«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 01 –Р–њ—А–Є–ї 2014 19:32

ѕќЋќ¬ ÷» ЏЋ ѕ–»  ”„ ј“ј 


ѕубертетът при кучката настъпва до кра€ на първата година. ѕри едрите породи първи€т еструс се установ€ва на възрат 10-12, а при дребните по-рано, на 6-8 месеца. ¬ъзможно е протичането му да е разцепено. “ова означава, че н€колко седмици преди същинското му настъпване, в продължение на н€колко дни кучката про€в€ва признаци характерни за проеструс - кървене, едем на вулвата, след което те отшум€ват и малко по-късно настъпва същински€ проеструс. ѕрепоръчва се първото покриване да се осъществи по време на втори€ или трети€ еструс .

‘азите на полови€ цикъл са четири Ц проеструс, еструс, метеструс (диеструс) и анеструс.

ѕроеструс. ѕродължителността на проеструса варира от 1 до 17, средно 9 дни. ѕрез тази фаза на полови€ цикъл нивата на естрогените са високи, като пика е 1-2 дни преди кра€ й. ѕрогестероновите нива са ниски базални, като в кра€ на фазата настъпва леко повишаване (2 ng/ml). ¬ €йчниците се намират непрекъснато развиващи се фоликули. ¬ кра€ на проеструса настъпва т€хната т. нар. предовулаторна лутеинизаци€, което е причина за нарастващите кръвни нива на жълтотелни€ хормон. —тената на матката е едематизирана и хипертрофира, жлезите й хиперплазират. ”станов€ва се екстравазаци€ на еритроцити. ¬лагалището и външните полови органи са силно едематизирани, хиперемирани, с наличие на кърваво съдържание и изтечени€. ¬улвата е твърда, чувствителна, дори болезнена при изследване. ѕроеструсът бележи началото на активни€ период в поведението на кучката. “€ привлича мъжките, но не позвол€ва да бъде покрита.

≈струс. ѕродължителността на еструса е 3 до 21, средно 9 дни. ¬ началото на тази фаза е предовулаторни€ пик на лутеинизиращи€ хормон (LH-пик), започващ от първи€ ден на еструса и продължаващ 24-96 h. ’арактерно за кучката е, че максималното количество на фоликулостимулиращи€ хормон (FSH) е 1-2 дни след LH-пика. Ќивото на естрогените се понижава р€зко, а това на прогестерона се увеличава. ‘оликулите в €йчниците овулират от 0 до 96 часа след LH-пика. ¬ матката развитието на жлезите продължава. “е отдел€т вече маточен секрет. ¬рогов€ването на епителните клетки на влагалището достига сво€ максимум. —тените му са  бледи. ѕри вагиналното изследване се установ€ват специфични гънки, от които най-силно развита е медианната, образуваща в дъното т. нар. псевдоцервикс. ¬улвата омеква, кръвта в влагалищното съдържание изчезва. »зтечени€та са бистри, пон€кога леко белезникави или мътни. ∆енските привличат мъжките и допускат да бъдат покрити по време на цели€ еструс.

ћетеструс (диеструс). ѕродължителността на метеструса е 60-110 дни. ѕрез тази фаза на полови€ цикъл нивата на прогестерона достигат сво€ максимум. Ќай-добре това е изразено между 20-€ и 30-€ ден. ѕролактинът се повишава след третата седмица. ’ормонални€т профил при бременни и небременни е приблизително еднакъв. —пецифичен за бременността е релаксина. ¬ €йчниците се установ€ват жълти тела, а маточните жлези са достигнали своето максимално развитие и произвеждат маточно мл€ко. ÷ервиксът е затворен. ¬лагалището е бледо розово, животните реагират отбранително на изследване. ¬ своето поведение женските не привличат мъжките и не допускат да бъдат покрити.

јнеструс јнеструсът продължава от 90-150 дни и е фазата на покой. ¬ъпреки това нивата на FSH и на естрогените са относително високи. ѕоследните дни, преди началото проеструса се установ€ват LH-пулсации. яйчниците са малки, без образувани€, гладки или леко грапави при възрастните. ћаточната стена е изтънена. ¬лагалището и външните полови органи като ц€ло не се отличават от предходната фаза.  учките са ареактивни.

ѕолов цикъл при кучка Ц обобщение ѕолови€т цикъл при кучката е сезонно моноцикличен.  “ъй като еструсът най-често настъпва два пъти в годината би могъл да се означи още като бицикличен. ¬ това отношение съществуват породни и индивидуални особености. јнеструсът не зависи от сезона. ѕоловото влечение  се съпровожда от високо ниво на прогестерона. ƒинамиката на жълтотелни€ хормон и на пролактина е приблизително еднаква при бременни и небременни животни (cl cyclicum = cl graviditatis).


ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ ѕќƒ’ќƒяў»я ћќћ≈Ќ“ «ј ѕќ –»¬јЌ≈ (ќ—≈ћ≈Ќя¬јЌ≈) Ќј  ”„ ј“ј

ќпредел€нето на подход€щи€ момент за покриване (осемен€вене) на кучката се базира на физиологичните процеси протичащи в женските репродуктивни органи по време на еструс, възможностите за диагностицирането им, начина на осемен€ване и вида на използваната семенна течност.

ќвулаци€та при кучката настъпва три-четири дни след началото на libido sexualis, 48-72 h след LHЦпика или 2-5 дни след повишаване на нивото на прогестерона. яйцеклетките овулират като първичен ооцит, следва мейотично делене, (зреене 2-3 дни !!!), а зр€лата €йцеклетка има плодоспособност около 24 h. —вежата сперма запазва оплодителната си способност в полови€ апарат 7 дни, а замразената 1 ден. ќплождането настъпва 2-4 дни след овулаци€та. Ќай-подход€щ момент за съешаване е 4-5 дни след LHЦпика или 2-4 дни след овулаци€та.

ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ ѕќƒ’ќƒяў»я ћќћ≈Ќ“ «ј ѕќ –»¬јЌ≈ (ќ—≈ћ≈Ќя¬јЌ≈) 


—ъществуват различни методи за определ€не на подход€щи€ момент за покриване (осемен€ване) на кучката. Ќа практика не съществува такъв, който да е 100% сигурен и преценката винаги тр€бва да бъде комплексна, базирана на данните получени от максимален брой диагностични способи.

јнамнезата и външно изследване. —помагат за установ€ване на полово влечение, изчезване на кръвта в изтечени€та от външни€ полов орган. „рез вагинално и ендоскопско изследване се наблюдава избледн€ване на вагиналната лигавица и наличие на добре оформени гънки по време на еструс.

¬агинална цитологи€ ¬агиналната цитологи€ е неинвазивен метод за изследване, който намира приложение при определ€не на фазата на полови€ цикъл, подход€щи€ момент за осемен€ване, диагностика на вагинитите, откриване на предполагаема скачка, диагностика на н€кои неопластични забол€вани€ (преносим контактен тумор), както и н€кои патологични състо€ви€ свързани с повишаване на нивата на естрогените (овариални цисти, непълна кастраци€и др.). Ѕазира се на ендокринологично обусловени специфики в цикъла, които вод€т до промени във вагинални€ епител. —ъсто€нието на вагиналната лигавица директно отраз€ва нивото на естрогените и прогестерона, по този начин т€ би могла да се означи като хормонално огледало и да се използва при определ€не на подход€щи€ момент за осемен€ване. ѕровеждането на цитовагиналното изследване при кучката е лесно, достъпно и евтино. Ќеобходими€т инструментариум, подготовката на животното, вземането на намазките, т€хната обработка и преценка е описано детайлно в раздел Дѕрактически зан€ти€Ф. Ќивата на стероидните полови хормони оказват вли€ние директно върху:

- бро€ на клетъчните слоеве и настъпване на пролифераци€;  

- клетъчните видове (метаморфоза), посредством което е възможно да се определи циклово-специфична цитологична картина.  

≈фектите на естрогените върху вагинални€ епител са свързани с настъпване на пролифераци€, клетъчните слоеве от 4 Ц 6 през анеструса стават 20 по време на еструс, увеличава се капил€рната пропускливост. ¬ъзникналото кръвотечение е обусловено от диапедеза. ¬агиналната лигавица е влажна и блест€ща. ”велечиващи€т се прогестерон по време на еструса преустанов€ва пролифераци€та на епитела, предизвиква отлющване и отпадане на най-повърхностните клетки, образуване на клетъчни детрити, лигавицата става суха, бледа. ќбусловени€т от високите нива на естрогени, едем на тъканите намал€ва.  

’ормоналната метаморфозата на клетките се израз€ва в увеличаване на  големината им, структурата им е непосто€нна и нетипична. —ъотношението между големината на €дрото и цитолазмата се промен€ в полза на цитоплазмата. —пособността за поемане на бои намал€ва и оцвет€ването на клетките се промен€.

ѕри вземане на намазката обикновено се загребват и отпадат най-повърхностните клетки.

