«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 20:00

«ащитата на организма от инфекциозните агенти се осъществ€ва по два начина. Ќа първо м€сто стои имунитета.  огато той е силен, се гарантира стабилна устойчивост и неу€звимост. –азбира в услови€та на реални€ живот винаги има фактори, срещу които организмът е безпомощен. ¬ъпрос на шанс е дали той ще се срещне с т€х. јко това се случи, без помощта на лекарствата изходът би могъл да бъде фатален. »менно те, различните продукти на фармацевтичната индустри€, най-вече в лицето на химиотерапевтиците и ваксините, представл€ват втори€т съхран€ващ живота фактор. ≈дин пример Ц може ли н€кой да си представи съвремието ни без антибиотици !

»зкуството наречено медицина се състои не само в това, да се насърчава имунитета и да се прилагат определени лекарства, но и да се намира най-точни€ и рационален баланс между тези две форми на защита. ѕечеливша е онази стратеги€, при ко€то се разчита главно на естествените защитни сили на организма ! ¬ тази връзка една от основните задачи на ветеринарни€ лекар е да съдейства за минимизиране на въздействи€та, които възпреп€тствуват формирането на една  нормалната имунна устойчивост.

«а широки€ читател, всичко това би било в сферата на общите думи, ако не намери израз в поне един конкретен пример  ! ƒа вземем като такъв заболеваемостта и смъртността при новородените телета !

ќтелването на кравата е събитие ! Ќаграда за дългогодишните усили€ на всички, които полагат грижи и осигур€ват просперитета на фермата или стопанството. ћалцина осъзнават, че цената на едно теле е по-гол€ма от финансови€ еквиланет, съответствуващ на неговата продажна стойност. ќсигур€ването на достатъчен брой здрави приплоди, гарантира независимост. Ќе тр€бва да забрав€ме също, че особенно за малките еднолични стопанства, новородените телета са обект на по-специални грижи и любов. ћоже би в известна степен, контактът с животните компенсира и допълва дефицита на човечност, съществуващ в отношени€та между хората в нашата страна.

–азличните вируси, бактерии, гъбички са важна причина за заболеваемост и смъртност при животните. “е предизвикват гастроентерити (диарии) или респираторни смущени€ (бронхопневмонии). Ѕорбата срещу различните инфекциозни агенти се осъществ€ва в н€колко направлени€. √арантирането на адекватна имунна защита е най-важното звено, без което всички други меропри€ти€ и средства са обречени на провал.

Ќепосредствено след раждането си телето е беззащитно. ¬ организма му липсват факторите на имунитета. » все пак, какъв е механизма на неговото оцел€ване ? »звестно е, че през първите 5-6 дни след отелването млечната жлеза отдел€ коластра. ¬ сравнение с нормалното мл€ко т€ съдържа два пъти повече сухо вещество, пет пъти повече белтъци и най-важното 18 пъти по-гол€мо количество имунни тела ( албумини и гама-глобулини), като количеството им е най-гол€мо в първите издоени порции. ѕри телетата, коластрата е носител на имунитет. ќрганизмът на новороденото има способността да приема съдържащи се в не€ имунните тела през чревната стена. » това се осъществ€ва главно през първите 10-12 часа. ѕопаднали в кръвта антителата осъществ€ват ефективна защита срещу бактерии и вируси. ѕо-късно, особено след втори€ ден, храносмилателната система става трудно пропусклива за имуноглобулините. ¬ тази връзка златно правило, което тр€бва да се спазва е, че първоначалното захранване на телетата с коластра тр€бва да става най-късно до 3-€, а второто до 10-12-€ час, като общото й количество през този период от време да бъде около 2,5-3 литра.

Ќе винаги обаче своевременни€ прием на достатъчно количество коластра гарантира сигурен успех ? —ъществуват и н€кои особености, които тр€бва да се имат предвид.

 оластрата от многораждалите и по-възрастните крави съдържа над 20% повече и по-качествени антитела в сравнение с юниците. ≈то защо пон€кога забол€ват и умират телетата единствено на юниците. ¬ъв всеки регион, населено м€сто, ферма, дори обор върлуват определени микроорганизми. ѕопадайки в една нова среда (при покупка например) бременните животни изграждат антитела насочени точно срещу тези причинители. ѕо-късно същите тези антитела се отдел€т и с коластрата. «а да настъпи преустройството във функци€та на имунната система е необходимо известно време. ¬ тази връзка през последните два месеца от бременността, кравите тр€бва да се отглеждат там, където ще се отел€т. ¬ противен случай се получава несъответствие, между антителата и инфекциозните причинители в околната среда. Ќовородените телета ще получат неефективна защита и риска от висока заболеваемост и много гол€м !

¬ услови€та на практиката е проблемнно изхранването на телетата, чиито майки са умрели по време на раждането или н€мат мл€ко. ”становено е, че при много къс сухостоен прериод (под 50 дни) качеството на коластрата е занижено. —ъщото важи и за случаите, когато първото доене закъснее или отелването е през определени сезони (късна зима, ранна пролет, сухо и горещо л€то). “огава концентраци€та на антителата е ниско. ќсвен всичко това изхранването на телета с майчино мл€ко при мастит е противопоказано.

ѕриложението на антибиотици в случаите, когато коластрата е твърде малко или е некачествена не винаги е увенчано с успех. ѕричините за това са две. Ћекарствените средства или попадат твърде късно в организма или пък самите инфекциозни причинители са вируси, срещу които антибиотиците не действат. —ледователно химиотерапевтиците не могат да замест€т напълно естествените фактори на имунитета.

Ќа вашето внимание предлагам едно достъпно и изключително евтино решение на проблема - заболеваемост и смъртност при новородените телета !

ѕоддържайте определен резерв от коластра !  ато донори да се използуват стари крави, намиращи се в добро телесно и здравословно състо€ние. ѕри първото доене, излишната коластра се събира в чисти съдове, след което незабавно се замраз€ва във фризер при температура Ц 20 градуса. —ъхранена по този начин т€ не губи от своите качества и съдържание на антитела в продължение на месеци. ѕреди употреба, се затопл€ бавно на водна бан€ до температура около 38-40 градуса, като за целта в никакъв случай не тр€бва да се използуват микровълнови печки.

јко се касае за юници, чиито телета са застрашени поради недостатъчна протективна способност на майчината коластра, преди да се даде за изхранване, същата се смесва по равни части с тази от крава донор (възрастно и здраво животно, отглеждано дълго време в кравефермата).

Ќещо повече ! ¬ проведени изследвани€ (Kaske et al., 2003) е доказано, че ако телета приемат коластра през първите 2 седмици, част от антитела, въпреки че не могат да се резорбират, се закрепват на определени места в чревната лигавица и така гарантират по-продължителната локална защита срещу инфекциозни агенти. “ова е  удачно да се прилага във ферми, където процентът на храносмилателните разстройства при новородените е много гол€м. «аболеваемостта е ниска, а прирастът не само през първите седмици, но дори до 90-€ ден след раждането е по-добър (Groenewold, 2005).

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є