«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 24 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 09:16

ѕапиломатозата или брадавиците, както се наричат в практиката, представл€ват доброкачествени тумороподобни разраствани€ по повърхността на кожата. ѕри естествени услови€ боледува говедото и особено юниците (още по време на бременността). «ас€га се преди всичко млечната жлеза. Ќа пръв поглед Ц Дпросто едни брадавициФ както казват н€кои, но уви, могат да доведат със себе си много други беди!

 ак се по€в€ват брадавиците, откъде идват те ? ѕричин€ват се от папиломавирус (BPV, Bovine papilloma virus), т. е. касае се за зараза ! —ъществуват 6 серотипа, за всеки от които е характерна повече или по-малко изразена специфичност в клиничната картина. —еротиповете могат да бъдат разделени на две подгрупи. ѕри въздействие на вирусите от подгрупа ј (подтипове 1, 2, 5) се образуват фибропапиломи, съдържащи много съединителна тъкан, а тези от подгрупа ¬ (подтипове 3, 4, 6) формират ДчистоФ епителни структури, подобни на брадавиците при човек.

»нфекци€та се разпростран€ва лесно. »зточник на заразата са болните животни. ѕредаването на вируса се осъществ€ва чрез директни и индиректни контакти. ѕредразполагащо условие за възникване на папиломатоза са микротравмите и наран€вани€ на кожата и лигавицата, които са входната врата. »нкубационни€ (скрити€т) период е от 2 до 6 месеца и зависи от серотипа, вирулентността и количеството на причинител€, входната врата и устойчивостта на възприемчивите животни. —лед преболедуване имунитетът е доживотен. Ќе е доказана възприемчивостта от човек.

 линична картина. ѕри папиломатоза се зас€га се най-често вимето (фиг. 1 ), р€дко новообразувани€та се разпростран€ват и обхващат големи участъци от кожата (генерализирана форма фиг. 2).

‘ормата на туморовидните разраствани€ е разнообразна - кълбообразна, овална, продълговата. ќсновата им е тънка или широка. Ќер€дко вис€т на дръжки. ѕовърхността им може да е гладка, хълмиста или набраздена, наподоб€ваща цветно зеле. √олемината им е от леща до размерите на юмрук, дори и повече. ¬ н€кои случаи повърхността на папиломите е покрита с дълги, тънки, иглоподобни рогови разраствани€. “ези особености определ€т папиломатозата като островърха, папулозна, пендикулираща, плоска. ÷ветът на новообразовани€та варира от б€л до черен.

—ъществуват специфични особености в протичането на болестта обусловени от различните серотипове на вируса (Klee 2008). ѕодгрупа ј, подтип 1, причин€ва т. нар. островърха папиломатоза. –азраствани€та са в областта на млечните папили при женските и пениса при мъжките. Ѕоледуват животни до 2 годишна възраст. ќтшум€ва спонтанно. ѕодтип 2 зас€га едновременно различни телесни части Ц глава, ши€, корем, гръб, т. е. развива се генерализирана форма. ќтново възприемчиви са младите животни до 2 годишна възраст. ѕапиломите могат да нарастнат значително до 30-40 кг., при което повърхността им се раз€зв€ва. “ова е съпроводено с много непри€тна миризма. ¬ирусите от подтип 5 причин€ват образуване на малки фибропапиломи в областта на папилата с големина на оризово зърно. „есто те са бели на цв€т. — напредване на възрастта се увеличава и честотата на разпространението им.

«а серотиповете от подгрупа ¬ са характерни следните особености. ¬ирусите от подтип 3, причин€ват т. нар. атипична папиломатоза. ”€звими са всички възрастови категории. Ќовообразовани€та са плоски, кръгли, на широка основа с финни разширени€. —рещат се навс€къде по т€лото и не съществува тенденци€ към спонтанното им изчезване (самоизлекуване). ѕлоските папиломи от подтип 4 се откриват в областта на устните и лигавицата на устата, хранопровода и дори предстомаши€та. ѕри този вид съществува тенденци€ към злокачестевено израждане, особено при въздействие на токсините на орловата папрат. «а подтип 6 са характерни малките островърхи папиломи на вимето.

