да бъде той по-бърз и силен, често тези средства се комбинират с простагландини. 

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є