«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:18

     ’ипогликеми€та е състо€ние при което количеството на кръвната захар е намалено, а хипотерми€та съответно понижаване под долната физиологична граница на вътрешната телесна температура. “ези забол€вани€ са особенно актуални за новородените агнетата и прасетата. ќбикновенно протичат заедно /хипотерми€-хипогликеми€ комплекс/.

    јгниланата кампани€ е съсредогочена през студените зимни месеци, когато същевременно има и гол€м брой опрасвани€. ¬ определени ферми и стопанства не се спазват зоохигиенните изисквани€ по отношение на отглеждането на животните, устройването на родилните помещени€ и провеждането на необходимите ветеринарно-профилактични меропри€ти€. “ова са важни предпоставки,  правещи комплекса хипотерми€-хипогликеми€ често срещан при посочените видове новородени животни и съответно предизвикващ загуби. «абол€ването е следствие от недостиг на енерги€ в организма на новороденото обусловен най-често от недохранване Ц недостатъчна млечност на майката, липса на майчини грижи, прекомерно дълга вълна пречеща на достъпа на новородените до вимето, респираторни увреждани€ и диари€ при прасенцата, раждането на гол€м брой приплоди и съответно невъзможност за изхранването им от майката, студени и влажни помещени€ и под, течение. ’ипотерми€та и хипогликеми€та протичат особенно тежко, когато са съпроводени от мускулна дистрофи€, атакси€, поднормено тегло /прасенцата под 1000 грама/, асфикси€ и намален виталитет. ћного често се среща при  преждевременно родените животни.

     ¬ъв всички тези случаи организмът реагира с повишено образуване на енерги€, но това става за сметка на бързото изчерпване на оскъдните запаси. ѕрасенцата, са особенно чувствителни през първите три часа от техни€ живот, когато възможностите за самосто€телно регулиране на вътрешната телесна температура са силно ограничени. ѕри естествени услови€ това се компенсира от адекватните грижи и услови€ на отглеждане, както и от навременното забозаване. ≈два след 5-€ ден, резервите в организма на здравите прасенцата са достатъчни, така че те биха могли да понесат и по-дълготрайно спадане на околната температура, дори под 12 градуса.

     ѕри прасетата, забол€ването протича клинично с увреждане на централната нервна система. Ќа пръв поглед здрави новородени забол€ват през първите 24-72 часа. «ас€гат се или гол€м брой животни от прасилото или всички. ¬ началото прасенцата са неспокойни, движат се усилено, квичат. —лед това се залежават, изгърбват се и започват да трепер€т. ѕри допир с ръка се установ€ва, че са студени и сковани. јко се раздвижат походката им е несигурна, схваната, често издават единчни звуци подобни на писъци и се зарав€т в сламата /ако има такава/, и извиват главата си силно назад или € пъхат между предните си крайници, които са силно изпънати. —ърдечната дейност се установ€ва силно отслабена, а вътрешната телесна температура спада под 38 градуса.  ато критична граница се счита 35 градуса, а под 30 Ц настъпва смърт. ѕри агнетата забол€ването протича сходно Ц треперене, изгърбване, некоординирани движени€, залежаване.

    јко не се проведе навременна терапи€ и пром€на на услови€та на околната среда, животните изпадат в хипогликемична кома и умират за 24 -48 часа след установ€ване на първите симптоми /при прасенццата 75-100% от заболелите/. «абол€ването тр€бва да се диагностицира от ветеринарен лекар. Ќай-добре би било ако се извършат съответни изследвани€ на кръвта. “р€бва да се има предвид, че определени заразни и незаразни болести могат да протекат с подобни признаци.

  —лед постав€нето на диагнозата тр€бва да се вземат спешни мерки. Ќай-напред е необходимо да се затопли помещението /в овчарниците минимум 5-10, а за прасетата 33 градуса- инфрачервена лампа/, на животните да се осигури суха и дебела постел€. јко е възможно новродените агнета да се потоп€т за половин час във вода с температура 38 градуса, след което тр€бва да се подсушат много добре и да се държат известно време в топло помещение. Ќа новордените тр€бва да се даде неколкократно през устата 5% воден разтвор на захар. «адължително тр€бва да се приложи от ветеринарен лекар  инжективно 10 % глюкоза. Ќовородените агнета тр€бва да се захран€т незабвно с 200-300 мл. топла коластра, а на прасенцата да се помогне да засучат от майката. јко мл€кото й не достига, тр€бва да се опита изкуствено подхранване или поддаване на друга майка. ѕо принцип тр€бва да се търс€т причините за настъпилата хипогалакси€ /ако има такава/ и т€ съответно да се лекува, колкото и трудно да е това.

   Ћекуването на новродени при които забол€ването е в напреднала фаза обикновенно не води до положителен обрат в състо€нието им.

    акто за вс€ко забол€ване и при това най-важна е профилактиката. Ќа първо м€сто трб€ва да се поддържа необходимата температура в помещени€та, да се елиминират влагата и течението. Ѕи тр€бвало да се изб€гват оагвани€та навън, като за тази цел овцете не тр€бва да се изкарват на паша след 145-€ ден от бременността. —м€ната на собствениците и помещени€та в които се отглеждат животните да става най-късно до три седмици преди очакваното раждане. —лед като се род€т, животните тр€бва да се подсушат веднага и особенно на прасенцата да се окаже помощ при забозаването, като за едно денонощие им се осигури бозаене в продължение на минимум 1 час /60 милилитра мл€ко/. Ќа слабите и немощни индивиди тр€бва да се окаже допълнителна помощ. Ќеобходимо е да се контролира и млечността на майката. јко се установи, че т€ е недостатъчна /неспокойни прасенца/ веднага тр€бва да се предприеме изкуствено дохранване. ¬ случаите когато са застрашени и агнетата е необходимо да се проведат аналогични меропри€ти€. ѕолезно се оказва частичното застригване на вълната в областта на вимето на овцете.


ƒ-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є