–азличават се н€колко клетъчни типове.

Ѕазални клетки. “е са малки кръгли с диаметър под 10 mm, при вагиналната цитологи€ нормално не се откриват.

ѕарабазални клетки. “е са кръгла до овална форма, с диаметър 10 Ц 20 mm. ядрата им са €сни и контрастни.  

»нтермедиерни клетки (малки, средни и големи). ƒиаметърът им е силно вариабилен, над 20 mm, а формата им е овална до полигонална. ядрата на тези клетки са малки, €сни контрастни.

ѕовърхностни клетки със силно променлив диаметър над 40 mm. “е са полигонални, ъгловати, €драта им са малки с признаци на дегенераци€.

¬роговените клекти (люспи) са големи, с диаметър над 50 mm. ‘ормата им е разнообразна, те са полигонални, ъгловати, деформирани. Ѕез видими €дра са.

—ъществуват и определени клетъчни типове неспадащи към вагиналните епителни клетки. “акива са еритроцитите - без€дрени с диаметър около 7 mm. ¬ цитовагиналните намазки се откриват и неутрофилни гранулоцити, големината им е около 10 - 15 mm. ядрата им са сегментирани.

÷итовагинална находка през отделните фази на полови€ цикъл.

ѕрез проеструса стойностите на естрогените са най-високи. ¬ намазката се откриват масирано количество еритроцити, интермедиерни клетки и малко повърхностни клекти. ѕреминаването от проеструс към еструс (намал€ващо ниво на естрогените, повишаване  на прогестерона) се характеризира с увеличаването на повърхностните клетки над 90 %. ≈ритроцитите изчезват.  ато ц€ло обаче цитологичната находка е нетипична. ѕо време на еструса, когато нивото на прогестерона непрекъснато се увеличава находката се ДизчистваФ. ≈ритроцити липсват, намират се основно повърхностните клетки и люспи. ѕо време на LH-пика се откриват струпвани€ наподоб€ващи гнездо и купчинки от клетки. — преминаване от еструс към метеструс (високо прогестероново ниво), повърхностните клетки започват да намал€ват, в намазката се по€в€ват интермедиерни клетки и неутрофилни гранулоцити. ÷итологични€т метеструс настъпва около три дни преди клиничното отшум€ване на еструса. — началото му фертилната фаза вече е приключила. “ерминът на раждане е 57 дни след началото на цитологични€ метеструс.

ѕрез метеструса, когато прогестероновите нива достигат сво€ максимум в намазката присъстват почти всички клетъчни типове, но преобладават интермедиерните, като  съществува тенденци€ към постепенно намал€ване на бро€ на клетките. ѕрез анеструса (базално ниво на стероидните хормони) цитологичната картина е оскъдна. ѕреобладават парабазалните клетки.

ѕо отношение на бактериите, при извършване на цитовагиналното изследване не би могло да се идентифицира вида им, нито да се определи точното им количество. —чита се за физиологична особеност увеличаването им по време на еструс. —амо по себе си доказването им не е индикаци€ за лечение.

ѕри определ€не на фазата на полови€ цикъл и подход€щи€ момент за осемен€ване находката винаги тр€бва да се съпостави с анамнезата, когато е възможно допълнително тр€бва да се определи и нивото на прогестерона. Ќаложително е н€колкократно извършване на вагиналната цитологи€ за да могат да се прецен€т промените в динамика. ƒа се има предвид, че съществуват редица биологични и индивидуални вариации.

—лед предполагаема /ненаблюдавана/ скачка е възможно е да се докажат сперматозоиди 24 часа след полови€т акт. Ќегативни€т резултат не може да изключи заплождане, но многократно намал€ва обаче неговата веро€тност. «а по-точен резултат би могло да се направи вагинална промивка и след центрофугиране да се прецени клетъчни€ състав.  

ќбобщение ¬агинална цитологи€ е бърз, достъпен, евтин метод за изследване, на базата на който би могло аргументирано да се определи фазата на полови€ цикъл и да се постави диагноза, ако е необходимо. “ой тр€бва да се извършва при вс€ко едно гинекологично изследване на кучката.ѕокриването или осемен€ването на кучката тр€бва да се осъществи 2-4 дни след пълно врогов€ване на клетките при цитовагиналното изследване !

ќпредел€не нивото на прогестерона  ръвната концентраци€ на прогестерона се увеличава още 2-3 дни преди овулаци€та. Ќива над 2 ng/ml показват че отдел€нето на €йцеклетките ще настъпи много скоро, а по време на самата овулаци€ са между 4 и 10 ng/ml. ѕрогестеронът се определ€ чрез радиоимунен тест,(RIA), имунохемилуминесценци€ или имуноензимен метод (ELIZA). ”добен за практиката, е полуколичествени€ тест HormonostЃ. ќпредел€нето на нивото на прогестерона е най-точни€ и обективен критерий свидетелстващ за настъпване на овулаци€та и развитието на жълти тела.

ќпредел€не нивото на лутеинизиращи€ хормон (LH) —ъществуват тестове за определ€не на нивата на LH в кръвта и във вагинални€ секрет. ≈динична проба не дава винаги информаци€ дали е настъпил LH-пик, затова се препоръчва н€колко определ€ни€. ƒоказването на LH-пик не винаги е свидетелство за това, че €йчиниците ще реагират и че ще настъпи овулаци€.

ќпредел€не на вагиналното съпротивление ≈лектрическото съпротивление на влагалището зависи от нивото на LH, естрогените и прогестерона. “ази особеност определ€ диагностичната стойност на метода по време на проеструс и еструс. ѕри определ€не на подход€щи€ момент за осемен€ване, тр€бва да се имат предвид н€кои особености, които се отнас€т до този показател. Ќай-високите стойности на вагиналното съпротивление съвпадат с момента на овулаци€, същевременно не биха могли да се посочат определени граници, които да корелират с момента на овулаци€. ќпредел€нето на вагиналното съпротивление като диагностичен метод за детерминиране на момента на овулаци€ има практическо значение, когато е възможно да се извършат сери€ от измервани€ по време на проеструса и еструса.

—ъществуват и други допълнителни методи за определ€не на подход€щи€ момент за осемен€ване. “акъв е доказване ефекта на папратови€ лист при микроскопско изследване на вагинални€ секрет. ѕо€в€ването му съвпада с момента на овулаци€. ѕо време на еструс и особено при настъпването на овулаци€ рЌ на вагинални€ секрет се промен€ от леко алкално към неутрално.

ƒоказването на овулаци€ при кучката е възможно и посредством ултразвуково изследване. ”станов€ването на €йчниковите фоликули и липсата им след това е свидетелство за настъпила овулаци€. Ќе винаги обаче е възможна ехографската визуализаци€ на €йчниците.


ѕќЋќ¬ ÷» ЏЋ ѕ–»  ќ“ ј“ј 


ѕубертетът при котката настъпва на възраст от 3 до 18 месеца, средно на 7. “€ е сезонно полиестрално животно.  ѕри естествен светлинен режим в северното полукълбо циклира от кра€ на €нуари до втората половина на август. ѕоловата активност се подтиска от високите нива на мелатонин, отдел€н от епифизата. јнестрални€ сезон е от септември до €нуари. Ќегативно вли€ние върху половата активност оказват високите температури. ѕри отглеждане в изкуствено осветени помещени€ котката циклира целогодишно. ѕрепоръчва се първото покриване да не се извърши преди достигане на 12 месечна възраст. ‘ази на полови€ цикъл при котката завис€т от протичането му, от сезона, от това дали е настъпила овулаци€ и т. н. 

ѕроеструсът при котката е кратък и продължава 1-2 дни. Ќивото на естрогените се повишава, а стойностите на прогестерона са базални. ¬ €йчниците се осъществ€ва усилен фоликулен растеж, най-добре изразен 24-48 h преди първи€ ден на еструса. ¬ матката се установ€ва едем и хипертрофи€ на стената й, а така също хиперплази€ на жлезите. ¬лагалището е едематизирано, вулвата е твърда. ѕрез тази фаза не съществуват значими поведенчески промени, освен повишаване на гальовността към стопаните при н€кои индивиди.  

≈струсът продължава от 2 до 19 дни, средно 7. ѕо принцип овулаци€та при котката е посткоитална. ѕродължителността на еструса не се определ€ от това дали овулаци€та е настъпила. ѕърви€т еструс след раждането през годината е по-къс. LH-пик настъпва 5 min след коитуса и нивото остава високо до 8 часа. Ќивата на естрогените са високи. ѕрогестеронът започва да се увеличава 2-4 дни след коитуса. ќвулаци€та настъпва 22 до 60 h след LH-пик. Ќастъпването й е най-сигурно след многократно покриване - 4 пъти в рамките на 21-81 min на 3-€ ден от началото на еструса. ¬ъзможна е и спонтанната овулаци€, при възрастни котки. ¬ матката се установ€ва растеж и развитие на жлезите й. ¬улвата омеква, клетките на влагалището се врогов€ват. ѕон€кога прави впечатление бистра капка секрет в областта на вентралната комисура на вулвата. ’арактерни за еструса са типичните поведенчески реакции Ц неспокойствие, повишена двигателна активност, обръщане през гръб, м€укане и издаване на специфични звуци, заемане на стойка за покриване Ц лордоза с изкрив€ване на опашката настрани. ѕри покриване котката издава силен кр€сък.

