«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 15 –Р–њ—А–Є–ї 2016 19:00

«дравата кучка - здрави кученца

—тремежът на всеки който развъжда кучета е бременността да протича безпроблемно и новородените да са здрави, нормално развити. ѕървото условие за това е кучката да бъда здрава. –азбира се, възможно е и при напълно здрави майки, заплодени без проблеми, да настъп€т усложнени€ в протичането на бременността и раждането. јко отклонени€та от нормата не бъдат открити и лекувани своевременно, ще последват неблагопри€тни последстви€ както за майката така и за развиващите се плодове. ¬ъзможно е да настъпи аборт или смърт на новородените.

ћеропри€ти€та свързани с контрола и съхран€ването на бременността тр€бва да започнат още преди покриването и да продължат до самото раждане.

„рез н€колкократно целенасочено изследване на кучките в определени периоди от бременността, аналогично както при жените, определени проблеми биха могли да се регистрират на много ранен етап и съответно да бъдат предприети необходимите лечебно-профилактични мерки, което би подобрило здравето на майката и състо€нието на плодовете. ¬сичко това ще доведе до минимизиране на рисковете при осемен€ване, така и тези по време на бременността и раждането.

ќбщо и гинекологично изследване на кучки

 1. ќбщ клинико-диагностичен преглед.
 2. »зследване за евентуално носителство на н€кои инфекциозни агенти.
 3. »зследване на кръв Цхематологи€, биохими€ (функци€ на черен дроб, бъбреци и др.).
 4. »зследване на урина.
 5. √инекологично изследване Ц цитовагинлна диагностика:
 1. ’ормонални изследвани€ Ц прогестерон, тироксин;
 2. ”лтразвуково изследване;
 3. ћикробиологично изследване (вагинален секрет), бактериологични и вирусологични изследвани€;
 4. –ентгеново изследване.

»зследване преди покриване

ѕреди общи€ преглед тр€бва да се даде отговор на следните въпроси:

-  аква е телесната кондици€та на кучката  (идеална: Body Condition Score - 3)

-  акви ваксинации са направени до този момент, а така също и схемата за обезпаразит€ване ?

- ƒанни за аномалии при първото покриване ( сведени€ от проведен гинекологичен изследване) ?

- «драва ли е кучката, наличие на болести, при които не се препоръчва покриване (сърдечни болести, инфекции, хипотиреоза  и др.). 

-  ак е протекъл последни€ еструс ?

-  ак е протекло последното раждане, ако има такова ?

ѕри основни€ предварителен преглед се изследва кръв и по възможност урина

ѕри гинекологичното изследване на младите и нераждали животни се извършва контрол по отношение на н€кои аномалии (шпанги и други стесн€вани€), които биха възпреп€тствали нормални€ полов акт. ѕри многораждали кучки се следи основно за възпалителни процеси на женски€ полов апарат, което прави целесъобразно бактериологично изследване на вагиналното съдържание при което се търс€т определени болестотворни причинители.

ќпредел€не на подход€щи€ момент (цитовагинална диагностика и прогестерон) за покриване или изкуствено осемен€ване не само гарантира по-успешното заплождане, а така също подпомага по-точното изчисл€ване на термина за раждане.

ѕрепоръчително е да се изследва и функци€та на щитовидната жлеза, тъй като симптомите на хипотиреиоза обикновено се засилват по време на бременността, при което настпъва аборт, мумификаци€ на плодовете или раждане на мъртви кученца.

»зследвани€ по време на бременността

”станов€ване на бременността.  онтрол на ебрионално и фетално развитие

Ќа 21-22-и ден след последното покриване се прави изследване цел€що да се установи дали всъщност е натъпило оплождане и развитие на бременност. ”споредно с общото изследване се прави и ултразвуково такова, с високочестотна сонда, при което би могло да се установи сърдечната дейност на ембрионите - сведение за т€хната нормална жизненост.

»збро€ването на ембрионите при кучката е несигурно, то винаги е ориентировъчно. ќт една страна при ранна бременност не съществува веро€тност от препокриване на плодни камери и в тази връзка е по-точно. ќт друга - топографското разположение на матката затрудн€ва намирането на всичките плодни мехурчета. ќсвен това много често в по-късните периоди на бременността настъпва ембрионална смъртност, което води до редуциране очаквани€ брой на новородените.

јко установ€ването на бременността на 20-€ ден е все още несигурно, изследване с тази цел може да се извърши на 25-28-€ ден, когато доказване на живи ембриони е значително улеснено. ќт този момент тр€бва да се промени и режима хранене, като количеството на дажбата се увеличава постепенно с 25-50%. —ледващото препоръчително изследване тр€бва да се проведе през периода 40-60 ден след покриването.

Ќедостатъчност (хипофункци€) на жълтото т€ло настъпва най-често на 30-35-€ ден от бременността. ¬оди до аборт. ≈то защо при рискови животни е удачно през този период допълнително да се изследва нивото на прогестерона.

