«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2013 18:28

–аждащите животни са особена технологична и биологична категори€. ѕри т€х настъпва коренна пром€на не само в репродуктивни€ им статус, но в ц€лостен физиологичен и производствен аспект. Ќо не само тава ! ќт родилното отделение вод€т своето начало редица проблеми в една ферма ! «а какво става въпрос ?

–одилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекци€ !

Ќормално при отелване и първите дни след това кравите отдел€т огромно количество околоплодни течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при н€кои болестни процеси и възпалителни секрети ! „есто през следродилни€ период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер - отдел€не на плацента, контрол на здравословното състо€ние, приложение на лекарствени средства в матката и др. ¬ъв всички тези случаи Дотпадъчни€Ф биологичен материал представл€ва потенциален източник на инфекци€. Ќа пода, в обора и околната среда той е подход€ща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми ! ƒопълнително се замърс€ват дрехи, обувки, пособи€, инструменти и т. н.

» ако в дойната група естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състо€ние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактаци€. ¬ъзможно е точно тогава да се изостр€т различни скрито протичащи възпалителни процеси във вимето или да възникнат такива ! ќт сво€ страна, маститното мл€ко е опасен източник на болестворни микроорганизми !

ѕо време на бременността плода се намира в една термонеутрална изолирана обстановка. √арантиран е непрекъснати€ приток на кислород и хранителни вещества от майката. ѕопадайки в околната среда, новороденото е вече в нова, изискваща непрекъснато приспособ€ване среда !  ƒобре известна е у€звимостта на млади€ организъм към различни инфекциозни причинители. “€ е подсилена от още една допълнителна входна врата Ц пъпа !

ѕри най-нови изследвани€ е доказано, че имено в родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпростран€ват и нанас€т най-съществените щети в ц€лата ферма.

≈то защо в родилното отделение тр€бва да се извършва ефективна дезинфекци€.  ¬ажно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да н€ма пукнатини, каналчета, отвори и други ДубежищаФ за нечистотиите и инфекци€та !

Ѕетонът, като покритие отговор€ на това условие ! ƒобър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ? 

¬ периода около раждането и след това кравата е една нестабилна система не само в преносни€, но и в буквални€ смисъл !

“очно тогава е необходимо т€ да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода ! Ќе само при придвижване, но и при самото изправ€не т€ тр€бва да е много стабилна ! «ащо ?

–одилни€т и следродилни€т период са свързани с генерално и радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма ! —тартът на лактаци€та съвпада с максималното мобилизиране и натоварване на черни€ дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система ! “очно през този период най-често намират сво€ клиничен израз различни  метаболитни разтройства като хипокалцемична родилна кома, кетозата, чернодробна кома и др. “рудните раждани€ са свързани с травми на родилни€ път. ¬сички тези забол€вани€ се манифестират с нестабилност, слабост, силна болезненост, а в по-тежките случаи със залежаване и дори с невъзможност за изправ€не !

ќсобено критичен е момента след проведена терапи€. ¬етеринарни€т лекар ДвливаФ венозни системи съдържащи скъпи лекарствени коктейли ! » когато всички очакват положителни€ ефект при първи€ опит за изправ€не на кравата, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последстви€. √ладки€т и болезнено твърд под се оказва непреодолимо преп€ствие !  равите се стресират допълнително и упорито отказват да положат усили€ за изправ€не в продължение на дни ! “ова би могло да бъде дори причина за т€хното бракуване ! Ќепредвидима загуба, ко€то не се нуждае от коментар !

¬ родилното отделение, животните тр€бва да чувстват най-гол€м комфорт, а не болезнен дискомфорт ! —ъществен принос за това би могъл да бъде меки€, еластичен под, който в най-гол€ма степен имитира естествените услови€ на ливадата ! √арнатиращ същевременно сигурно и ефективно почистване ! ”словие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрити€ !

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є