‘орми на полови€ цикъл при котката след еструса

ѕри липса на коитус, фоликулите атрезират, следва интереструс в продължение на 2-19 дни. ¬ъзможно е препокриване на фоликулните вълни, което външно се манифестира с непрекъснато естрално състо€ние. ѕри групово отглеждане или при въздействие от страна на човек (погалване и др.), възрастните котки може да овулират спонтанно. “ова е последвано от диеструс и високи прогестеронови нива до 40-€ ден.

—лед коитус най-често настъпва овулаци€, последвано от бременност (63 дни) и следродилен лактационен анеструс в продължение на  40-60 дни. —лед отбиване на малките настъпва нов еструс или сезонен анеструс. ѕри незаплождане, но провокирана овулаци€ следва т. нар. лъжлива бременност, продължаваща 40-60 дни. ¬ъпреки покриването е възможно да не настъпи овулаци€. ѕри свободно отглежданите индивиди половата цикличност е лимитирана от  последвали€ анестрален сезон. “ой е с продължителност  90-140 дни. Ќивата на половите хормони са базални, €йчниците са малки, гладки без образувани€, матката е силно умалена с изтънени стени. ѕрез тази фаза женските са арекативни.  

ќбобщение  ќтглеждана при естествен светлинен режим котката е сезонно полициклична - от €нуари до август. ѕо време на еструс нивата на естрогените са високи, а след овулаци€, ко€то е предимно посткоитална се повишава прогестерона. Ќервно-рефлектоторна компонента при котката е с гол€мо значение

 ќЌ“–ќЋ » Ќјѕ–ј¬Ћя¬јЌ≈ Ќј ѕќЋќ¬»я ÷» ЏЋ ѕ–»  ”„≈“ќ »  ќ“ ј“ј

ќсъществ€ва се основно в две направлени€. ¬ първи€ случай се стимулира половата цикличност и настъпването на еструс. ѕри полово зрелите индивиди по сво€та същност това представл€ва скъс€ване на междуестрални€ период, а при подрастващите води до предизвикване на по-ранен пубертет. ¬ рамките на сами€ еструс може също така да се индуцира овулаци€.

¬ъв втори€ случай се цели подтискане (предотврат€ване) или отлагане на настъпването на еструса (удължаване на междуестрални€ интервал). ѕо-р€дко той се прекъсва, когато вече е започнал. ѕредставл€ва част от контрацепци€та.

»Ќƒ”÷»–јЌ≈ Ќј ≈—“–”— » ќ¬”Ћј÷»я

»ндуциране на еструс при кучка — най-гол€м успех се прилагат допаминовите агонисти. “е намал€ват нивото на пролактина, а така също въздействат стимулиращо върху хипоталамо-хипофизната система. ¬ чужбина се прилага Cabergolin (GalastopЃ), вътрешно под формата на капки по определена схема. ¬се още обаче препаратът не се внас€ у нас.

¬ъпреки че не е лицензиран за употреба във ветеринарната медицина, широко приложение у нас намира  хуманни€ препарат Bromocriptin под формата на таблетки. — успех се дозира по следни€ начин. ≈дна таблетка от 2,5 mgЦ се разтвар€ в 25 ml вода. ѕървите 4  дни се прилага по 0,5 ml/10 kg. m.  p. o. сутрин и вечер, а след това дозата се увеличава двойно и се дава в продължение на 10-50 дни, до настъпването на еструс. —траничното действие на препарата е повръщане. Ќ€кои животни про€в€ват индивидуална чувствителност. «а да се избегне това и за да се предизвика привикване на организма се започва с много ниски дози или препарата се комбинира с холинолитици. 

ѕрогестероновите рецепторни блокери се използват за прекъсване на бременността и по-подробно са разгледани по-долу. ѕредставител за ветеринарната медицина е Aglepristone (Alizine Ѓ) ѕриложен през жълтотелната фаза води до скъс€ване на междуестрални€ интервал. »нжектира се подкожно 2 пъти през 24 часа в доза 10 mg/kg. m.

— цел инудиране на еструс може да се използват препарати с гонадотропна активност. “акъв е У—ерума от жребни кобилиФ (—∆ , PMSG). ѕрилага се по определена схема, много често в комибинаци€ с хорионгонадотропин (HCG) през настъпили€ еструс с цел индуциране на овулаци€. “ози метод е несигурен и изисква многократно третиране със старт късен анеструс. ѕоради тази причина не е предпочитан.  

ѕрез последните години нашум€ха GN-Rh аналозите приложени под формата на импланти. ѕо принцип те са показани за подтискане на половоцикличната дейност, но приложени по време на късен анеструс вод€т до индуциране на половоциклична дейност при кучката. Ќеобходимо е обаче след започване на еструса да се отстрани импланта. ¬ нашата страна в търговската мрежа се разпростран€ва SUPRELORIN Ѓ 4,7 mg съдържащ Deslorelin acetat. Ќов препарат е и е все още в процес на проучване и изпитване ! 

ѕодробности относно механизмът на действие на допаминовите агонисти, прогестероновите рецепторни блокери и GN-Rh агонистите, както и отделните фармакологично активни вещества са описани в раздел контрацепци€.

»ндуциране на еструс при котката —ъществуват н€кои характерни особености при индуциране на еструс при котки. »зключително стимулиращо въздействие оказва удължаване на светлинни€ ден в продължение на 12 часа, контактът с мъжки и разгонени женски. —лед инжектиране на PMSG в доза 50-100 UI в продължение до 4-5 дни ефектът почти винаги е сигурен, но съществува риск от хиперстимулиране и от там до незаплождане или ранна ембрионална смъртност. 

ѕри продължителен еструс овулаци€ може се индуцира посредством инжектиране на ЌCG (или GnRH) или чрез вагинално стимулиране.

 ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я ѕ–»  ”„≈“ќ »  ќ“ ј“ј 

ѕо принцип под контрацепци€ се разбира съвкупност от методи цел€щи обратимо блокиране на репродуктивните способности на даден индивид. —поред Kutzler et al. (2006) в това не се включва прекъсване на бременността. ћunson (2006) счита обаче, че контрацепци€та е предпазване от раждане, при запазване на репродуктивните способности, осъществ€вана чрез предотврат€ване на гаметогенезата, оплождането, имплантаци€та, също така и чрез прекъсване на бременността (посредством резорбци€ или аборт).  онтрацепци€та се прилага предимно при женските животни, тъй като протичащите при т€х процеси (оогенеза, овулаци€, транспорт на гамети и имплантаци€) много по-лесно се повли€ват в сравнение със сперматогенезата при мъжките.

¬ по-широк смисъл във ветеринарната медицина би могло да се приеме, че под контрацепци€ се разбира съвкупност от меропри€ти€ с които се цели предотврат€ване на заплождането или развитието на бременността. —ъществуват две групи Ц хирургични и медикаментозни методи. »зисквани€та към т€х са да бъдат достъпни, евтини, безопасни, ефективни.

’»–”–√»„Ќ» ћ≈“ќƒ» «ј  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я

 астраци€та е радикално, универсално и добро решение. “€ е необратима и животното остава безплодно за ц€л живот. —ъщевременно се прекрат€ва въздействието на прогестерона, естрогените и тестостерона в организма. ¬ определени случаи хирургическата интервенци€ е рискова, съществуват противопоказани€ или поради етични съображени€ е неприемлива. Ќежеланите странични ефекти последвали отстран€ването на половите жлези са затлъст€ване, незадържане на урината (Incontinentio urinae) при женските. ¬ определени  случаи се наблюдава синдромът на остатъчните €йчници (ќvarian remnant syndrome). ѕричин€ва се от непълна кастраци€ или развитие на ембрионално заложени акцесорни €йчникови тъкани, които ДзаместватФ отстранените полови жлези.

Ќай-удачно е кастраци€та да се извърши по време на анеструс (около 3-5 месеца след еструса), когато  оперативната намеса  е свързана с минимален риск. ќтстран€ването на €йчниците по време на метеструс (диеструс) обикновено е последвано от развитие на млечната жлеза и лактаци€. ќпераци€та по време на еструс обикновено се съпровожда с обилно кървене и риск от неконтролируеми кръвоизливи. јко съществува съмнение за настъпила бременност кастраци€та тр€бва да се извърши в най-ранните й етапи, до 20-€ ден.

ѕо отношение на възрастта на кучката съществува известно противоречие в становищата на различни автори.  ƒоказано е, че най-ранната кастраци€, преди настъпване на първи€ еструс  е сигурна превенци€ на туморите на млечната жлеза. ќт друга страна съществуват схващани€ според които не се препоръчва операци€та преди завършване на растежа, тъй като по този начин, се уврежда нормалното му развитие, в отделни случаи дори кучките нарастват повече.