ќт 44-€ ден в 90 % от случаите може да се извърши пребро€ване на плодовете посредством рентгеново изследване. ќблъчването с рентгенови лъчи е недопустимо през първата третина на бременността, тъй като тогава те увреждат ембрионите.

ѕрез всички гестационни периоди ултразвуковото изследване е напълно безопасно.

ѕреди раждане рентгеновото изследване ни дава информаци€ относно Ц големина и разположение на плодовете и евентуално предсказване на затруднение в родилни€ процес, ако н€кои от кученцата са разположени напречно. Ќамалена жизненост и смърт при плодовете се установ€ва най-лесно посредством ехографи€ (видеозон), при което се регистрира нарушени€ или липса на сърдечна дейност. ѕон€кога смъртта на кученцата може да се регистрира и чрез извършване на рентгеновото изследване, т. нар. феномен на раздалечаване на черепните кости, когато смъртта е настъпила преди повече от 24 часа.

–анно откриване на здравословните проблеми и рискове по време на бременността

ѕо време на бременността настъпват определени физиологични промени в организма на майката. “е са нормални, но познаването им е от гол€мо значение. “ака например се увеличава сърдечната честота и общото количество на кръвта. ѕресто€т на хранителните маси в стомаха и червата при бременните кучки е по-продължително в сравнение с небременните, обсто€телство което тр€бва да се има предвид при определ€не на режима на хранене. ќт 30-€ ден на бременността кучките развиват лека анеми€, продължаваща до раждането, като в единични случаи стойностите на хематокрита стават особено ниски около 25% (при норма около 45-50%). —ъщо така се увеличава и големината на щитовидната жлеза.

”споредно с тези нормални физиологични промени, е възможно да настъп€т отклонени€ и болести, характерни за бременността Ц токсикоза (гестоза, кетоза), диабет (захарна болест), възпаление на бъбреците (пиелонефрит). ќсвен това не са изключени€ и различни инфекциозни забол€вани€ водещи обикновено до аборт, който най-често се съпровожда с изтечени€ от външни€ полов орган.

“оксеми€ на бременността

–исков фактор е многоплодната бременност, гладуването или изхранването с некачествени продукти. ¬ тези случаи се изисква специфичен мениджмънт на кучката по отношение на хранене и гледане. ћного важен ранен признак за токсеми€ е намалени€ апетит или дори отказване от храна. Ќаложително е провеждане на специфични изследвани€.  »зследвани€та на кръвта показват промени в профила на кръвната захар, чернодробните ензими и наличие на кетонови тела в урината. «а щастие немската овчарка не е предразположена към възникване на кетоза.

ƒиабет по време на бременността (гестационен диабет)

’арактерни признаци при диабет и бъбречни забол€вани€ са увеличената жажда и учестеното уриниране - отдел€не на големи количества урина (полиури€). ћоже да се случи така, че кучки с много добре изградени хигиенни навици, започват де се ДизпускатФ на места в къщи. “ова не е поведенческо отклонение, а е следствие на препълването на пикочни€ мехур с урина и създаденото повишено нал€гане, дразнене и болка. Ќужен е незабавен преглед от ветеринарен лекар, при което се установ€ва нивото на кръвната захар. √естационни€т диабет е най-силно изразен обикновенно през последната третина на бременността. ѕоследстви€та за майката и кученцата са сериозни -  наднормено нарастване на плодовете (фетална хипертрофи€), нарушени€ по време на раждането, асфикси€ (задушаване на малките) или дори уродства. √естационни€т диабет би могъл да бъде причина и за прекъсване на бременността.

ѕиелонефрит при бременните животни (гестационен пиелонефрит)

 ато пиелонефрит се означава възпаление на бъбречното легенче и паренхим. Ќе се среща често, но има сериозни последстви€, които не тр€бва да се подцен€ват. ѕо време на бременността настъпва физиологично разшир€ване на уретрата, което намал€ва тонуса й, а това причин€ва временно, механично обусловено нарушение в оттичане на урината. ¬ интерес на истината, в повечето случаи увреждани€та на бъбреците се установ€ват на един по-късен етап, затова се приема, че пиелонефритът по време на бременността постав€ началото на един хроничен процес, който се открива късно в много напреднал стадий, причин€ващ смъртта на пациента. ≈то защо е необходимо дори и без причина по време на бременността при кучките да се контролира здравното състо€ние на бъбреците посреством съответните изследвани€.

