«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 19:58

       оличеството на произведеното мл€ко в една ферма може да се планува, предвид големината й, породни€ състав, раждани€та, избрани€ технологичен и производствен режим. ѕон€кога обаче очаквани€та не се оправдават, като е възможно дори възникналата негативната тенденци€ да се задълбочава.  ои биха могли да бъдат причините за това ? ≈дин въпрос с най-гол€мо значение за млекопроизводителите. ќтговорите са в н€колко насоки.

       ћлеконадо€ намал€ва при н€кои физиологични състо€ни€, например по време на разгонване. “ова е добре известно и животновъдите го приемат като признак, който показва че активната фаза, постав€ща началото на една бъдеща бременност настъпва.

     Ќай-често обаче различни неблагопри€тни въздействи€ причин€ват намал€ване количеството на издоеното мл€ко. Ќа първо м€сто това е променени€ хранителен режим. Ќедостатъчната енергийна обезпеченост на дажбата, прием на сухи и малоценни фуражи предизвиква р€зко спадане на млеконадо€. ¬ажно е да се отбележи, че най-високопродуктивните крави не реагират така внезапно т. е. те ДкаратФ известно време на ДрезерваФ. √енетическите им заложби подържат интензивни процеси на млекопроизводство дори тогава, когато отвън не постъпват нужните хранителни вещества. “ова обаче е за сметка на пълно изтощаване на организма и развитие на н€кои болестни процеси, като кетоза, чернодробна и мускулна дистрофи€, които в крайна сметка са необратими и биха могли да са причина за преждевременно бракуване. ѕон€кога количеството на фуражите е нормално, те са качествени, но поради една или друга причина животните не достигат свободно до €слите или биват избутвани от останалите, които доминират и са по-силни. “ова се получава много често при проблеми с придвижването, куцота и болка, обичайни за нехигиеничните и твърди (бетонни) подове.

   ѕри стрес, груби обноски с животните, удари, см€на на до€ча, в организма на животните се увеличава количеството на хормона адреналин. —ъщи€ предизвиква нарушение в протичането на различни физиологични процеси в това число и на млекообразуването. —тресът тр€бва да се има предвид като фактор, който би могъл да остане неизвестен, т. е. невинаги лошите обноски към животните стават досто€ние на фермера. —пециално внимание да се обърне на процеса на доене Ц инсталаци€, подготовка и масаж на вимето, вакуум, пулсации, умени€ на до€ча ! ≈то защо н€кои собственици и работодатели монтират камери къде ли не ? Д» какво от товаФ, съвсем основателно би добавил н€кой !

   «а да се произведе достатъчно мл€ко, организмът се нуждае от енерги€. —ъщата се обезпечава чрез храната, а се изразходва чрез физическата активност и редица метаболитни процеси в организма. Ѕезспорно, в умерено количество движението е полезно, но когато се прекали, в никакъв случай не е оправдано да се очакват високи добиви на мл€ко. ¬ н€кои райони се счита за нормално стадата да изминават на ден по 20-30 км., което вече е много ! “ака че вечер, след такава паша не приготв€йте големите гюмове, господа фермери !

   ¬ гореизброените случаи макар и в по-малко количество, мл€кото е без промени и отклонение в качествени€ си състав. »ма обаче и редица състо€ни€, при които настъпват различни качествени промени (увеличаване на клетките, пресичане, коагулуми), свидетелство за по-сериозни патологични процеси в организма. Ќа първо м€сто се имат предвид болести на млечната жлеза Ц мастити (в това число и скритите, различни травми, запушвани€ на каналчестата система и др.).

¬ъзможно е да съществуват и отклонени€ във функци€та на други органи и системи - куцота, подуване на ставите, помътн€ване на очите, липса на апетит, кашлица, диари€, нарушено храносмилане, кожни промени, отслабване, увеличени лимфни възли. ќсобено ако са съпроводени и с повишаване на температурата съществува съмнение за заразна агалакси€ (овцете и козите), мукозна болест, заразен ринотрахеит, пастьорелоза, шап, туберкулоза, лептоспироза, листериоза, левкоза и др. ѕри обсъждане на възможността от зараза, да се обърне внимание на новозакупените животни Ц  откъде произхождат, има ли данни за повишен риск, какво е т€хното състо€ние. јко са здрави без отклонени€ от нормата най-веро€тно именно те да са виновници за върлуващата във фермата инфекци€ (скрити заразоносители).

ѕървопричините за намален млеконадой най-често са от незаразен характер Ц възпаление на стомаха и червата (гастроентерит), на матката (ендометрити), дислокаци€ на сирищника, бронхопневмони€, кетоза, остеомалаци€ (нарушение в калциево-фосфорната обм€на), авитаминози (недостиг на витамин ј, ≈, ƒ, бета-каротин). ѕоследните са най-актуални за зимата и ранната пролет. ѕаразитозитите (глистите, метил, тении) също вод€т до отслабване и р€зък спад в количеството на издоеното мл€ко. “е се срещат масово при пасищен режим на отглеждане и то най-вече през пролетта и началото на есента.  оличеството на мл€кото би могло да бъде намалено и при прием на н€кои токсични вещества Ц храни съдържащи фитоестрогени и микотоксини (продължително време изхранване с плесен€сали фуражи, детелина, пр€сна люцерна, силаж в млечно-восъчна зрелост), хербициди, пестициди, лекарствени препарати и др.

¬ъв всички случаи на намал€ване количеството на мл€кото е необходимо незабавно да се потърси ветеринарномедицинска помощ. ¬ъзможно е да се касае за опасна инфекциозна болест ! Ћекар€т  извършва основен преглед на част от стадото (когато проблемът се среща масово) или само на засегнатите животни (при единични случаи). Ќеобходимо да получи кръв за изследване и фекали за паразитологичната лаборатори€. ¬сички стъпки и етапи от производствени€ процес тр€бва да се проконтролират много внимателно.

ѕовишената вътрешна телесна температура е много важен индикатор за различни забол€вани€. Ќевинаги т€ може да се регистрира чрез външно изследване. «атова ветеринар€ ще препоръча ежедневно термометриране на животните. јко при част от кравите например се установи повишаването й, дори само през определени часове от ден€, то това би могло да бъде свидетелство за инфекциозни и системни забол€вани€. “ака термометрирането представл€ва евтин и много ефикасен метод за контрол и прослед€ване здравни€ статус както на стадото, като ц€ло, така и на отделните животни.

ѕон€кога за да се избегнат причините водеща до занижен млеконадой е необходимо да се направ€т н€кои промени, струващи пари. Ќапример при повишена заболеваемост на копитата и крайниците, твърди€ бетонен под може да бъде заменен от гумени покрити€, които са меки и много комфортни.

 акто се казва, копитата нос€т мл€кото !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є