«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 10 –Р–њ—А–Є–ї 2012 20:35

¬ъзпалението на млечната жлеза, означено като мастит е актуално забол€ване. «ас€га единични животни или придобива масово разпространение в стадото в даден регион или област.

 онтагиозността, както и тежестта на протичане на болестта завис€т от две неща. Ќа първо м€сто това са предразполагащите фактори. ѕример за такива са  повишената влажност, пренаселеността в помещени€та, също и понижената устойчивост на организма. ¬тори€т фактор определ€щ протичането на една инфекциозна болест е вида на микробни€ причинител. ¬ едни случаи микроорганизмите обуслав€т отличителните особености на мастита, а в други н€мат определ€ща рол€ за това. ¬ пълна сила това важи и за мерките, които тр€бва да се предприемат Ц пон€кога много общи, но друг път изискващи специфични терапевтични схеми и ограничителни меропри€ти€.

ћикроорганизмите, причинители на мастит са разнообразни. Ќай-често се установ€ват стафилококите (Staphylococcus aureus) в това число и коагулазонегативните (CNS) Staphylococcus epidermalis), пастьорелите (Mannheimia (Pasteurella) haemolytica), стрептококите (Streptococcus spp. (Str. uberis, suis, zooepidemicus), различните грам отрицателни бактерии (Echerichia coli, Klebsiella, Proteus vulgaris), псеудомонаси (Pseudomonas aeruginosa), коринебактерии (Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, Corynebacterium ovis), лептоспири (Leptospira interogans var. Hardjo), листерии (Listerien), клостридии (Clostridium perfringes), много вируси Ц (вирусът причин€ващ болестта (Maedi-visna), лентивируси), гъбички (аспергилуси) и разбира се микоплазмите, обект на разглеждани€ в насто€щи€ материал проблем.

«аразната агалакси€ представл€ва много коварно инфекциозно забол€ване, зас€гащо дребните преживни. ѕричин€ва се от микоплазми, особен вид, заемащ междинно м€сто между вируси и бактерии, чието доказване е много трудно. ѕредполага се, че именно те са в основата на широко разпространени€ в нашата страна мастит, който в крайна сметка води до необратимо пресушаване. «ас€гат се предимно козите.

«аразната агалакси€ е доказана в много региони на света Ц —редиземноморски€ басейн, —редни€ изток, ‘ранци€, Ўвейцари€, страните от бивша ёгослави€, –умъни€, –уси€, Ѕразили€ и много др.

ѕричинители

ћикоплазмите представл€ват плеоморфни микроорганизми, които трудно се култивират. „увствителни са към високите температури и най-използваните дезинфекционни средства. ѕри ниски температури обаче могат да се консервират за дълго време. “ака например при Ц 20 ∞ — се запазват живи 8-9 месеца. ѕри обичайни услови€ могат да оцеле€т в почва и постел€ в продължение на седмици

»звестни са н€колко вида микоплазми причинители на агалакси€ при овцете и козите. Ќа първо м€сто това са Mycoplasma agalactiae и Mycoplasma capricolum. ѕредизвикват пресушаване, катарален мастит атрофи€ на млечната жлеза, а така също артрит (забол€ване на ставите), кератоконюнктивит и пон€кога аборти. Ќай-често се зас€гат двете млечни половини. «а Mycoplasma mycoides е характерно силно влошаване на общото състо€ние последвано от пресушаване и атрофи€ на вимето. Mycoplasma putrеfaciens води до внезапно пресушаване без влошаване на общото състо€ние.

≈пидемиологи€ и разпространение

ћикоплазмите притежават висока контагиозност. ¬ стадото инфекци€та се разпростран€ва много бързо, черз контакта между животните, ръцете на до€ча, инвентара и др. «араз€ването става чрез млечни€ канал на вимето, през устата (орално), вдишани€ въздух  (аерогенно) или урогениталната система. Ѕоледуват гол€м процент от животните, като се зас€гат всички категории, но в най-гол€ма степен дойните, независимо от фазата на лактаци€та. ќпасно за новородените е инфектираното мл€ко, което съдържа огромно количество микоплазми. —лед експериментална зараза клиничните признаци се развиват след 20 дни, но причинител€ се отдел€ с мл€кото още на 9-€ ден. —лед оздрав€ването причинител€т на болестта се отдел€ дълго време чрез носните изтечени€, конюнктивите (очите), ушни€ канал, влагалището и млечната жлеза. ѕо този начин преболедувалите биха могли да останат много дълго време скрити (безсимптомни) заразоносители. “раен Ђрезервоарї на микоплазми е средното ухо.