Ѕрадавиците са болезнени образувани€. ¬ резултат на това се нарушава доилни€ процес. ∆ивотните реагират с отбранителни движени€, което създава проблеми при обслужването им.  равите задържат мл€кото. „ашките на доилни€ агрегат не могат да прилепнат плътно до кожата и се нарушава вакуума. јко се нарани повърхността на новообразувани€та, се открива входна врата за инфекци€. ¬сичко това води до мастит и други вторични усложнени€ (некробацилоза), дори до преждевременно бракуване.

ƒиагноза ѕостав€ се лесно на базата на типичните клинични признаци. ѕо-трудно е конкретизирането на серотипа на причинител€, което е от гол€мо значение.

–азвой и прогноза —ледствие изграждане на имунитет при папиломатоза е възможно да настъпи самоизлекуване, но след един относително дълъг период от време. ѕредвид протичането на забол€ването прогнозата тр€бва да бъде съобразена с конкретната клинична форма и съпътствуващите усложнени€. ¬ тази връзка т€ може да бъде благопри€тна, при ограничена форма при млади животни.

ѕри наличие на многобройни брадавици при млади животни прогнозата е съмнителна. ƒокато се стигне до оздрав€ване изминава доста време, време през което могат да настъп€т сериозни усложнени€. ≈то защо основната задача на фермерите и на гледачите е да гарантират пълното издо€ване ! “ова изисква посто€нство, упоритост, специални грижи и внимание ! “ези мерки са оправдани при най-ценните животни. Ќещо повече Ц при т€х може да се приложи дори изкуствено пресушаване ! ѕри генерализирана форма, особено при по-възрастните индивиди, когато не съществува тенденци€ към самоизлекуване прогнозата е неблагопир€тна и в такива случаи бързо тр€бва да се предприемат радикални мерки.

Ћечение ƒо този момент не са открити високоефективни и надеждни лекарствени средства за борба. ¬ особена сила това важи за генерализираните процеси, когато възлите са много, на широка основа или когато съществува тенденци€ към злокачествена метаплази€.

ѕри единичните папиломи бърз ефект се постига, като се изскубват с пинсета, а кърв€щата основа се изгар€ с йодна тинктура, лотаген или кристалчета меден сулфат. ƒруга възможност е прист€гането с конци, което нарушава трофиката им, следствие на което те отпадат. Д»згар€нетоФ с течен азот също представл€ва ефективна възможност при посочената форма.

ћного добри резултати се получават след инжектиране на животните по определена схема с екстракт от пр€сна папиломатозна тъкан. “€ се изготв€ по определена рецепта при лабораторни услови€. — променлив успех се прилагат и н€кои ензимни препарати, както и такива с неспецифична биологична активност Ц некровейксим, теранекрон. ћного руски и български автори (√оранов, √игов, Ќикитин) са привърженици на новокаиновата терапи€, при което 1% разтвор на прокаин се инжектира в или около изменените тъкани или се прилага венозно по определена схема (60-100 ml през ден).

Ћокално приложение намират и различни мази  (Rp.: Acidi Salicylici, Acidi borici aa 50,0, Colodii 40,0) с корозивен и деструктивен ефект, чрез които се цели химическото изгар€не на новообразовани€та (ѕранджев, 1966). ќпасността да се засегнат и здравите тъкани, разположени в съседство е реална. ќбразуваните по този начин рани, лесно могат да се инфектират и възпал€т.

Ќародната медицина предлага и други решени€ Ц втриване на папиломатозните възли и брадавици с екстракт от невен, папрати или други билки, 30% спиртен екстракт от  прополис, също така и ежедневното им Дзамраз€ванеФ с бучки лед. „рез последни€ метод р€зко се нарушава изхранването на променените тъкани, което в крайна сметка води до отпадането им. ѕрепоръчват се и средства засилващи имунната система на организма.  ато се има предвид, че вирусът атакува най-повърхностните слоеве на кожата, особено уместно е с лечебно-профилактична цел инжектирането на високи дози витамин ј.

ѕрез последните години съществуват съобщени€ относно успешното приложение на н€кои лекарства при лекуване на кожната папиломатоза при кравата. Ѕлагопри€тен ефект те биха могли да имат и при лекуване на брадавиците на млечната жлеза !

ѕрофилактика »мунизациите с оборно-специфични убити ваксини се използват с предпазна цел при застрашените животни до 2 годишна възраст. ѕри болни пациенти те не ускор€ват оздравителни€ процес. Ќа практика обаче профилактиката е трудно осъществима, тъй като ваксинации не се извършват !


—н. 1 Ѕрадавиците при кравата зас€гат най-често млечната жлеза


 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є