«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 05 –Ь–∞–є 2012 17:38

ѕрез насто€щата зима в много ферми в «ападна ≈вропа се раждат агнета с аномалии и уродства. ѕри извършените щателни изследвани€ на засегнатите от мистериозната болест животни не е потвърдена нито една от познатите до този момент причини водещи до аномалии и уродства при приплодите на овцете.

¬ниманието е насочено към друга инфекци€, придобиваща все по-гол€ма попул€рност и актуалност в —еверозападна ≈вропа, а именно болестта причинена от вируса наречен Ўмаленберг (Schmalenberg). ѕри всички изследвани агнета съмнени€та са потвърдени от Fridrich-Loefler-Institut, където за първи път е идентифициран този вирус.

—лед зараза с вируса Schmalenberg новородените агнета са с вкостени стави и подвити крайници, опитите им за изправ€не завършват без успех. Ўи€та също е изкривена, гръбначни€т стълб е S-видно деформиран. ћного типично е скъс€ването на долната челюст, дори и на лицеви€ череп. ’арактерни са и промените в мозъчната субстанци€, липса на малък мозък, хидроцефали€. Ќе са редки и абортите и мъртвите раждани€ ! ѕо-подробно картината на забол€ването е описана в предходни броеве на в. Д √ласът на фермераФ.

 аква е ситуаци€та у нас ? Ќа този етап фермерите може да са спокойни. ¬се още гореспомената инфекци€ не е регистрирана в Ѕългари€ и не би тр€бвало евентуални неблагополучи€ при агнетата да се приписват на нови€ вирус, още по-малко това да е причина за безпокойство и едва ли не истерии.

¬ъпреки, че неканени€ гост е все още далеч от нашите граници, това не значи, че не съществуват други болести, чието протичане се характеризира с подобна клинична картина !

Ќа ¬ашето внимание представ€м кратко описание на най-важните болести водещи до раждане на мъртви и/или уродливи агнета или на приплоди със затруднени€ във вървежа и изправ€нето.

Ќа първо м€сто е недостигът  на мед, означен като ензоотична атакси€ при новородените агнета. ѕричините за забол€ването не са из€снени напълно. ѕреди се е см€тало, че се дължи на инфекци€ или пък отрав€не с олово. ¬последствие е уточнено, че се касае за недоимъчно състо€ние предизвикано от дефицит на мед. ћного автори подчертават и рол€та на недостатъчното количество на витамините ј и ≈. ѕредполага се, че намал€ването на медта в организма на бременните и на новородените е следствие замърс€ване на пасищата с отпадъчни продукти, получени при преработката на с€ра. Ѕолестта възниква следствие настъпили промени в мозъка.

≈нзоотичната атакси€ се налюдава предимно през зимата и пролетта. јгнетата и €ретата се раждат болни или забол€ват на възраст от 1 седмица до 3-4 месеца. “е са твърде слаби, лежат на една страна, неподвижни или се движат с напрежение.  раката им са отпуснати. ѕри едни животни кожната чувствителност е повишена, при други е намалена. ”мират за 1 до 3 дни. Ќ€кои агнета се стрем€т да станат, но задните им крака не ги държат. ¬лачейки се само с предницата, те тегл€т задната половина на т€лото. Ќеестествено разполагат краката си. “ези които все пак успе€т да станат, извършват некоординирани движени€, заемат кучешка стойка, падат и извършват плавателни движени€. «абел€зват се краткотрайни мускулни спазми и потрепвани€, особено при бозаене.

јгнетата имат апетит, но не могат да боза€т поради невъзможност да намер€т своите майки и вимето им. ѕри помощ, поддържане и подаване на биберон те боза€т лакомо. ѕри аутопси€ във вътрешните органи не се установ€ват н€какви характерни промени, единствено такива в б€лото вещество на главни€ и продълговати€ мозък.

¬тората причина водеща до проблеми с движени€та, вървежа и координаци€та е мускулната дистрофи€, означена в практиката като Ђклекї

Ѕоледуват всички видове новородени и подрастващи животни до 6 месечна възраст. “€ е тежко страдание с комплексен характер, протичаща с гол€ма смъртност - до 40-50%. ” нас Ђклекаї зас€га главно €ретата и агнетата и то предимно в планинските и полупланинските райони. ƒоказано е със сигурност, че в основата на това забол€ване стои недостигът на ¬итамин ≈ и микроелемента селен, както в храната на майките по време на бременността, така и за новородените и подрастващите животни. –ол€ играе също така дефицитът на кобалт, йод, манган, както и витамините ј и —.

 ак протича болестта ? Ќепосредствено след раждането агнетата са подтиснати, про€в€ват обща отпадналост и слаб мускулен тонус, замъглен поглед, слабо сълзотечение и зачерв€ване или дори посин€ване на очите. »мат вдървен вървеж, леко са изгърбени. ѕостепенно забол€ването прогресира. «асегнатите животни се изправ€т трудно и много бързо се измор€ват. ƒвижат се като стъпват на върха на копитцата си или се влачат Дна коленеФ. Ќ€кои скърцат със зъби или мл€скат. јко от болестта се обхване и диафрагмата или дихателната мускулатура дишането е трудно и може да се установи задух. «ас€га се и сърдечната дейност. Ќай-тежко е увредена мускулатурата на задните крайници. — развитие на болестта агнетата се залежават окончателно и не могат повече да станат. —ъсто€нието им се влошава, приемът на храна също и гол€ма част умират.

јко се извърши т. нар. овчарската проба за клек, при ко€то животните се хващат за кожата и от около половин метър се пуснат, за разлика от рахита при който те все пак прав€т н€какви опити и се изправ€т, при мускулната дистрофи€ лежат безпомощно проснати на зем€та. јгнетата се залежават продължително, и ако не се лекуват, по-късно умират от сърдечна слабост.

“ретата възможна причина за затруднени€ във вървежа и изправ€нето на новородените е рахитът.

Ѕолестта се развива поради недостиг на витамин ƒ, калций или фосфор. ¬итамин ƒ съдейства за резорбци€та на калци€ и фосфора в червата и за отлагането им в костите. ќбразува се в организма под въздействие на ултравиолетовите лъчи на слънцето. ≈то защо най-застрашени са животните отглеждани в тъмни и влажни помещени€, без да се изкарват денем навън.

ѕри новородените се наблюдават слабост, особено на задните крайници, нарушена координаци€ на движени€та.  “е не могат да сто€т прави и се залежават. јко бъдат засегнати подрастващите,  бавно и прогресивно се удебел€ват големите стави на крайниците съпроводено със Дсъбиране на водаФ. — напредване на болестта предните крайници се деформират напред и настрани, придобиват ’ образна постановка. ƒишането се затрудн€ва. √ръбнакът се изкрив€ва. ћоже да се настъпи парализа на задницата следствие счупване на прешлени. ѕон€кога се по€в€ват Днеоб€снимиФ гърчове или припадъци в продължение до 45 мин., изходът от които е фатален.

–азлични генетични дефекти, предаващи се от поколение на поколение, интоксикации, прием на вредни лекарствени вещества също могат да са причина за уродства и аномалии. ¬ тези случаи промените или имат наследствен характер или са свързани с отрав€ни€, прием на необичайни храни, медикаменти, паша на замърсени терени и др. Ќе е изключено, посочените причини да предизвикват и проблеми от страна на майката още по време на бременността.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є