ѕредполага се, че в Ѕългари€ заразната агалакси€ е разпространена масово.

ѕатогенеза

ќт м€стото на попадането си в организма, микоплазмите се разпростран€ват в цели€ организъм, достигат до млечната жлеза, ставите, матката, бели€ дроб,, сухожили€та, половите органи (влагалището), очите и ушите, където могат да се доказват за дълъг период от време. ѕон€кога ако се инфектират бременни животни, те абортират или мастита се  про€в€ва клинично едва в началото на лактаци€та.

 линични признаци

 линичната картина на заразната агалакси€ при овцете и козите е доста разнообразна и зависи от конкретни€ причинител и устойчивостта на макроорганизма. ѕо принцип най-чувствителни и у€звими са високопродуктивните овце и кози.

Ќачалното генерализираното разпространение на микоплазмите по кръвен път се съпровожда с треска (повишаване на температура), липса на апетит, отпадналост. »менно през тази фаза бременните могат да абортират. 

¬последствие процесите се локализират в периферните органи и най-вече във вимето. ¬ началото засегнатата млечна жлеза е едематизирана и темперирана. »здоеното мл€ко е сиво с гъста консистенци€ и в рамките на 1-2 часа се пресича.

ћоже да се развие и катарално-гноен мастит, при който общото състо€ние е влошено. ћлечната жлеза е темперирана и болезнена. Ќадвименните лимфни възли са увеличени. ћл€кото е сиво-воднисто със съсиреци и флокули. ѕо-късно секрета става гноен. —ледствие прогресиращи€ възпалителен процес настъпва агалакси€.

ѕон€кога млекоотдел€нето спира внезапно без други съпътствуващи предупредителни признаци в областта на вимето. Ќеизбежно, след пресушаването, млечната жлеза се свива и смал€ва.

ќбикновено след като спре мл€кото, (възможно е и преди това) се развиват артрити (куцота и подуване на ставите, събиране на синови€) и кератоконюнктивит (помътн€ване на очите). ѕоследните два признака са изключително характерни за заразната агалакси€ ! — т€х болестта се ограничава при мъжките животни. «ас€гането на белите дробове протича като пнеумони€ и е най-характерно за подрастващите.

Ќер€дко заразната агалакси€ се усложн€ва с вторична инфекци€ Ц стафилококи, пастьорели и др., което € прави много по-злокачествена. “огава клиничната картина е изключително разнообразна и нетипчна.

–азвой и протичане

—мъртността при заболелите лактиращи животни варира между 5-20% в зависимост от настъпилите усложнени€ и съпротивителните сили на организма. ќписани са случаи на спонтанно пълно излекуване. ѕреболедувалите животни най-често загубват трайно млечността си (поне за насто€щата лактаци€). ¬ определени случаи млекодобива не може да се възстанови никога.

ƒиагноза

“ипични за заразната агалакси€ при овцете и козите са Ц широкото разпространение, мастит, преждевременно пресушаване, а така също артритите и кератоконюнктивитите. ƒиагностиката в нашата страна е на ниво Двъншни клинични признациФ. Ќо това не е достатъчно и категоричното доказване на тази болест е възможно в страните, в които не ликвидират целенасочено интелигенци€та и научни€ си потенциал.

ѕо време на острата фаза се изследва млечен секрет или ставна течност. ћикоплазмите могат да се култивират в специални среди. ѕровежда се флуоресцентен антит€ло-тест посредством използване на хиперимунен серум от заек. ¬ последно време с успех се прилага специфична Polymerase Chain Reaction. —лужи за доказване на специфични участъци от микоплазмената ƒЌ .

“р€ба да се има предвид обаче, че по време на хронични€ стадий на болестта микоплазмите  може да не бъдат изолирани.

—ерологични реакции се прилагат при извършване на импорт и експорт Ц за да се установи дали животните са заразоносители.  омплемент фиксиращите тестове се използват за интернационална сертификаци€, макар че не са особено чувствителни. —ъздаден е също така и имуноабсорбиращ ензимно-свързващ тест, но при него липсва специфичност

ѕрогнозата при заразна агалакси€ при овце и кози е съмнителна до неблагопри€тна поради факта, че засегнатите животни загубват трайно продуктивността си, което е свързано с огромни загуби и разочаровани€.