ƒруги€т дискусионен въпрос е - кое е за предпочитане Ц овариохистеректоми€ или овариоектоми€. ѕри отстран€ване на матка и €йчници рискът от бъдещи патологични процеси и образувани€ е минимален. јко матката остане, т€ атрофира и рискът от възникване на пиометра е минимален, но не може да се изключи напълно. ¬ъв всички случаи, ако по време на операци€та се установ€т видими промени в матката тр€бва да се избере първи€ вариант. ѕрез последните години се прилага минимално инвазивната техника - ендоскопско отстран€ване на €йчниците.


ћ≈ƒ» јћ≈Ќ“ќ«Ќј  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я

Ќай-разпространените методи за прекъсване на репродуктивни€т цикъл и гаметогенезата при двата пола включват екзогенно приложение на хормони и хормоноподобни вещества, които повли€ват нормалните регулаторни процеси в организма, в частност тези протичащи по оста Ц хипоталамус-хипофиза-€йчници/тестиси. “ова предотврат€ва нормални€ хормонален синтез  и освобождение или се видоизмен€ хормоналната активност на тъканно ниво.  

“ака например сперматогенезата би могла да бъде директно повли€на и спр€на от н€кои химикали, оплождането предотвратено чрез физично блокиране на репродуктивни€ тракт, увреждане или видоизмен€не на маточната среда и др. ќпределени примери на тези концепции са посочени по-долу, както и наличните в търговската мрежа контрацептиви.

 онтрацептивите са налични под формата на таблетки, прах за смесване с храна, разтвори за перорална употреба, депо инжекции, имплантанти или като ваксини.

ѕри кучките се предпочита приложението на лекарствените средства да се осъществ€ва по време на анеструса. ¬мешателството в регулаторните процеси по време на активните фази от полови€ цикъл, особено еструса, крие много рискове от странични нежелани ефекти.

ўо се отнас€ до фелидите съществуват н€кои допълнителни особености. –ежимът и схемата на приложение на отделните фармакологично активни вещества зависи от момента на първото третиране, дали съвпада или предхожда размножителни€ сезон, фазата на полови€ цикъл (еструс), или се прилага по време на анеструс. ѕри естествени услови€, контрацептивни са необходими само по време размножителни€ сезон. Ќе тр€бва да се забрав€, че при  изукствено удължен светлинен ден котките са полициклични.

ѕри мъжките животни контрацептивите се прилагат в зависимост от момента от който тр€бва да настъпи безплодието.

ѕредимствата на медикаментозната контрацепци€ е, че т€ е обратима. „рез не€ се изб€гват нежеланите: поведение, бременност и лъжлива бременност, като същевремнно е възможно бъдещо използване на животните за репродуктивни цели. Ќе се налагат инвазивни въздействи€ върху пациентите.

–азбира се приложението на медикаменти не винаги е безопасно. ¬ определени случаи съществува повишен риск от развитие на пиометра, новообразовани€ в половите органи и млечната жлеза. —поред преобладаващата част от мнени€та не е удачно да се подтиска първи€ еструс. ќсвен това, нер€дко е необходимо да се осъществ€ва продължителен курс на терапи€. ѕрилаганите медикаменти най-често са хормонални препарати.  ÷елта е обратимо да се подтисне или отложи еструса. ѕо-р€дко приложение намира контрацепци€та след започване на про/еструса.

ѕри кучка и котката се използват контрацептиви от следните групи: гестагени, андрогени, имунизиране срещу Gn-Rh приложение на Gn-Rh антагонисти приложение на Gn-Rh агонисти и имуностерилизаци€ и антигестагени.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ Ќј √≈—“ј√≈Ќ»


»зползват синтетичните деривати на прогестерона. ¬ близкото минало с контрацептивна цел се използват почти изключително препаратите от тази група.  акто е известно прогестеронът блокира хипоталамо-хипофизната система, при което се преустанов€ва отдел€нето на гонадотропин релийзинг хормона от хипоталамуса, а от там и гонадотропните хормони от хипофизата. ќсобено попул€рни в практиката са таблетките съдържащи мегестролацетат Ц (EstrostopЃ , NonoestronЃ, Pillkan 5Ѓ, Pillkan 20Ѓ).

ѕрилаганите инжективни депо-форми съдържат медрогсипрогестеронацетат Ц (Depo-promoneЃ ) или пролигестон Ц (CovinanЃ ). ѕриложението им е през гол€м интервал от време 3 до 6 месеца. Ќай-добре е инжектирането да се извърши по време на анеструса. Ќе се препоръчва употребата им преди първи€ еструс. —поред н€кои автори не тр€бва да се прилагат много продължително, за подтискане настъпването на повече от 3 еструса.  ато алтернатива е оралното приложение на гестагени по време на анеструса в продължение на 16 дни. “ова предотврат€ва следващи€ еструс. “ретирането е последвано обикновено от анеструс.

√естагени по време на проеструса

ѕо принцип, приложението на гестагени извън анеструса е свързано с риск. ÷елта при третиране през проеструс и еструс е да се отложи или да се прекъсне цикъла. ¬ъзможно е еднократно инжектиране с депо-гестагени (напр. пролигестон) и то само в ранни€ проеструс. —лед 5 дни признаците на тази фаза отшум€ват. ¬ най-добри€ случай следва анеструс. —ледващи€ еструс е след 3-9 месеца. јко третирането се осъществи по време на късни€ проеструс съществува висок риск от развитие на пиометра, тъй като цервикса е отворен и проникването на микроорганизми е улеснено. —ъщевременно матката е подложена на въдействието на естрогени от фоликулите.  ъм това се прибав€ и ефекта от екзогенните и непрекъснато повишаващите се ендогенни гестагени.

»зключително рискована алтернатива на инжективните препарати са таблетъчните форми. ѕрилагат се ежедневно в продължение на 8-10 дни (2 mg/kg), напр. мегестролацетат. —лед 2-3 дни признаците на (про)еструс изчезват. Ќачалото на третирането тр€бва да започне през ранни€ проеструс.

–исковете от приложението на гестагените се свързват с периферните ефекти на прогестерона в организма. Ќай-силно изразени са те при мегестролацетата, а почти изчистен в това отношение е пролигестона. ѕо-важните странични действи€ са н€колко. Ќа първо м€сто това е пиометрата. ¬ъзникването й зависи от продължителността на терапи€та, вида на активнодействащото вещество. Ќай-висок риск съществува при едновременно въздействие на естрогените.

ƒруг страничен ефект е уголем€ване на млечната жлеза, а пон€кога дори лактаци€ след прекрат€ване на действието на препарата. ѕри н€кои животни възниква алопеци€ или побел€ване на космената покривка на м€сото на инжектиране. —ледствие стимулиране инкреци€та на растежни€ хормон настъпва периферен инсулинен антагонизъм, което увеличава риска от възникване на захарен диабет. јко се приложат при съществуваща бременност (неустановена своевременно) съществува повишен риск от аномалии при кученцата, зас€гащи най-често гениталите.


ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ Ќј Gn-RH јЌ“ј√ќЌ»—“» 


ѕрепаратите от тази група неутрализират действието на гонадотропин релийзинг хормона. ¬се още обаче не намират приложение в практиката и са в процес на проучване. ѕриложението на Detirelix 300 ?g/kg в продължение на 7-14 дни в началото на проеструса води до настъпването на цитологичен анеструс. —лед 37 дни запова нов фертилен цикъл ћоже да се използва също и за прекъсване на ранна бременност. ¬ последно време са направени успешни изпитани€ на трета генераци€ Gn-RH антагонисти Ц acyline. 

Gn-RH ј√ќЌ»—“»

√онадотропин релийзинг хормона (Gn-RH) се отдел€ от хипоталамуса и е главни€ репродуктивен хормон. –егулира инкреци€та на LH (лутеинизиращи€ хормон) и FSH (фоликулостимулиращ хормон). ѕри мъжките животни LH стимулира синтеза на тестостерон, а FSH е необходим за старата и поддържането на сперматогенезата. “естостерона от сво€ страна е необходим за сперматогенезата, развитието на вторичните полови белези, включително и поведенческите реакции, маркирането на територи€та (spraying), звуците и агресивността. ѕри женските животни LH и FSH са необходими за стимулиране растежа и развитието на фоликулите и след това овулаци€та.

