«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 29 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2011 21:45

ќписани са различни отклонени€ в поведението на майките, които се отраз€ват крайно неблагопри€тно на отношението им към новородените. ∆изнено необходими, грижите на майките към техните рожби биха могли да бъдат заместени от безразличие, пасивност, отблъскване, агресивност, канибализъм. “ака в екстремни случаи новородените се убиват, най-често чрез ухапване или поглъщане (напълно или частично). ¬ най-гол€ма степен, тези крайности важат за кучката, котката, свин€та, зайката и много р€дко за кобилата.

Ћипса на майчини грижи

—ъществуват случаи, когато майките не оказват необходимите грижи, не кърм€т, отнас€т се с пълно безразличие към новородените. “ова състо€ние би могло да бъде или да не бъде съпроводено с агалакси€ (липса на мл€ко) или мастит. ¬ най-общ план причините са не€сни. ѕриема се като израз на незр€л (недоразвит) майчин инстинкт, най-често при първескините.  огато новородените ги приближат, те се дърпат, отб€гват ги, изпитват дори страх Ц (Infantphobie). “ози вид отклонение се среща при почти всички домашни видове.

» когато майката не може да изб€га от ДопасносттаФ, т€ изпада в паника, става агресивна и би могла да увреди дори убие своите рожби, т. е. безразличието и страха прерастват в агреси€, ко€то първоначално е липсвала.

—ъществуват случаи, когато нормалното майчино поведение внезапно изчезва и то точно когато започва кърменето. “огава майката просто изблъсква малките и става агресивна към т€х. ѕричина за това разбира се би могло да бъде мастит съпроводен със силна болезненост. ѕри кобили и свине е описана патологичната непоносимост към новородените.  огато те доближат сво€та майка, последната ги отб€гват панически. Ќеправилно в тези случаи поведението се приема като следствие от съществуваща болезненост в областта на корема или млечната жлеза.

¬ определени случаи, кучки, най-често от дребните породи, които са напълно подчинени на грижите от страна на своите стопани, остават безразлични към новородените (не полагат грижи, не късат пъпната връв, не отстран€ват плацентата, не ги облизват) и очакват всичко това да бъде свършено от човек, разчитат дори на него той да ги подреди върху млечната жлеза и т. н.

ѕодчинени от своето безразличие към прасенцата, свинете биха могли да не спазват процедурата на внимателното л€гане, при което те се раздвижват, разриват с муцуна и след това внимателно свиват ставите на крайниците си. ¬ случай че притиснат н€кое от малките, то изквичава предупредително, което е знак за майката т€ да се повдигне обратно, за да улесни неговото измъкване. ¬место всичко това, свинете р€зко л€гат незаинтересувани от съдбата на притиснатите под т€х приплоди. “ова би могло да се унаслед€ва. ѕон€кога обаче се приема като реакци€ при недостатъчно пространство и при многобройно прасило (с редуциране на потомството).

ѕри дзвиските около 2% от овцете напускат своите приплоди, като се връщат в стадото. “ова е отклонение е причина за около 6% от смъртността при новородените агнета.. ќсобено гол€м е процентът на изоставените след труди раждани€. Ќ€кои майки просто не позвол€ват да бъдат избозани като ритат с крак или завъртат т€лото си.

Ќервност и агреси€ към новородените

Ќепосредствено след раждането майките про€в€ват агреси€, при което те блъскат дори убиват новородените. т. е. това поведение не е предхождано от страх или равнодушие. Ќай-често това поведенческо отклонение се среща при свин€та. Ќе тр€бва да се смесва с кронизма (канибализъм) или инфантофоби€та (страх от новородените).

ѕричината за агреси€та е не€сна. ѕриема се като прекалено развит отбранителен инстинкт. ¬раждебността може да бъде насочена и срещу човек.

¬същност целта на агреси€та е не да бъдат наранени, умъртвени или из€дени новородените.  асае се за сериозно поведенческо отклонение. ѕоради финноста, у€звимостта и крехкостта на новородените, особено при видовете, които хап€т, този конфликт завършва фатално. —лед като умре жертвата се приема не като представител на същи€ вид, а вече като храна. “ака че, на първо м€сто е убиването и след това из€ждането. ѕо друг начин тр€бва да се приема изгризването на опашката и копитата на агнетата от т€хната майка. “ова нарушение, което се среща почти изключително при оборно отглеждане, очевидно настъпва от липса на занимани€, особено невъзможност майката да търси по-продължително храна и съответно да € приема.