Ћечение и оздрав€ване на стадото при избухване на заразна агалакси€

—лед избухване на болестта фермерите и стопаните жела€т постигане на най-бърз оздравителен ефект и възстанов€ване на млечността. «а съжаление обаче това не е възможно. –азпространението на инфекци€та в стадото най-често взема застрашителни размери !  акво да се прави ! »нжекции какви ли не, а ефект н€ма...... !

Ќеобходимо е обмисл€не и възприемане на определена стратеги€. –азбира се, че това тр€бва да стане съвместно с ветеринарни€ лекар !

¬ зависимост от стади€ на развитие и про€ва на болестта животните биха могли да се раздел€т на пет основни групи.

ѕървата Ц клинично здрави, но застрашени !

¬тората Ц в начална фаза на развитие на болестта, стади€ на генерализираното разпространение на микоплазмите Ц повишена температура и т. н., но все още без мастит !

ѕриложението на лекарства при животните от първа и втора група може да има предпазен ефект или да доведе до предотврат€ване на по-нататъшното утежн€ване на клиничната картина, т. е. при т€х в гол€ма степен би могло да се очаква запазване на млеконадо€ !

ѕри третата група Ц се установ€ват и органни нарушени€ Ц мастити, артрити, кератоконюнктивити, аборти, а впоследствие пресушаване !

«а четвърта, условно оздравели, е характерно, че не лактират, при т€х  изменени€та на млечната жлеза са най-трайни !

ѕриложението на лекарства при последните две групи н€ма да доведе до възстанов€ване на млеконадо€, но ще спомогне за изб€гване на усложнени€та (вторична инфекци€ или по-тежки възпалени€ на очи, стави и виме).

ѕетата група включва оздравелите овце и кози, с частично възстановена млечност.

¬ началото на избухване на заразната агалакси€ последните три групи все още не биха могли да се определ€т и оформ€т.

Ќе тр€бва да се забрав€, че всичките категории животни биха могли да бъдат заразоносители и микоплазма-отделители, т. е. опасни източници на инфекци€ !

¬ажното е да се знае, че при лабораторни услови€ различни антибиотици (хлорамфеникол, тиамфеникол, тилозин, тетрациклини, енрофлоксацин и др.) показват висока ефективност. ќказва се обаче, че приложени при заболели животни ефектът им е минимален, т. е. те не са в състо€ние да унищожат микоплазмите, когато са вътре в организма. ќт там е и големи€ проблем !

√лавната цел на посочените по-долу меропри€ти€ е да ограничат разпространението на болестта и тежестта на протичането й. ѕри животните които вече са загубили мл€кото си, то не може да се върне !

¬ зависимост от конкретните възможности на фермерите, би могло да се избере една от трите степени на противодействие и активна защита.

≤. ѕрограма минимум

»нжектиране с антибиотици на всички животни в стадото, най-малко в продължение на 5 дни. —поред н€кои автори, микоплазмите са най-чувствителни към микоплазмите в началото на болестта, по време на генерализираното им разпространение в организма. ќсвен това, те действат срещу вторичната инфекци€. Ќе тр€бва да се забрав€, че е абсолютно задължително за вс€ко животно да се използва индивидуална игла !

ѕримерна схема - в понеделник и ср€да Ц депо-окситетрациклин, като се  комбинира с тилозин от понеделник до петък, веднъж на 24 часа. ¬тора възможност Ц инжектиране на линко-спектин Ц в продължение на 5 дни веднъж на 24 часа.

Ќе тр€бва да се забрав€ и приложението на едно изключително евтино, екологично и сравнително ефикасно средство - уротропина. ѕрилага се подкожно, веднъж на 24 часа, 4 дни по 4 мл 10% разтвор. ¬ъзможно е уротропина (хексаметилентетраамин) да се прилага и орално (през устата) като се налива разтворен във вода със шише или с малко хл€б. “ой е със солено-горчив вкус и се приема с охота от животните. ¬ тези случаи дозата е от 1 до 3 гр. на глава, два пъти дневно.

≤≤. ѕрограма оптимум

ќсвен посоченото в програма минимум, болните животни се изолират и се обслужват отделно. —лед оздрав€ването им, когато протичането на болестта е било по-тежко те се бракуват. «абранена е продажбата им на други фермери ! — профилактична цел при всички овце и кози тр€бва да се прилагат високи дози витамини от групата Ц ј, ≈ и ƒ.

≤≤≤. ѕрограма максимум

ќсвен меропри€ти€та посочени в първите две нива (минимум и оптимум) се извъшва следното.