Gn-RH аналозите (агонисти) представл€ват нискомолекулни протеини. ѕри нормални услови€, инкреци€та на Gn-RH е пулсативната, което стимулира отдел€нето на LH и FSH. »мплантите съдържащи синтетичните аналози на Gn-RH вод€т до посто€нно отдел€не на активно действащото вещество във високи дози за един продължителен период от време. ѕървоначално това предизвиква хиперстимулаци€ на предни€ д€л на хипофизата, което води повишено отдел€не на гонадотропни хормони и от там до стимулиране на ендокринната функци€ на €йчниците при женските и тестисите при мъжките животни, съпроводено със съответните ефекти Ц еструс или засилено либидо. “ъй като Gn-Rh сам регулира експреси€та на своите рецептори в хипофизата, посто€нните и високи нива вод€т до р€зкото им редуциране следствие на което хипофизата става, ареактивна, т€ е нечувствителна на гонадотропин релийзинг хормона. “ова от сво€ страна води до блокиране на гонадропната активност, намал€ване отдел€нето на LH и FSH и от там до затихване на половите функции - блокиране на половоцикличната дейност при женските и преустанов€ване отдел€нето на тестосерон при мъжките, което предизвиква преустанов€ване на оогенезата, сперматогенезата, половата активност, редуциране на функци€та на допълнителните полови жлези, а така също допълнителните полови белези, редуциране на н€кои поведенчески реакции свързани с пола. ≈фектите са сходни с тези при кастраци€, но състо€нието е обратимо, т. е. след изтичане на срока на действие на активното вещество репродуктивните функции се възстанов€ват напълно.  

ѕрепаратите от тази група все още са в процес на проучване и изпитани€. ѕредставители DESLORELIN ACETAT (SUPRELORIN Ѓ 4,7 mg) и AZAGLY-NAFARELIN  (GONAZON Ѓ 18,5 mg)

¬ Ѕългари€ се предлага SUPRELORIN Ѓ, за приложение при мъжките животни. ѕредизвиква обратима кастраци€. ѕо принцип при мъжките животни контрацепци€та е трудно осъществима ѕредизвиква безплодие от 6-та седмица до 6-18 месецa след постав€нето на импланта. Ќеобходима е реимплантаци€ след 6 месеца. ¬оди до намал€ване на либидото и асоциирана с пола поведенчески реакции агресивност. ѕритежава отлична поносимост. “р€бва да се има предвид наличието на индивидуални реакции, отнас€щи се и до продължителността на ефекта.

—ъществуват редица научни публикации в реномирани издани€ в които е описано приложението на УSuprelorinФ и деслорелинов ацетат (активната му действаща съставка)  при кучки. »мплантът  блокира настъпването на следващи€ еструс до 27 месеца. “р€бва да се има предвид обаче, че имплантирането на кучки със УSuprеlorinФ по време на анеструс води до индуциране на овулаторен еструс в рамките на 1-4 седмици след началото на третирането. “ой настъпва следствие първоначално стимулиране на хипофизната гонадотропна активност от активното действащото вещество намиращо се в препарата. Ѕи могло да се приеме като нормална реакци€ на организма. «ј ƒј —≈ »«Ѕ≈√Ќ≈ това се препоръчва третирането да се извърши:

Ц преди четири месечна възраст; 

Ц в рамките на 60 дневен период след овулаторен еструс; 

Ц в рамките на 7 дни след раждането; 

Ц в рамките на 7 дни след старта на оралното третиране с прогестини (megestrol acetate 2 mg/kg дневно).  

Ќе е желателно приложение на препарата при пациенти с дълго протичащ еструси, и често развитие на лъжлива бременност. ѕротивопоказан при налачие на гинекологични забол€вани€.

SUPRELORIN Ѓ е изпитан с успех при котки. “ой е ефективен и надежден при този вид. ѕредизвиква обратимо подтискане на полово цикличната активност в продължгение на минимум 12 месеца след имплантирането, а при н€кои индивиди този период продължава до 4 години. ƒа се има предвид, че наскоро след имплантирането би могъл да доведе до настъпване на еструс или временно засилване на половата активност при мъжките. 

«а приложение на естрогени, антигестагени и простагландини вж. по-долу.


ѕ–≈ Џ—¬јЌ≈ Ќј Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—““ј ѕ–»  ”„ ј“ј »  ќ“ ј“ј 


ћедикаментозни методи за прекъсване на бременността при кучето и котката

—ъществуват различни методи за прекъсване на бременността при кучето и котката. ѕрепоръчително е това да се осъществ€ва едва след сигурното й диагностициране. ѕри проведено изследване е установено, че около 60 % от случайно покритите кучки в действителност се оказват небременни. “ака че, при гол€ма част от животните Уиндуцирането на абортФ е било напразно.

ѕриложение на естрогени за превенци€ на настъпването на бременноста

ѕриложението на естрогени за третиране след нежелано покриване се прилага все по-ограничено, а от н€кои автори се счита като неетично. ѕрилаганите естрогени включват / estradiol-cypionat (ECP) или Diethylstilbestrol (DES)/. яйцеклетките се опложадт във флопиевите тръби, след което са им необходими н€колко дни за да мигрират до матката. ћеханизмът на действието на естрогените като средство за прекъсване на бременността се израз€ва в пром€на на транзиторни€ път през €йцепроводите, удължаване на времето за транспортиране, стесн€ване на маточно-€йцепроводни€ отвор и изменение на маточната среда. “оксичността им обаче е доказана. ћного често приложението им е последвано от по€вата на пиометра или други метропатии. —обствениците тр€бва да бъдат предупредени, че е възможно удължаване на еструса, последвано от продължителен анеструс. ќсвен риск от образуване на пиометра е възможно при употребата на дългодействуващи естрогени да се предизвика подтискане функци€та на костни€ мозък. ”становен е и е доказан директни€ ембриотоксичен ефект при котка. —тандартната схема за превенци€ на нидаци€та включва приложение на 3-5-7 ден след покриването на 0,01 mg/kg Oestradiol benzoate.  

— успех е изпитано и документирано приложението на ниски дози естрогени, при което ефективността им е съчетана с безвредност.

ѕовечето методи за прекъсване на бременността при месо€дните вод€т до прекъсването на биологични€ синтез на прогестерона или на блокиранне на действието му върху матката и плацентата. “ози хормон е гарант на бременността. Ќеобходим е за запазване и съхранението й при всички бозайници. ѕрогестеронът стимулира развитието, диференцирането и секреци€та на ендометриалните жлези, респективно секреци€та на специфични вещества и протеини необходими за пре- и постимплантационното развитие на ембриона, нидаци€та, развитието и функционирането на плацентата, редукци€ и подтискане на миометралната активност и контракции, посредством включване на различни механизими.

ѕриложение на простагландини за прекъсване на бременността

Ќатуралните простагландини са деривати на арахидоновата киселина. “е се срещат нормално във всички тъкани. ѕростагландините са регулаторни субстанции, оказващи разностранни ефекти върху биохимичната активност на  съдовете, гастроинтестинални€ и респираторни€ тракт и репродуктивните тъкани. “ези съединени€ имат лутеолитичен и утеротоничен ефект при повечето бозайници. —ъединени€та от тази група предизвикват лутеолиза /най-важно за настъпването на аборта/, стимулират маточните контракции и дилатират цервикса. ѕриложението им обаче е свързано и с много странични ефекти. “е са краткотрайни, но протичат остро, имат различна из€ва при отделните индивиди, дозозависими са. ¬ключват: повръщане, хиперсаливаци€, брадикарди€, рефлекторна дефекаци€ до диари€, уриниране, респираторни смущени€. »нтензивността им на про€ва намал€ва при повтар€що се приложение. ѕрепоръчително е да се започне с много ниски дози и в зависимост от реакци€та на пациента да се достигне до горен поносим праг. ћного автори препоръчват хоспитализаци€ на животните за контролиране на общото състо€ние и ефикасността.

ѕрепаратите в търговската мрежа се срещат като соли на натуралните простагландини (ДполусинтетичниУ деривати) и синтетични аналози. »нжектирани не по-рано от една седмица след кра€ на еструса те могат да се използуват като средства за прекъсване на бременността през всичките й периоди. Ќеобходимо е обаче да се инжектират през къси интервали от време и то за достатъчно дълъг период от време. ¬ това отношение са описани различни схеми. ѕо-гол€мата част от т€х обаче са на експериментално ниво.

ѕриложение на полусинтетични простагландини  при кучките.

ћогат да прекъснат бременността през всички нейни фази, но най-ефективни са след 30-€ ден. »нжектират се подкожно или мускулно, 2 или 3 пъти дневно, в продължение минимум на 4-6 дни. ¬ремето на полуразпад на простагландините след т€хното приложение е секунди. “ака че, те циркулират в организма само н€колко минути след мускулното им или малко по-дълго при подкожното им инжектиране. Ќай-добре е, ако лечението продължи до потвърждаване на настъпили€ аборт.

Dinoprost e най-често прилагани€ полусинтетичен простагландин и се съдържа в препаратите Lutalyse Ѓ, Sincro¬ovisЃ и DinolyticЃ. ≈фикасни са следните схеми: 

а) ниски дози (30-50 ?g/kg pro dosi ), за 5 до 9 дена.

b) увеличаващи се дози, започващи от 30-50 ?g/kg pro dosi, достигащи до 100-200 ?g/kg pro dosi.

c) още в началото много високи дози - 200-250 ?g/kg pro dosi.

