«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 10 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2011 17:51

»звестно е, че при нормална бременност ембрионът и плодът се износват в матката. ћакар и р€дко обаче е възможно те да попаднат извън този орган. “огава бременността се означава като извънматочна. ѕри жената това състо€ние представл€ва относително често срещан проблем и особено през последните години непрекъснато се увеличават научните съобщени€ за съществуването му.

ѕри животните извънматочната бременност е р€дко описвана и то предимно при котката, кравата, свин€та, овцата и козата. ¬същност как се стига до там, че в един момент ембрионът или плодът се намират извън матката. ћеханизмът на този процес не е доказан еднозначно, особено при животните. ¬се още редица хипотези, догадки и въпросителни са останали без отговор.

—ъществуват два вида извънматочна бременност.

ѕървичната извънматочна бременност възниква още от най-ранните етапи от развитието на ембриона. “оку що оплодената €йцеклетка (зиготата), означавана вече като зародиш извършвайки миграци€ търси подход€що м€сто за първично прикрепване и загнездване към матката, където по-късно да се извърши имплантаци€та, плацентаци€та и растежа на бъдещи€ плод. “очно през този най-ранен период Дмалкото и невинно създаниеФ притежава завидната способност да се интегрира със всички майчините тъкани и не само да осъществ€ва първичен контакт с т€х, но и да достига и да влиза във връзка с кръвоносните съдове, дори и на грешно избрано м€сто. ≈мбрионът се прикрепва на различни места - в коремната кухина (първична абдоминална бременност), в областта на широката маточна връзка, в €йчника (овариална бременност). ѕоследната форма е много р€дко срещана при жената.  ато тубарна се означава бременността, когато развитието е в тънки€ и нежен €йцепровод. ќписана е и бременност в маточната шийка.

 акви са възможните последстви€та от грешната локализаци€ на ембриона ?

ќбикновено развитието на един по-късен етап се преустанов€ва и той умира. ѕричините за това са главно две: ограничено пространство и недостатъчно обезпечаване с хранителни вещества. ¬същност ранната смърт на развиващи€ се организъм се счита като най-благопри€тни€ изход. “огава рискът от усложнени€ е малък.  ои са опасностите за майката произтичащи от една извънматочна бременност. ѕоради непрекъснато увеличаващи€ се обем на плода, майчините тъкани, които го заобикал€т не издържат и се разкъсват (части от матката, €йцепровод, черва), а това е причина за животозастрашаващи състо€ни€ следствие на остра кръвозагуба. «агубил сво€та опора, плодът с части от обвивките изпада в коремната кухина, т. е. настъпва вторична абдоминална бременност.

—ъществува и друг възможен сценарий, водещ до вторична абдоминална бременност. ѕървоначално бременността е нормална. ¬сичко е наред. Ќо поради причини от различно естество (удар, превъртане и др.) матката се разкъсва и плодът попада в корема, т. е. в този случай вторичната абдоминална бременност е предшествана от физиологична. —лед разкъсването й по време на бременността матката зараства много бързо, факт който до скоро се подцен€ваше. ¬ тези случаи сериозните кръвоизливи са почти изключени. ѕо-късно дефектът остава скрит при оглед с просто око.

ѕопаднал в коремната кухина плодът (плодовете) обикновено бързо умира, тъй като изхранването му преустанов€ва. ќт майчините тъкани той се приема като чуждо т€ло. —тади€т му на развитие съответствува на този, в който се е намирал по време на маточната руптура. «агинал плодът претърп€ва различностепенни изменени€ - частично разтап€не и разлагане (мацераци€), обезводн€ване (мумификаци€). ¬лошаване на общото състо€ние на майката настъпва едва след прогресиране на посочените изменени€. —тената на коремната кухина се възпал€ва, т. е. развива се тежко протичащ перитонит. ѕри по-забавено протичане на процесите и при силна устойчивост на организма е възможно натрупаната гной да си създаде канал, отвор и да изтича навън.

ќписани са случаи, когато плодните обвивки осъществ€ват втори контакт с майката, което гарантира изхранването за още известно време, т. е. смъртта на плода е отложена във времето.

”никален биологичен феномен е, когато абдоминалната бременност (най-вече първичната) напредва до такава степен, че износването на плода е почти завършено. –искът за майката тогава е най-гол€м, тъй като опасността от фатални кръвоизливи е реална.

ћного автори се отнас€т скептично към възможността при животните да се развие първична извънматочна бременност. ѕричина за това е твърде лимитирани€ веществен материал, свидетелстващ безусловно за не€. ќт друга страна е доказано, че вторичната абдоминална бременност е факт.

 ак би могла да се установи извънматочната бременност. Ќе съществуват типични признаци, указващи 100% за това състо€ние. —топаните забел€зват, че състо€нието на майката внезапно се влошава, очакваното раждане така и не настъпва. ∆ивотното отказва от храна, чувства болки при опипване в областта на корема. —тене. ¬ътрешната телесна температурата се повишава. ѕон€кога при кръвоизлив, внезапно настъпва слабост, лигавиците избледн€ват, дишането и сърдечната дейност се учест€ват. јко не се вземат незабавни мерки, изходът е фатален.

«а доуточн€ване на състо€нието е необходимо ветеринарни€т лекар да извърши специално клинично изследване, трансректална палпаци€ на матката и плода, ултразвуков контрол и рентгеново изследване. ѕон€кога диагнозата става €сна едва след лапаротоми€ Ц оперативно отвар€не на корема. ѕри уточн€ването й тр€бва да се изключи разкъсване на матката по време на раждането, при което плодът изпада в коремната кухина, а също така и н€кои други дислокации на половите органа на родилката.

¬нимание ! ¬ъв всички случаи на внезапно влошаване на състо€ние на бременното животно, е належащо незабавното лекуване ! —амо тогава би могло да се говори за н€каква икономическа целесъобразност. —пециално за извънматочната бременност при животните, ако не са настъпили сериозни изменени€ на мъртвите плодове или липсват масивни кръвоизливи, възпаление на перитонеума и други усложнени€ прогнозата е благопри€тна и майката би могла да бъде спасена и възстановена. јко се закъснее с лечението, тогава то става безсмислено - не само несигурно, но и  много много скъпо, неприемливо за изтън€лата кеси€ на животновъда.

“ерапи€та се състои в оперативно отвар€не на коремната кухина, при което се евакуират остатъците от плодовете и се извършва съответно механично почистване и  медикаментозно третиране, абсолютно задължителни при борбата с инфекци€та и постоперативните усложнени€.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є