јгреси€та към новородените прасенца от свин€та съществува под формата на три клинични картини:

- в първи€ случай т€ приема (допуска) прасенцата, но все пак е леко превъзбудена и раздразнена. ѕри н€кои отклонени€ или изквичаване от страна на малките, т€ реагира бурно и агресивно. ѕо начало прасенцата не се достигат и не се увреждат целенасочено, а могат да бъдат стъпкани и наранени от некоординирани майчини движени€;

- във втори€ случай свин€та е нервна и чувствителна към вс€какви звуци. “рака със зъби и преследва всеки подвижен обект, който е в близост до не€. ќчаквано - първите потърпевши са прасенцата;

- в трети€ случай свин€та се страхува от новородените, т€ прави опит да ги отблъсни и отклони. “ъй като при прилаганите услови€ на отглеждане това е невъзможно, тези опити за отблъскване прерастват в агреси€. » прасенцата, които се намират в най-гол€ма близост до устата на сво€та майка, най-често търсейки млечната жлеза, биват смъртоносно ухапани. —ъсто€нието е смесено - страх-агреси€ !

ѕревъзбудата на свин€та прави впечатление обикновено още преди самото раждане, но може да се развие и по-късно. ¬ъзможно е първоначалното т€ приеме новородените и ден два по-късно те да бъдат убити. ћного р€дко агреси€та е насочена срещу едно определено прасенце. Ќастъпва най-често при първескините.

—илната възбуда, плашливостта и самозащитата биха могли да се дължат на следните причини

- болки в областта на матката, родилни€ път и/или млечната жлеза;

- чужда обстановка, когато родилката не е имала достатъчна възможност да привикне към новите непознати услови€;

- нарушени€ в раждането и неспокойствие свързано причинено от силни шумове, непознати хора, други животни в близост и др.

- липса на слама или сено, които да биха могли да се използват за направа на гнездо (допуска се, че ангажираността и направата на гнездо изразходва излишната енерги€) и намал€ва агресивността.

—ъществуват и н€кои генетични фактори. ѕрието е, че такива злополучни свине тр€бва да се изключат от по-нататъшен разплод. ¬ райони, където има недостиг на йод, добав€нето към дажбата на свинете на специални разтвори съдържащи йод (лугулов разтвор) би могло да се намали самата предразположеност към унищожаване на новородените.

ѕон€кога зайките гризат ушите, опашката и крайниците на новородените. ѕричините не са напълно из€снени Ц породни особености, непозната обстановка, недостиг на вода, храна, недоимъчни състо€ни€.

ѕреживните показват сво€та недоброжелателност, блъскайки потомството с главата, т€ло, а кобилите ритат с крайници.

ѕрекалено засилен майчин инстинкт

ѕрекалените грижи също могат да бъдат вредни дори опасни. ѕри овцете може да се установи засилен майчин инстинкт. ќще преди оагването те осинов€ват чужди приплоди, особено когато се намират на високо йерархично ниво, а след това зар€зват своите.

ѕри кучката нер€дко агреси€та е израз на прекалено силно изразени майчини грижи, при което в началото те ближат интензивно своите рожби, при което кожата се наран€ва, дори би могло да се отвори коремната им кухина. ѕревъзбудената майка поглъща вътрешности, дори цели кученца.

»з€ждане на новородените (кронизъм, канибализъм)

 анибализмът, т. е. из€ждането на новородените (кронизъм) при домашните животни, най-често се среща при месо€дни, свин€, и зайка. ѕриема се като норма в случаите когато приплодите са с намалена жизненост, болни или мъртви. ¬ този случай поглъщането им е вид защитна реакци€ запазваща вида.  огато обаче те са напълно жизнени умъртв€ването им от страна на майката представл€ва сериозно отклонение. ¬ажното е, че преди да бъдат из€дени, към новородените по правило не се про€в€ва агресивност, т. е. те се поглъщат без предупреждение.

ѕричините са дискусионни и неустановени със сигурност. ѕрието, че най-често се дължи на екстремен белтъчен глад и други недоимъчни състо€ни€. «ас€гат се обикновено първескините. ќт прасенцата остават главата и н€кои други части. ”влечени в из€ждането на плацентата майките могат да продължат със своите рожби. ѕри чистопородните кучки е описан маниен пристъп при който те образно казано съгрешават.

Ќай-често зайката пос€га на новородените, когато те са мъртви или болни. ѕон€кога те не боза€т и поради тази причини р€зко заслабват и биват из€дени от майката. ѕон€кога кронизмът настъпва и по-късно, през цели€ бозаен период. —ъществува тенденци€ към рецидив в бъдеще, при други раждани€. “р€бва да се подчертае обаче, че това не е задължително. ѕон€кога майките биха могли да погълнат само част от новородените, а към останалите да се отнас€т съвсем нормално.  ак се разпознава предразположеността към кронизъм ? јко една зайка, ко€то не е бременна или не се намира в период наскоро след раждането, се подаде мъртво новородено и т€ го погълне незабавно, почти сигурно е, че съществува предиспозици€ към канибализъм, т. е. такова животно не тр€бва да бъде закупено и използвано по-нататък за разплод.