ѕриложение на синтетични простагландини при кучетата. —ъединени€та от тази група са с висока ефективност. Ќай-попул€рни€т представител е клопростенола (Estrumate Ѓ, OestrophanЃ). ѕриложението на синтетични аналози е с по-малка попул€рност и не е така рекламирано, тъй като все още н€ма изчерпателни изследвани€, показващи минималната ефективна доза. ќсвен това, грешките при дозирането на тази група препарати обикновенно е с фатални последици.  лопростенолът се използва в доза 2.5 ?g/kg, три пъти през 48 часови интервали. —траничните ефекти биха могат да бъдат редуцирани чрез съчетаването му с антихолинергични препарати като атропин например. ѕростагландинови€т агонист alphaprostol (Gabbrostim) е използуван за прекъсване на бременност при кучки, в дозировка 20 ?g/kg., два пъти дневно.

Ќа таблиците по-долу са посочени схеми за прекъсване на бременността при кучки чрез използване на простагландини.

“аблица  ѕриложение на Prostaglandin-F2 alpha (PGF) и PGF-аналози използувани с успех за предизвикване на абрт при кучки (до постигане на резултат)

медикамент

дози

ден от бременността

продължителност

PGF 

(полусинтетичен аналог)

20-30 ?g/kg, 2-3 пъти дневно

след 25 ден от бременността

4-7 дни или по-дълго

100 ?g/kg, 2 дневно

след 25 ден от бременността

4-7 дни или по-дълго

150-200 ?g/kg, 2-3 пъти дневно

след 15 ден от бременността 

4-7 дни или по-дълго

Cloprostenol

(синтетичен аналог)

2.5 ?g/kg, на всеки 48 часа

след 30 ден от бременността 

4 дни или по-дълго

—хема за приложение на полусинтетични простагландини при кучета в дози 25-50-100 ?g/kg .

“аблица  ѕриложение на PGF Цподкожно дву- или трикратно дневно за  прекъсване на бременността при кучета между 25-35 ден Ц до доказване на ефекта

ƒен от начало на терапи€та

ƒен 1

ƒен 2-3

ƒен 4 и след това

PGF Ц(полусинтетичен аналог)

25 ?g/kg 

50 ?g/kg, 

50 или 100 ?g/kg или по-високи

ѕриложение на простагландините за прекъсване на бременността при котки.

ƒанните за употребата на простагаландини с цел индуциране на аборт при котки са противоречиви. ѕри проведен опит е установено, че самосто€телното приложение на натурални (полусинтетични) простагландини с начало от 33-и ден на бременността, може да предизвика лутеолиза и прекъсването й, чрез евакуиране /изхвърл€не/ на фетусите. “ова обаче е било свързано със странични ефекти, като простиране на зем€та, повръщане  и диари€.

»зползуване на допаминови агонисти

«а инкреци€та на нормалните количества  прогестерон от жълтото т€ло е нужен пролактин, който  е абсолютно необходим за това особенно след 30-€ ден след овулаци€та и е главни€т лутеотрофен хормон през лутеалната фаза, както при бременните, така и при небеременните кучки. ѕролактиновата инкреци€ от лактотрофните клетки от аденохипофизата е под въздействие на много невротрансмисери и хормони. √лавни€ контролиращ механизъм е подтискането на пролактиновата секреци€ от ендогенно отделени€ допамин /от допаминовите неврони в хипоталамуса/. ƒопаминовите агонисти, като бромокриптин или каберголин са алкалоиди на моравото рогче.  ѕредставл€ват агонисти на D2 рецепторите, като по този начин се подтиска пролактиновата инкреци€, следствие на което прогестероновите нива намал€ват. —еротонинови€ антагонист метерголин стимулира ендогенната допаминова секреци€, а това води до  подтискане пролактиновата инкреци€ като ц€ло.

Ѕромокриптин Ц ƒопаминови€ агонист бромокриптин ( BromocriptineЃ Parlodel Ѓ), приложен в доза 0.1 mg/kg , вътрешно или мускулно, един път или два пъти дневно, за 6-10 дни, може да се използува с цел индуциране на аборт след 30-€ ден от бременността. »ндикациите на бромокриптина в хуманната медицина са за лекуване на хиперпролактиннеми€. ¬ търговската мрежа той се намира предимно под формата на таблетки (хуманните аптеки), които биха могли да се начуп€т и по този начин са подход€щи като дозировка за по-едрите кучета. «а по дребните породи е по-добре таблетките да се пулверизират, единичните дози да се претегл€т и да се включат в желатинови капсули, със свързваща субстанци€ и ако е необходимо да се постав€т в надписани опаковки. —транични действи€ на бромокриптина са афаги€, атакси€, повръщане. ѕоследното веро€тно следствие взаимодействието  с допаминергичните елементи намиращи се в центъра на повръщане главни€ мозък, обусловено от способността на бромокриптина да преминава през кръвно-мозъчната бариера. ѕо този начин може да се намали резорбци€та му и от там ограничи ефикасността му. “ова налага н€кои животни да бъдт хоспитализирани и останат под лекарски контрол.

 аберголин Ц  аберголинаът е достъпен за ветеринарна употреба в много европейски страни. “ой също е ерготаминов алкалоид, но сравнен с бромокриптина, е по-силен допаминов агонист. »ма много по-малки и незначителни странични действи€. ≈фективно средство е за прекъсване на бременността при кучката, когато се прилага от средната теретина или по-късно през бременността.

Ѕременността е прекъсната при повечето кучки третирани след 30-€ ден, но не при всички животни, когато каберголина е бил в дозировка 1.7 ?g/kg, подкожно през 2 дена за общо 6 пъти.  огато животните са третирани след 40-€ ден, дози от 5 ?g/kg, перорално за 5 дни, или дози 1.7 ?g/kg, подкожно през два дена, общо 6 пъти, е постигната ефективност  100%.  огато лечението с каберголин стартирало по-рано, на 25-€ ден, в повечето случаи прекъсването на бременността е безуспешно  и бременността е била прекъсната едва след повторното третиране след 40-€ ден. ѕриложението на каберголин в посочените дози обикновенно не предизвиква странични ефекти. ћоже да се прилага орално, използувайки течни€т препарат УGalastopФ регистриран в много европейски страни и предназначен за лекуване на лъжлива бременност. ѕо-малкото странични ефекти на каберголина в сравнение с бромокриптина могат да бъдат об€снени с по-специфичната D-2 рецепторна агонистична активност и с ограничената способност да преминава през кръвно-мозъчната бариера и от там незначителните ефекти от страна на ÷Ќ—. ¬ хуманните аптеки е разпространен препарата Dostinex, таблетки съдържащи по 0,5 mg каберголин.

ƒопаминовите агонисти при котките Ц проведените изследвани€ са малко. »зносването на фетусите при дивите котки е било възпреп€тствано посредством прибав€нето на каберголин към дневната им дажба, индивидуално в дози от 5-15 ?g/kg дневно, за 4-12 дена. ѕри контролирани лабораторни изследвани€ приложен дневно в доза 1.7 ?g/kg мускулно, от 30-€ ден на бременността, този препарат е предизвикал лутеолиза и бременността е прекъсната при 4 от 5 котки, с незначителни странични ефекти. ѕри други изследвани€, оралното приложение на каберголин, под формата на препарата Galastop, приложен орално в доза 15 ?g/kg за 4 до 7 дена, е довело до аборт при 8 котки, когато третирането е започнало между 30 и 42 ден, но не е довело до успех при две животни, когато лечението стартира на 45 ден. “ози неуспех в прекъсването на късната бременността, веро€тно не тр€бва да бъде изненадващо, тъй като има доказателства, че котешката плацента произвежда прогестерон през последните 3 седмици от бременността (непотвърдени данни).  ато странично действие е било регистрирано повръщане при н€кои животни. ѕовечето автори обаче считат за безспорен, изключително овариални€т произход на протестерона при котката по време на бременността.

ѕриложение на комибинаци€ - допаминов агонист и простагландин

ѕриложение при кучката

÷елта е да се постигне висока ефективност с минимални странични ефекти. ѕървоначално е било изпитано комбинираното третиране: ежедневно инжектиране на каберголин 1.7 ?g/kg подкожно, допълнено от инжектиране много ниски дози клопростенол 1 ?g/kg, изпитано с успех за прекъсване на бременността, кагато третирането е започнало още на 25 ден от бременността. —траничните ефекти са минимални при използуването на много ниски дози 1 ?g/kg клопростенол. ¬ н€кои случаи лекуването довежда до скъс€ване на междуеструсни€ интервал при кучките, от 200 до около 120 дни.

