«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2013 18:24

¬ стремежа си да бъдем модерни и съвременни често ние забрав€ме н€кои стари добре изпитани средства използвани с успех в борбата срещу редица забол€вани€. «а класическите методи на терапи€ е характерно че са много евтини, достъпни и безвредни. ћакар и невинаги ефективни, те в никакъв случай не тр€бва да бъдат забрав€ни. ѕриложението им има своето м€сто не само в днешни€ ден, но и в бъдеще.

¬ гол€ма сила написаното важи за уротропина, прилаган в продължение на десетилети€ не само във ветеринарната, но и в хуманната медицина. Ќарича се още хексаметилентетраамин или хексамин.

ѕредставл€ва б€л прах, външно наподоб€ващ готварската сол, но за разлика от не€ вкусът му е горчиво парещ. –азтвар€ се лесно във вода и спирт. ѕо-лесно може да се открие и закупи в химически складове, отколкото в аптеките. Ќеобходимо е да се съхран€ва в сухи, тъмни и проветриви помещени€.

ќт селскостопанските животни се прилага главно при кравите, козите и овцете. Ќа какво се основава действието на това химическо съединение ?  ато попадне в храносмилателни€ тракт, то се резорбира и преминава почти всички бариери в организма Ц кръвно-мозъчна, кръвно-очна и т. н. ѕопадайки на места, където има възпалителен процес, там където средата е кисела, уротропинът се разгражда при което се отдел€ формалдехид. ѕоследни€т е един от най-мощните дезинфектанти, убиващи почти всички микроорганизми. ќтдел€ се главно с урината и жлъчката. ƒоказано е също така, че улесн€ва преминаването и разпределението в организма на дадените едновременно с него лекарствени вещества, т. е. усилва ефекта им ! ѕромен€йки микросредата във възпалителното огнище, действа не само антисептично, но десензибилизиращо, т. е. намал€ва алергичната реакци€. “ой е евтин, екологично чист продукт, който не дава положителна реакци€ за наличие на инхибитори в мл€кото. ѕри външно приложение върху кожата намал€ва потенето.

”ротропинът се използва за лекуване на много патологични състо€ни€ в организма. Ќа първо м€сто това са забол€вани€та на млечната жлеза Ц както функционални нарушени€ така и възпалителни.

јбсолютни показани€ за прилагането му са състо€ни€та при които ДбезпричинноФ в мл€кото се установ€ва кръв или наскоро след издо€ване то се пресича.  ѕроблеми от такова естество се срещат най-често при козите и сравнително по-р€дко при кравите и овцете. —ъщността на описаните проблеми не е напълно из€снена. ћл€кото се образува от кръвта. “ова става възможно благодарение на сложна съвкупност от биологични процеси в клетките на млечната жлеза. ¬същност, различието между тези две телесни течности е само в процентното съотношение между техните съставки.  ѕри наличие на кръв в мл€кото то е с променен цв€т. ¬ по-леките случаи е кафеникаво-кремаво, леко оранжево, а при по-тежките розово или дори червено. “о е негодно за преработка и консумаци€ от човека. ¬ъншно животните не показват болестни признаци. ¬името е без промени. ѕри издо€ване обаче стопаните лесно установ€ват проблема. ѕричините в тези случаи все още не са проучени напълно. ѕредполага се, че н€кои хранителни съставки (различни видове треви и билки) вод€т до нарушаване на пропускателната способност на клетките в млечната жлеза и от там до попадане на кръв.

¬нимание ! ‘ункционалните нарушени€ при които в издоеното мл€ко безпричинно се открива кръв тр€бва да се различават  от тези, при които наличието на кръв е норма (след раждане, по време на коластрални€ период) или признак на друг тип патологи€ -  травми например, при които се откриват редица съпътствуващи признаци Ц болка, темперираност, едем и др.

ѕри пресичане на мл€кото, наскоро след издо€ването му или при опити да бъде сварено внезапно се по€в€ват съсиреци, отново без видима причина. —ъщевременно вкусът му е непри€тен и горчив. ѕриема като скрит дефект, който не може да бъде отстранен. ¬ъзможно е обаче причина за пресичането да са фуражите, паша на определени растени€, папрати, скрит мастит, т. е. фактори, които могат да бъдат отстранени.

¬ъзпалението на млечната жлеза се означава като мастит. ƒобре известни са последстви€та от настъпването му. ¬ борбата срещу него се разчита главно на антибиотиците. Ќо те невинаги помагат ! ƒо болка познати са случаите, когато безкрайното редуване на различни препарати, води единствено до стоп€ване на банковата сметка на фермера, но не до желани€ ефект. ѕричина за това е изградената резистентност, неблагопри€тни услови€ за действието на антибиотиците, първично нечувствителни или неспецифични причинители. ¬еднъж приложени, антибиотиците налагат стриктно спазване на определени ограничени€, като по този начин терапи€та се оскъп€ва допълнително. ¬ тези трудни моменти, особено при безрезултатна антибиотична терапи€, уротропинът се оказва изключително надежден помощник, един резервен вариант, както за фермера, така и за ветеринарни€ лекар.

ƒруги забол€вани€ при които това химическо съединени€ показва добра ефективност са възпалени€та на очите (иридоциклити, кератити), които се съпровождат с помътн€ването им и по€ва на петна. »звестно е, че специално при дребните преживни тези признаци са характерни за заразната агалакси€. ”ротропинът се прилага с успех при ставни забол€вани€ (подуване на крайниците, куцота), копитни проблеми, възпаление на мозъка (енцефаломиелите, менингити), н€кои алергични състо€ни€ (уртикари€), протичащи с кожни раздразнени€ и сърбеж. ѕри упорито протичащите възпалителни процеси в областта на пикочната система (пиелонефрити и особено цистити) уротропинът е ефективен единствено, когато урината е с кисела реакци€. «а тази цел предварително (1-2 дни) тр€бва да се дава амониев хлорид, познат като нишадър.

ѕри крави уротропинът се прилага сутрин и вечер по 5-10 грама в продължение на 4-8 дни. «а тази цел се разтвар€ в малко вода или се постав€ в средата на парче хл€б. ѕреживните го приемат с охота. ќсобено удачен е за по-малобройните стада и стопанства. «а овце и кози дозата е 3-4 пъти по ниска. ќсезателен ефект настъпва след 2-3 дни. ѕри предозиране той про€в€ва умерена токсичност. ѕротив потене се прилага като 8%  прах за поръсване (ƒ. ƒрумев).

“р€бва да се знае, че в напреднали случаи, като катаракта (перде на очите) например, когато промените са необратими, не тр€бва да се очаква пълното възстанов€ване, но по-нататъшното развитието и задълбочаване на забол€ването се прекрат€ва.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є