¬тората група (в началната фаза на развитие на болестта) се инжектира венозно система съдържаща 10 мл (0,1) витамин — + 50 мл 10 % глюкоза. ѕри животните от втора и трета група може да се приложи и натриев тиосулфат, вътрешно по 10 гр. на глава. “ова вещество притежава мощно детоксикиращо и противовъзпалително действие. ќсобено удачно е, ако не се използва уротропин.

ѕри най-ценните животни може да се приложи надвименната блокада на млечната жлеза по Ћогвинов Ц един специализиран и високоефективен метод за лекуване възпалението на този орган !

“р€бва да се знае, че значението на интрамамарното приложение (маститни шприцове) на антибиотици при заразна агалкси€ е второстепенно. ÷елта на една такава терапи€ е главно борбата с вторичната инфекци€ (стафилококи и др.)

ѕрофилактика

— оглед предпазване от заразна агалакси€ се извършват следните меропри€ти€.

1. — най-гол€ма ефективност е профилактичното ваксиниране. ¬ никакъв случай не тр€бва да се ваксинират болни животни или такави с намалена устойчивост, податливи на различни неблагоприа€тни агенти, в това число и на инфекци€. ¬ последно време е проблем намирането на ваксина. ќсвен това не е сигурно дали т€ винаги гарантира имунитет срещу всички видове микоплазми причинители на агалакси€та !

2. »золаци€ Ц недопсукане на нерагламентиран внос, контакт с болни или животни, чиито произход е не€сен. ќбикновено инфекци€та се внас€ чрез новодошлите. Ќовите в стадото винаги тр€бва да се до€т последни. Ќай-добре е те да се държат отделно 20 дни в изолирано помещение. Ќай-опасно е формиране на сборни стада. ѕрактиката показва, че в тези случаи поне за един сезон най-веро€тно Ђмл€ко н€ма да се доиї.

3. ѕомещени€та в които се отглеждат козите и овцете тр€бва да са сухи, проветриви. ”дачна е дезинфекци€та на подовете с хидратна вар, ко€то освен антисептично има и влагоабсорбиращо действие.

4. ѕо време на доенето да се извършва дезинфекци€ на съдове, ръце. ћл€кото не тр€бва да се пръска и дои на зем€та.

5. »звестно е, че животните с по-силен имунитет или не боледуват или при т€х агалакси€та протича в по-слаба степен. —илната устойчивост против заразата се получава чрез:

- изб€гване на пренаселването на помещени€та;

- изхранване с пълноценни дажби;

- провеждане на абсолютно задължителните редовни обезпаразит€вани€ (против глисти, метил, кърлежи, мухи и др.).

Ќе се препоръчва унищожаване на заболелите животни по време на острата фаза на протичане на болестта. “ова ще е 100% загуба. ¬ случай, че се предприеме бракуване на безнадеждно увредените (пресушените), това тр€бва да се извърши едва след клиничното им стабилизиране.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

Ћитература

ѕрокопанов јн., »в. ѕранджев, …. …отов, 1966, «абол€вани€ на млечната жлеза при селскостопанските животни, «емиздат, —офи€.

 олева ћ., 1998, ѕроучвани€ върху разпространението, етиопатогенезата, терапи€та и профилактиката на овцете от мастит, ƒисертаци€, 1998.

Bostedt H., Kurt Dedi?, 1996, Schaf- und Ziegenkrankheiten, 2. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, s. 443-462

Hindson J.C., Hon FR, A. C. Winter, 2002, Manual of Sheep Diseases Second edition published by Blackwell Science Ltd pp.58-63 

Watkins G. H., Jones J. E. T., 2007, Mastitis and contagious agalactia. In: Diseases of Sheep, 4th ed. Eds. By I. D. Aitken, Blackwell Publishing. pp.99-105.

Wendt K., H. Bostedt, H. Mielke, H. Fuchs, 1994, Euter- und Ges?ugekrankheiten, Gustav Fischer Verlag Jena-Stuugart.

Winter Petra, 2009, Prakischer Leitfaden Mastitis - Vorgehen beim Einzeltier und im Bestand, Hrsg. v. Petra Winter u. a. Parey bei MVS ISBN-10: 3830441681, ss. 90-91

            Azevedo E. O. et al., 2006, Contagious agalactia by mycoplasma agalactiae in small ruminants in brazil: first report, Brazilian Journal of Microbiology Vol 37, pp. 576-581

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 29 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 13:32
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є