ѕрекъсване на бременността  (аборт)

ѕрекъсването на бременността би могло да бъде причинено от различни фактори Ц недостиг на прогестерон (хормон от отдел€н от жълтите тела в €йчниците) или намалено количество на тироксин (хипотиреоза) Ц хормон отдел€н от щитовидната жлеза. Ќ€кои медикаменти също вод€т до аборт, например такива за лекуване на лъжливата бременност. ƒруги причини за аборт са  генетични проблеми (хромозомни аномалии) при кученцата, недохранване на майката. »нфекциозни агенти водещи до прекъсване на бременността са много Ц парвовироза, стаупен вироза, кучешки херпес вирус, токсоплазми, неоспори, бруцели и различни други бактерии Ц коли, микоплазми, стафилококи, стрептококи, пастюрели, кампилобактерии и др.

«а съжаление, тр€бва да се има предвид, че веднъж започнал един аборт не би могъл да бъде спр€н. “р€бва да се наблегне на профилактиката. ƒоколкото е възможно преди покриването кучката тр€бва да се изследва за евентуално носителство на н€кои инфекциозни причинители.

»зтечени€ от влагалището

»зтечени€та от влагалището по време на бременността обикновено са причина за притеснени€, но в много от случаите те са напълно безопасни. Ќай-често се установ€ват през последните седмици от бременността. ƒа се има предвид обаче, че изтечени€та по време на бременността обикновено се свързват с настъпване на аборт, особено ако са кървави или гнойни. ѕри по€вата им е наложителен незабавен преглед от ветеринарен лекар Ц видеозон,  секретът се изследва под микроскоп, при което биха могли да се откри€т множество левкоцити, свидетелство за наличие на възпаление. ѕрепоръчително е и микробиологичното изследване. ѕон€кога дори може да се прибегне до изследване с рентген.

ѕревъртане на матката по време на бременността

ѕредставл€ва дислокаци€ при което ц€лата матка или отделни нейни части се завъртат по надлъжната си ос. ќзначава се като Torsio uteri ante partum и най-често настъпва след четвъртата седмица от покриването. ѕризнаците при превъртане на матката са нетипични. Ќа пръв поглед кучката е спокойна и апатична на кучката, учестена сърдечна дейност, отказване от храна, изтечени€ от външни€ полов орган, болезненост в областта на корема. ѕри съмнение за торзио е необходима незабавна оперативна намеса Ц лапаротоми€ и отстран€ване на матката. ќпераци€та е рискована и в никакъв случай не тр€бва да се прав€т опити за обратното й развъртане (реторзиране), тъй като най-често това води до смъртен изход.

¬сички изследвани€ и находката от т€х тр€бва да бъдат документирани в паспорта на кучката. ƒанните могат да послужат при ц€лостни€ контрол върху протичането на бременността, на по-късни етапи, за в бъдеще при ново заплождане и т. н.

ќбобщение

Ѕременността е един нормален, физиологичен период от живота на женското животно. “€ обаче е свързана с по-гол€мо натоварване на организма. «атова нер€дко, дори и при идеално подготвени и здрави животни, протичането й може да е свързано с н€какви проблеми.

–едовното прослед€ване и мониторинг на състо€нието на майката и плодовете е от значение за най-ранното откриване на отклонени€та от нормата, а така също за предприемане на определени мерки и лекуване. ¬сичко това допринас€ не само за нормално протичане на раждане и постигане на добра жизненост на новородените кученца, но и за съхранение на здравето на майката.

Ќеобходимо е своевременно да се търси лекар или акушерска клиника за прослед€ване на покриването, протичане на бременността, раждането и следродилни€ период. ¬ тази клиника, тр€бва да се извърши своевремнна подготовка на раждащото животно, набел€зване в случай на нужда на съответна терапи€ или интервенци€ (цезарово сечение) за да се избегне суматохата и хаоса при възникване на ДнепредвидениФ родилни усложнени€.

ѕо-долу накратко са представени видовете изследвани€ в различни периоди от бременността, които е препоръчително да се прав€т при бременни кучки

 •  онтрол преди покриване -  истори€, тегло и кондици€ на кучката (BCS) - общо изследване, кръв, по възможност урина, гинекологично изследване, определ€не на подход€щи€ момент за покриване 

 • 20-22 ден след покриването, контрол на теглото, кондици€ на кучката (BCS) - общо изследване, кръв, урина, здравословно състо€ние, изтечени€, ултразвук, виталитет на ембрионите. 

 • 28 ден отново изследване,  когато находката на 20 ден е не€сна

 • 33-35 ден Ц определ€не на прогестерона 

 • 44-46 ден контрол на теглото, BCS, общо изследване, кръв и урина, (определ€не на кръвна захар, контрол функци€ бъбреци, черен дроб), ултразвук/(рентген) брой на плодовете, виталитет (жизненост). 

 • 60-63 ден, контрол на теглото, BCS, общо изследване, кръв и урина, (определ€не на кръвна захар, контрол функци€ бъбреци, черен дроб), ултразвук/(рентген) брой на плодовете, виталитет (жизненост) ? –азполагане на плодовете ? ќпредел€не на момента на началото на раждането. 

«абележка - Body Condition Scoring (определ€не на телесната кондици посредством точкова система )

 

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є