¬еднъж настъпили, борбата с поведенческите отклонени€ е почти невъзможна. –азчита се главно на профилактиката.

Ќа първо м€сто тр€бва да се отстран€т предполагаемите причини Ц неподход€щи услови€ на отглеждане (тесни помещени€) и грешки в храненето (недоимъчни състо€ни€). ¬ случаите, когато дажбата е силно редуцирана и съществува недоимък по отношение на белтъчини, към фуражите на свинете би могло да се прибав€т съответните премикси и допълнени€, дори пресен черен дроб, риба, месо и др. ƒа се има предвид, че пон€кога, особено при първескините майчиното поведение и грижи могат да закъсне€т с 2-3 дни (при месо€дните) и 5 дни при кобилата. ѕри преживните липсват съответни данни.

ћайката се издо€ва. ѕри кобилата това може да продължи до 10-€ 12-€ ден, през което време тр€бва да се създават нормалните отношени€ между не€ и кончето, чието изхранване да става с носно-хранопроводна сонда. ѕо време на бозаене майката би могла да се инжектира с успокоителни.

ѕри изразен страх и неврози от страна на родилката внимателните грижи се комбинират с масаж на корема и млечната жлеза, инжектиране на окситоцин и пролактинови препарати. ѕри свин€та, за да бъдат спасени новородените те се отдел€т. “е биха могли да боза€т единствено под строг контрол. ѕо правило след н€колко дни агресивността на свинете постепенно отшум€ва.

Ќ€кои автори препоръчват краткотрайно наркотизиране и по време на фазата на събуждане прилагане на психоседативни средства, чието инжектиране може да се повтори многократно съчетано с окситоцин, постав€не на маска и предлагане на течна храна. ћасажите на млечната жлеза тр€бва да покажат, че допирът в тази област не е страшен. Ќай-гол€м ефект се постига, при комбиниране на всички тези меропри€ти€.

—ъществуват специални приспособлени€, които предпазват новородените. ѕри болка в областта на млечната жлеза не тр€бва да се забрав€ изр€зването на зъбите и инжектиране на антибиотици

Ќ€кои поведенчески отклонени€ при новородените животни

Ќай-често изразеното отклонение в поведението на новородените и подрастващите животни е прекалено силно изразената двигателна активност на  долната челюст и устата, израз€ващо се в неспирна сукателна активност. јко се отглежда от кравата, телето бозае 6 пъти на ден в продължение на около 10 минути, т. е. час в рамките на ден€. ѕри изкуственото хранене това време се съкращава на около 6 мин, т. е. два пъти по 3 минути. » излишната енерги€ присъща за новороденото остава неоползотворена. “ака останалите новородени (при групово отглеждане) се превръщат в атрактивна занимавка и играчкаЦ техните уши, препуциума, опашката, скротума, заложбата на млечната жлеза. ѕон€кога се установ€ва и взаимното бозаене, дори груповите занимани€. ѕоследстви€та от това са неблагопри€тни Ц възпалени€, наран€ване, поглъщане на косми, които в предстомаши€та се превръщат в кълбета, чужди тела и т. н. —ледват храносмилателни разстройства дори и много по-сериозни проблеми.

«а да се избегне това се препоръчва:

- самосто€телно отглеждане на телетата;

- кофите за мл€ко да със специален вентил или по-малък отвор на биберона;

- фиксиране на новороденото за 15 минути след приема на мл€ко в специални автоматични закрутки или други приспособлени€ (при групово отглеждане);

ќт около 10-€ ден телетата започват да приемат общи фуражи. ƒори в началото това да е в символични количества, все пак е свързано с отнемане на много време сили и енерги€, т. е. представл€ва вид занимавка. —лед приема на мл€ко е удачно на подрастващите да се предложи известно количество концентрат. Ќаличието на сено тр€бва да е посто€нно. ¬сичко това оказва благопри€тно вли€ние и върху ц€лостното развитие на млади€ организъм.

ѕрасетата отглеждани без майка се приучват да боза€т от съответните заместители през първите 6 часа. ѕоради липса на майка, прасенцата започват да ри€т с муцуните си хранилката а пон€кога и своите другарчета, което наподоб€ва масажа на вимето на майката. ¬ тези случаи настъпват наран€вани€. 

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є