«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:22

»звестно е, че осемен€ването на кравите тр€бва да се извършва по време на еструса (разгонването), когато от €йчниците се отдел€ една или повече €йцеклетки, годни да бъдат оплодени. Ќормално кравите се разгонват през 21 дена. «а да бъде целесъобразно отглеждането на този вид животни, те тр€бва да се заплождат своевременно. ѕо този начин, ще се гарантира по-нататъшното продължаване на вида и разбира се получаване на повече мл€ко и приплоди.

„есто в практиката кравите не се разгонват в продължение на определен период от време, по-дълъг от 21 дена. Ќай-общо, това състо€ние се означава като анеструс. ѕроцесите и факторите, оказващи вли€ние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. ≈дна част от т€х са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна.  огато анеструса засегне гол€м процент от животните, това е свързано със значителни икономически загуби.

¬етеринарни€т лекар установ€ва конкретната причина за настъпването на анеструса. “ой постав€ диагнозата и предприема лечение. Ѕез помощта и съдействието на стопаните и фермерите обаче, ветеринарни€ специалист ще е безпомощен да се справи с проблема. “ова е така, защото физиологичното протичане на половоцикличната дейност при кравите в много гол€ма степен се вли€е от услови€та при които се отглеждат животните, от фуражите които приемат, от климата и сезона.

» ако през л€тото проблемни са високите температури и сушата, то през есента и зимата негативно вли€ние оказват н€кои други, по специфични фактори.

–ол€ на намалената продължителност на ден€ ¬ъзприемането на светлината става чрез зрителни€ анализатор Ц очите. “ака т€ бива трансформирана и превърната в нервен сигнал, въздействуващ освен върху мозъка, също и върху епифизата. “ам светлинните дразнени€ "кумулират". ¬ зависимост от приетото количество светлина, епифизата реагира по различен начин - отдел€ или напротив подтиска образуването на хормона мелатонин, който е съставна част на т. нар. биологичен часовник във всеки организъм. ќбразува се в гол€мо количество по време на тъмната фаза на денонощието - през нощта, докато денем неговата синтеза почти спира. ѕри кравата мелатонина оказва възпиращо действие върху настъпването на еструса. ≈то защо, през късите и мрачни есенни и зимни дни, често животните не се разгонват с месеци. ћлечните крави се нужда€т от осветеност в рамките на 2000 до 3000 Ћукса. «а по-лесна преценка, би могло да се посочи, че това е количеството светлина, позвол€ващо безпроблемното четене на вестник. ‘азата с такава осветеност тр€бва да е около 12-14 часа в денонощието. «а да функционират правилно физиологичните процеси в организма е необходимо светлата и тъмната фаза да се редуват ритмично, за да оказват своето комплексно въздействие върху централната нервна система.

ƒруг много актуален проблем в нашата страна е анеструса при юниците. —лед първото си отелване младите крави не се разгонват в продължение на месеци. ќсновната причина за това е, че те са били заплодени много рано, още преди да достигнат своето нормално телесно развитие. »звестно е, че с настъпване на половата зр€лост все още е много рано да бъдат заплодени животните. “ака след отелването те наваксват своето развитие и организма реагира адекватно, като изключва за известен период ДразмножителнитеФ функции. “ова което може да се препоръча в тази връзка е, юниците да се заплождат след достигане на живо тегло около 320-360 кг. Д«агубитеФ генерирани от това изчакване, неминуемо ще бъдат компенсирани многократно по-късно, след протичането на едно нормално раждане, лактаци€ и своевременно настъпила втора бременност.

Ћипсата на разходка. ќграничени€т двигателен режим и особено вързаното оборно отглеждане в тъмни помещени€, липсата на контакт със себеподобни, често е причина за един продължителен анеструс. “ова се наблюдава обикновено през зимата, когато снеговете или през есента, когато продължителните валежи са пречка кравите да бъдат изкарвани навън.

ƒруги причини за продължителен анеструс са тежките и изтощителни забол€вани€ (храносмилателни разстройства, бронхопневмонии, анеми€, туберкулоза, паразитни инвазии) както и н€кои недоимъчните състо€ни€.

Ћипсата на добра паша, през зимата, ко€то често играе рол€ на коригент през останалите сезони, изостр€ съществуващи€ дисбаланс в дневната дажба. ¬ тези случаи като най-удачен заместител се €в€ва висококачественото ливадно сено.

ќтрицателни€т енергиен баланс и киселинни€ тип хранене са най-честите причини, водещи до възникването на проблеми с високопродуктивните крави. ¬ първи€ случай животните се лишават от концентрати и шротове, а във втори€ обратното, фермерите разчитат на интензивни€ тип изхранване, като забрав€т грубите и тревните фуражи, корено- и клубеноплодите Ц сено, сенажи, люцерна, царевичак, цвекло, тикви и др. ќсобено актуален за зимните месеци е недоимъка на мастноразтворимите витамини Ц A, E, D и бета каротин.  равите са тревопасни животни. Ќе ги лишавайте от естествени€т им начин на живот и изхранване. ”мерената продукци€ в тези случаи ще се компенсира с по-добро здраве и по-продължително отглеждане, а не кратка интензивна експлоатаци€.

ќт друга страна вли€нието на неблагопри€тните фактори не тр€бва да се надцен€ва. јко те б€ха толкава страшни, то тогава на зем€та н€маше да остане нито едно живо същество. Ќали в процеса на еволюци€та, всеки вид е изградил адаптивен компенсаторен механизъм за оцел€ване. ѕосочените негативни фактори имат най-гол€мо значение при високопродуктивните животни, при които ефекта на доместикаци€та е най-гол€м.

«аключението направено от ветеринарни€ лекар след прегледа, би могло да бъде и една добра изненада за стопаните. Ѕременните крави също не се разгонват. ѕон€кога по време на паша женските имат контакт с мъжки. ≈вентуалното разгонване, покриване и заплождане биха могли да останат неизвестни за собствениците. Ѕременните животни ще се приемат като €лови. “е биха могли да бъдат дори бракувани и заклани. Ќе са редки случаите у нас, когато неочаквано, ДбезплодниФ крави се отелват. Ћипсата на сухостоен период и почивка, допълнително изтощава животните, подлагат на изпитание техните адаптивни възможности и във всеки случай, внас€т дисбаланс в планувани€ ремонт и брак в стадото, движението на животните, покупки, продукци€ и т. н. Ќе е изключено, поради незнание при бременни животни да се приложат и хормонални средства, които да предизвикат аборт. ¬сичко това налага воденето на строга отчетност и осъществ€ването на съответни€ контрол.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є