“аблица 3  омбинирано третиране с допаминови агонисти  и клопростенол за прекъсване на бременността при кучки, при стартиране на терапи€та на 28 ден

ќрално каберголин в дози 5 ?g/kg дневно, и инжекции клопростенол 1 ?g/kg, подкожно, през ден, до настъпване на ефкт, до 9 дена

ќрално каберголин в дози 5 ?g/kg дневно за 10 дена, и инжекции клопростенол 1 ?g/kg, два пъти, на 1-€ и 5-€ ден от третирането

ќрално каберголин в дози 5 ?g/kg дневно за 10 дена, и еднократна инжекци€ клопростенол 2.5 ?g/kg, на 1-€  ден от третирането

ќрално бромокриптин в дози 30 ?g/kg три пъти дневно за 10 дена, и еднократна инжекци€ клопростенол 2.5 ?g/kg, на 1-€  ден от третирането

ќрално бромокриптин в дози 30 ?g/kg три пъти дневно за 10 дена, и инжекции клопростенол 1 ?g/kg, два пъти, на 1-€ и 5-€ ден от третирането

 омбинирана терапи€ при котките

ѕри котките бременността е прекъсната чрез резорбци€ при вс€ко едно от общо 5 животни, третирани с каберголин в дози 5 ?g/kg, орално дневно и клопростенол в дози от 5 ?g/kg, подкожно  на всеки 48 часа,  с продължителност до потвърждаване прекъсването на бременността. “ретирането траело от 7 до 13 дена. ¬исоката ефикасност на третирането зависи веро€тно от непрекъснатостта и продължаването му до потвърждаване на резорбци€та чрез ехографи€.

ѕриложение на кортикостероиди

ѕриложени през средната третина на бременността кортикостероидите могат да прекъснат бременността, веро€тно чрез активиране на ендогенни механизми, сходни на тези по време на раждането. ƒексаметазонът е синтетичен глюкокортикостероид, използуван заради своето противовъзпалително и имуносупресивно въздействие. ќпасени€та относно неговото приложение при кучетата са поради ограничени€ брой публикации. Ћипсват и данни по отношение на въздействието на екзогенните кортикостероди върху надбъбречните жлези, както при мускулното приложение / начин на прилагане при използуването им за първи път/, така и при оралното Ц два или три пъти дневно за 10 дена, с начало между 30-€ и 45-€ ден от бременността. ƒозировката е индивидуална Ц първите 7 дни по 200 ?g/kg, а последните 3 дни 10- 20 ?g/kg.

ѕредимствата на този начин на прекъсване на бременността са следните:

- орална апликаци€на лекарственото средство;

- евтин препарат; 

- възможности за приложение при домашни услови€. 

ѕриложени два пъти дневно посочените дози дексаметазон за 7.5 дни бременността е прекъсната при 58 от 62 кучки. ѕо-добър ефект се получава /100%/, при двукратно дневно приложение на дексаметазон за 9.5 дни. ѕри други проучвани€ приложен по същата схема дексаметазона е бил ефективен при 97 % от случаите (Wanke 2001). ¬ремето на аборт при тези изследвани€ е оценено на базата на наблюдавани /от собствениците/ изтечени€ от влагалището или при ”« контрол. –езултатите са показват, че бременността е прекъсната между 7-€ и 13-€ /средно 10/ ден от първото третиране с дексаметазон.

“аблица ..... —хема за предизвикване на аборт при кучки чрез вътрешно приложение на дексаметазон /дози в ?g/kg/ в продължение на 9.5 дена

ƒен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

сутрин

200

200

200

200

200

200

200

120

40

10

вечер

200

200

200

200

200

200

160

80

20

-


ѕри използуване на дексаметазона като средство за предизвикване на аборт при кучки, в н€кои случаи са наблюдавани кафеникаво-кървави изтечени€ по време на аборт.  огато третирането е започва по-късно, след 45-€ ден от бременността, отделни животни са абортират живи фетуси. ѕри всички кучки третирани с дексаметазон са установ€вани странични ефекти, като полидипси€, полиури€, про€в€щи се наскоро след началото на терапи€та до н€колко дни след кра€ й. ѕри отделни индивиди са наблюдавани също така, безпокойство, лактаци€ по време на аборта или резорбци€та. ѕри малкото случаи, когато индуцирането на аборт е неуспешно: се раждат живи и нормално развити кученца след достигане на нормални€ темин; раждане на мъртви кученца в периода близо до термина; частична резорбци€ и/или изхвърл€не на част от плодовете и след това раждане на останалите 1 или 2 фетуса малко преди или след физиологични€ термин. ”становено е, че терапи€та с кортикостероиди предизвикваква подтискане на функци€та на надбъбречните жлези, израз€ващо се в инхибиране на отговорът им след ACTH стимулиране /Wanke 2000 Ц непубликувани данни/. “ази адренална супреси€ обаче е временна и според предварителни изследвани€ серумната концентраци€ на кортизола е била нормална, в рамките на 1 седмица след кра€ на третирането (Wanke Ц непубликувани данни). Ќамал€ването на дозите на дексаметазона през последните дни на третирането не е имало н€какъв по-благопри€тно въздействие върху протичането на тази надбъбречна супреси€. “ака че, за постигане на по-сигурен ефект се препоръчва една по-улеснена схема за приложение на дексаметазона Ц два пъти дневно сутрин и вечер вътрешно по 200 ?g/kg под формата на таблетки. јко терапи€та започне между 30-€ и  35-€ ден от бременността, то абрта настъпва 7 до 13 дни след това. ѕрепоръчва се 4 до 8 дена след кра€ на терапи€та чрез извършване на прегледи да се проконтролира ефекта.

ћеханизмът на действие на дексаметазона за прекъсване на бременността при кучките не е напълно изучен. ¬ повечето случаи е установ€вано спадане на нивото на прогестерона в отговор на третирането с дексаметазон. Ќе е сигурно дали това спадане е в резултат от директното въздействие на кортикостероидите и/или е следствие на аборта. —ъществуват индиректни доказателства, че малко преди и по време на раждането, при кучката, както и при н€кои други видове, се инкретират лутеолитични количества на простагландин Ц F, в отговор на повишаващото се ниво на кортикостероидите от феталните надбъреци. ƒопуска се също, че екзогенните кортикостероиди оказват регулаторно въздействие върху плацентарни€т простагландинов синтез. ѕри н€кои кучки обаче настъпва аборт, преди прогестероновите нива да са били редуцирани до базалните стойности. “ака че, не са проучени останалите възможни механизми на действие на кортикостероидите, освен възможната им лутеолитична рол€. Ќе е изключено, определени клетки, с плацентарен произход, да се диференцират като такива, върху които кортикостероидите, включително ендогенни€т кортизол да действува като антипрогестерон. “акова действие се предполага и при други видове.

 ортикостероидите не са изпитвани при котките като средтво за предизвикване на аборт.

ѕриложение на синтетични инхибитори на прогестерона

≈постана като такова средство инхибира хидрокси-стероид-дехидрогеназа-делта - 4-5- изомеразната ензимна система и по този начин се предизвиквар€зко спадане на прогестероновите нива при кучки. — цел прекъсване на бременността се прилага вътрешно в доза 50 mg/kg дневно, за 7 дена. Ќачалото на третирането е по време на започването на диеструса. ѕредполага се, че би тр€бавало да е ефективно средство и при котките. ¬ъзможното неблагопри€тно въздействие върху надбъбречната стероидна генеза е основната причина, поради ко€то този препарат не е поулчил широка комерсиална попул€рност. ƒруги инхибитори от тази група не са изпитвани при кучета и котки.

ѕриложение на Gn-RH антагонисти

“ази група съединени€ инихибират LH секреци€та от аденохипофизата, което нормално се контролира от Gn-RH - продуциран от хипоталамуса. “ъй като LH е нужен за лутеалната секреци€ на прогестерон през ц€лата бременност, Gn-RH антагонистите предизвикват аборт при кучките. ѕотенциалната възможност за това е била изпитана при този вид животни чрез прилагане 1 седмица преди имплантаци€та /малко след кра€ на еструса/ или по-късно през бременността. ¬ обозримото бъдеще обаче, изглежда малко веро€тно да се създадат препарати за ветеринарна употреба, съдържащи съединени€ от тази група.

ѕриложение на антигестагени  

–азвитието на съвременната наука  направи възможно вмешателството в най-финните механизми и процеси на живата матери€. Ѕезпорен успех в тази насока е създаването и внедр€ването в медицинската и ветеринарномедицинската практика на химически съединени€ наречени рецепторни блокери.

