«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:29

¬ животновъдната практика превъртането на матката около нейната надлъжна ос, означено още като торзио е актуален проблем. Ќай-често е свързано непосредствено с раждането. ѕредизвиква неговото задържане и води до сериозни стопански щети. ѕоради анатомо-топографските особености на полови€ апарат и сравнително по-лабилното му фиксиране, превъртането на матката се среща най често при кравата и дребните преживни.

ћ€стото на торзирането може да бъде пред, в областта, или зад маточната шийка. ѕърви€т вариант се среща най-често при дребните преживни. —тепента на торзиране е различна Ц от 90 до 360?, а в н€кои случаи достига н€колко оборота (при овцата).

ѕричини ¬ърху бременната матка действат различини сили от механично естество и по този начин по чисто пасивен начин т€ се превърта по надлъжната си ос. ќсобено значение се отдава на момента при изправ€не, когато кравата повдига задницата си, особено при тесни легла или при пренаселеност. ѕредразполагащи са също резките, бързи движени€ в кръг, ударите и блъскане в корема. –ол€ играе прехранването, препълването на търбуха с груби фуражи, посто€нните напъни при диарии. ќт гол€мо значение при дребните преживни е фиксирането и претъркулването им по гръб при извършване на различни манипулации.

Ќ€кои автори поддържат схващането, че основната причина за превъртане на матката е спонтанната ротаци€ на плода по време на първата фаза на раждането, когато той преминава от дородилното към родилното разполагане.  огато приплода е по-гол€м, увлича със себе си и маточни€ рог. ѕоради тази причина превъртането на матката се среща много по-често при млади нераждали животни.

 линични признаци. ƒиагнозата се постав€ най-точно от ветеринарен лекар.  ои са ориентирите, които ще подскажат на фермера и стопаните, че би могло да се касае за торзио ?

ѕризнаците варират в зависимост от степента на превъртане и времето изминало от неговото настъпване. ѕочти винаги външната им про€ва съвпада с началото на раждането. “р€бва да се прецени дали животното започва да ражда или се касае за друго състо€ние. ¬ тази връзка от особена важност е да се знае датата на очакваното раждане. „есто при дребните преживни липсва точна информаци€, което усложн€ва диагнозата ! Ќа помощ идват и другите признаци, предвестници на наближаващото раждане, които ще бъдат разгледани детайлно в друга стати€.

¬ началото родилката е неспокойна, л€га, става, подритва с едини€ или други€ заден крайник към корема. ¬ този момент превъртането наподоб€ва други забол€вани€, като колика (също и бъбречна), инвагинаци€, подуване на корема. ¬ първите часове общото състо€ниена е запазено. —лед около половин ден обаче, то започва чувствително да се влошава. ∆ивотното е угнетено, внезапно преустанов€ват приема на храна, вода, а също и прежив€нето. ѕри оглед се установ€ва едностранен, а пон€кога двустранен оток на външни€ полов орган в резултат на венозен застой. ѕри предцервикалното или при високостепенното превъртане маточната шийка е напълно затворена, поради това е невъзможно да се достигне до плода. ѕри по-нискостепенно торзиране, части от крайниците или само копитата се показват навън. ¬ъв влагалището се установ€ват фуниевидни гънки.

ќсобености при овцата. “ози вид животни са много устойчиви на маточно торзиране. „есто при стадно отглеждане стопаните пропускат началото на раждането. ѕри овцете апетитът е запазен по-продължително време. ѕо-късно, след н€колко дни състо€нието на животното Днеоб€снимо се влошаваФ. ќвцата спира да се храни, често залежава. Ќай-важни€ признак подсказващ, че терминът вече е преминал е състо€нието на млечната жлеза. ќбемът й е силно намален, кожата е набръчкана. ѕредродилни€ едем и първите порции коластра са ДизчезналиФ безследно. „есто при дребните преживни диагнозата се доуточн€ва едва след оперативно отвар€не на коремната кухина.

 аква е прогнозата при преврътане на матката по време на раждането ? ѕри оказване на своевременна акушерска помощ т€ е благопри€тна. ѕри забавени и занемарени случаи (над 12 часа), при смърт на плода, венозен застой, некротизиране и спонтанно разкъсване на матката т€ е съмнителна до неблагопри€тна. ѕо отношение живота на новороденото съществува аналогична зависимост. ѕри пресни случаи и при запазени околоплодни обвивки плодът остава жив. ѕри протрахирани случаи и при високостепенно превъртане, той се задушава. «абав€нето или късното диагностициране на маточното превъртане в повечето случаи вод€т до сериозни усложнени€. ќсвен че плодът умира, матката промен€ нормални€ си цв€т, става нееластична, може лесно да се разкъса при опити за реторзиране. Ѕиха могли да се разкъсат и маточните връзки заедно с големи кръвоносни съдове, което предизвиква животозастрашаващ кръвоизлив. ќсвен това настъпва и гангрена на самата матка последвано от смъртта на родилката.

 аква акушерска помощ се оказва при превъртане на матката?

ясно е, че без помощ от страна на човек не може. –еторзирането на матката се осъществ€ва по два начина: безкръвни (консервативни) и оперативни. Ѕезкръвните са разообразни. ќт т€х най-гол€мо значение има превъртането на майката през гърба с ескраабдоминално въздействие върху плода. »звършва се главно при крави, под ръководството на акуширащи€ ветеринарен лекар. «а тази цел са необходими здрави въжета, дъска дълга 3-4 метра, широка 30-40 и дебела 4-6 сантиметра и разбира се 5-6, в добра физическа форма помощници. ѕри използване на този метод се получават много добри резултати. “ой е прост, лесно приложим в практиката. ћного важно условие е предварително акуширащи€ да се ориентира за посоката на маточното превъртане. –еторзирането на матката обикновенно се манифестира със спукване на околоподните мехури и изтичане на водите. јко все още проходимостта на родилните пътища не е добра, е необходимо кравата да се остави за известно време на спокойствие.

ѕри протрахирани случаи и при дребните преживни тр€бва незабавно да се премине към оперативни методи за лекуване и разраждане. ѕри т€х, развъртането на матката се осъществ€ва след лапаротоми€ (пон€кога и двустранна) или направо след извършване на цезарово сечение. —видетелство за това, че маточната шийка е вече отворена и торзиото е коригирано, е изтичането от външни€ полов орган на обилно количество кърваво-кафеникав секрет, примесен с околоплодни течности.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є