–ецепторните блокери са химически съединени€, които се конкурират със съответните агонисти, без да предизвикват пълно преобразуване на сигнала. »ндикациите за приложението им се основават на това, че те предизвикват промени в структурата на рецепторите с последваща неправилна или липсваща транскрипци€. “ова от сво€ страна предотврат€ва хормоналното действие. ѕрез последните години основното внимание е фокусирано върху блокерите на стероидните полови хормони. «а да се разбере механизма на действието им е необходимо да се изхожда от  физиологични€ механизъм на действие на тези хидрофобни хормони, които нормално преминават през клетъчната мембрана на таргентнте клетки и се свързват с рецептори разположени в €дрото. ¬ зависимост от това с кои хормони взаимодействуват, рецепторите могат да се класифицират на такива свързващи се със стероиди (прогестерон, андрогени и естрогени), деривати на стероидите ( Vit D3), нестероиди (тироидните хормони) и рецептори за които все още не е открит съответен лиганд. —вързването води до структурни промени. “е предизвикват специфично свързване с определен ƒЌ  сегмент, наречен хормонално отговар€щ елемент ( hormone responsie elements, HREs). “ака че, една от ролите на хормона е да предизвика ƒЌ  свързване. ѕонасто€щем съществуват редица доказателства за това, че отделен лиганд /в случа€ хормон/ може да взаимодействува с редица варианти или изоформи на нуклеарни рецептори и то с различен афинитет. “ака че, в отделни случаи той може да играе рол€та агонист, а в други на антагонист.

”становено е, че антагонистите на стероидните хормони про€в€ват висок афинитет към съответните нуклеарни рецептори.  акто при агонистите, това в крайна сметка води до свързване с HREs на съответните гени, което обаче не е последвано от транскрипци€. “ози феномен все още не е напълно об€снен. —чита се че определена рол€  игра€т коактиватори (при индуциране на транскрипци€) и корепресори (при отсъствието й). ¬ допълнение може да се отбележи, че про€вата на агонистична или антагонистична активност може да варира в зависимост от повли€ните (прицелните) тъкани и клетки, от спектъра и локалната наличност на нуклеарните рецептори. ѕо този начин например, може да бъде об€снено защо тамоксифена като препарат с антиканцерогенна активност, е използуван в хуманната медицина действува като строг антиестроген за млечната жлеза, докато за ендометриума показва добре изразена естрогенна активност.

јнтагонистите на стероидните хормони са разработвани основно за употреба в хуманната медицина. ƒо сега са синтезирани  три съединен€ с антипрогестеронова активност Ц мифепристон (RU38486), аглепристон (RU46534) и онапристон (ZK98299). “€хната химическа структура е много сходна. ƒействие им е в зависимост от рол€та на прогестерона като ендокринен и паракринен фактор в определени€ етап от полови€ цикъл.

ћифепристона е синтезиран през 1986 година с цел предизвикване на аборт при жената. «а доказване на антипрогестероновото му действие първите опити с него са проведени върху полово незрели зайци, морски свинчета и кучета. — тези ексеприменти е доказано, че при предхождащо лечение с естрогени, нивото на прогестерона се повишава и при последващо инжектиране на жълтотелен хормон, ендометриума реагира със съответна пролифераци€. јко вместо прогестерон се инжектира мифепристон, ендометриалната пролифераци€ напълно отсъствува, от което следва извода, че това съединение не оказва агонистичен ефект. јко животните са третирани първоначално с прогестерон, а след това с мифепристон, то прогестерон обусловената ендометриална хиперплази€ претърп€ва обратно развитие.

ѕървите изследвани€ за изпитване на действието на мифепристона с цел предпазване от или прекъсване на бременността при кучки са проведени през 1988 г. —ледствие на получените обещаващи резултати се разработва единствени€т препарат с такава активност, регистриран за ветеринарна употреба - УAlizinеЃУ (Virbac, France) - съдържащ като активна субстанци€ аglepristone. ќсновните му индикации са превенци€ и прекъсване на бременността.

ѕри проведените in vitro изследвани€ е установено, че този синтетичен стероид показва три пъти по-гол€м афинитет от прогестерона за съответните рецептори при кучките. “ези резултати за заека и котката са респективно 3,8 и 9 пъти. ¬ъздействието върху бременни плъхове на една доза от 10 mg/ kg m УAlizinеЃФ инжектирана подкожно води до аборт при всички животни. ѕри небременни, след инжектиране на същото количество, максимална концентраци€ от 61 ng/ml се достига след 2,5 дена. —редното време на задържане в организма е около 6 дни. ѕри апликаци€ на една доза от 10 mg/ kg m при небременни кучки 60% от не€ се екскретира през първите 10 дни и около 80% на 24-€ ден. ≈кскреци€та се осъществ€ва основно чрез фекалите Ц 90%. ѕрепарата УјlizinеЃФ има малко странични действи€ и се понас€ добре от животните. ¬ъв връзка с настъпващи€ аборт, приложението му често е свързано с по€вата на слузести или кървави вагинални изтечени€. ћного р€дко предизвиква намаление или увеличаване на апетита, отпуснатост, болезненост или сърбеж на м€стото на инежктиране, лъжлива бременност. ѕрилага се подкожно, двукратно в доза 10 mg/ kg m маса през 24 часа. »зползува се също така и във ветеринарномедицинската гинекологи€ при месо€дните животни, за лечението на пиометра, фиброаденоматоза, хормонални нарушени€. 

ƒействието на препарата јlizinеЃФ като абортивно средство при кучките е изпитано от различни автори.  ќказва се, че той има 100 % ефект при третиране на 14-€ и 15-€ ден след овулаци€та с цел предотврат€ване на нидаци€та (Hubler et al.2000; Hoffman et al. 2000).  ѕрекъсването на бременност между 20-€ и 40-€ ден е с по-малка успеваемост между 95,7%  и 97,1 % (Hubler et al. 2000; Calac, et al., 1999, FiТeni et al. 1996.)                                                                 

“ретирането на бременни животни след 56-€ ден от бременността предизвиква начало на раждане израз€ващо се в спадане на телесната температура, отвар€не на цервикса и майчино поведение. Ќо самосто€телното им приложение все пак не е могло да отключи каскадата от процеси необходими за нормално раждане, предизвикани от повишеното ниво на PG F2a (Nohr et al., 1993; Hoffman et al., 1996).  омбинираното третиране с PG F2a и аглепристон през този период от бременността предизвиква раждане (Hoffman et al., 1999; Riesenberck et al., 1999).  “ези данни неминуемо показват, че за кучетата и котките прогестерона е доминиращ фактор действуващ в продължение на ц€лата бременност, който контролира утеринната и цервикалната функци€.

ѕо отношение приложението на аглепристон при котката би могло да се обобщи следното. ƒозировката с цел индуциране на аборт при този вид е 10-15 mg/kg (0,33-0,5 ml/kg) 2x през 24 h. јглепристонът е подход€що средство за прекъсване на бременността при котката. ѕрез най-ранната фаза ефективността му е 100 %, през средни€ гестационен период 90% , а през късна бременност  83% . ѕоносимостта е много добра. Ћокално настъпват странични действи€ при около 10 % от случаите, които отшум€ват бързо. ¬ зависимост от услови€та на отглеждане (контакт с чужди новородени) приложението на аглепристон може да бъде последвано от лактаци€ и майчино поведение. јбортът през средната и късната гестационна фаза настъпва в рамките на 4 до 7 дни след първото инжектиране на аглепристон. ѕродъжителността му е от 1 до 2 дни. ”лтразвуковата диагностика позвол€ва да се контролира протичането на аборта, а така също и крайни€ ефект. јбортът след приложението на аглепристон при котки протича при високи концентрации на прогестерона. ѕрекъсването на бременността с аглепристон води до скъс€ване на междуестрални€ период при котките. »ндуцирането на аборт с аглепристон не уврежда бъдещите репродуктивни способности при котките.

ѕотвърждаване на ефикасността при индуциране на аборт

 аквато и схема на третиране да се избере, инжектирането тр€бва да продължи най-рано до потвърждаване на настъпили€ ефект чрез ”« изследване. ѕо този начин може да се потвърди състо€нието на фетусите, евентуално т€хната жизненост. –ентегеновата диагностика се базира основно на наличието на добре оформени фетални скелети. ƒиагностирането им обаче по този начин е сигурно едва след 42-45-€ ден от бременността. ѕрослед€ването на серумните нива на прогестерона не винаги е надеждно. “е биха могли да спаднат дори под 1 или 2 ng/ml в продължение на н€колко или повече дни, и въпреки това н€кои или всички фетуси да оцел€ват за известен период от време. ќчакваното спадане в серумните нива на релаксина последващо прекъсването на бременността, не е достатъчно бързо и пълно, за да бъде надеждно средство за потвърждаване на ефикасността. ѕо време на средната фаза от бременността, отдел€нето и изхвърл€нето на фетални части не е потвърдено, докато в по-късните фази евакуирането на плодове е документирано.

«аключение Ц единствени€т лицензиран препарат съдържащ антигестагена аглепристон за индуциране на аборт при месо€дните е ДAlizineФ. ќстаналите средства са в процес на проучване, обсто€телство, за което тр€бва да бъдат информирани собствениците на животни. ”потребата им е най-удачна при строг лекарски контрол, дори и след хоспитализиране.

¬ходни и изходни връзки на темата с други  дисциплини: “емата има връзка с ендокринологи€та, физиологи€та, фармакологи€та и др.

»нтеграционни връзки: “емата има връзка с всички раздели, изучавани в дисциплината. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 01 –Р–њ—А–Є–ї 2014 20:06
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є