«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:19

ѕрез последните години отглеждането и развъждането на конете у нас бележи значителен ръст. ”споредно с местните, се внас€т и много скъпи и ценни екземпл€ри от чужбина. ќтглеждането на този вид животни е свързано и с н€кои специфични особености, една от които е предмет на насто€щи€ материал.

ѕри кобилите макар и много по-р€дко, бременността също би могла да бъде двуплодна. ¬еро€тността да бъдат заченати близнаци е по-гол€ма:

- при чистокръвните животни, в сравнение с примитивните, като при понитата този процент е най-малък;

- при кобили на възраст от 10 до 15 години;

- когато заплождането стане в средата на развъдни€ сезон;

- при приложение на н€кои хормонални препарати, с цел стимулиране настъпването на овулаци€та.

ƒвуплодната бременност при кобилата е крайно нежелана поради редица причини.  апацитетът на матката при този вид животни не позвол€ва пълноценното износване на две кончета. ѕоследстви€та от това са най-различни. Ќай-често настъпва аборт. ѕон€кога през късната бременност умира само едини€т плод, следствие на което той мумифицира. “ози момент външно се манифестира с преждевременно развитие на млечната жлеза и лактаци€, което би могло да учуди собствениците на животните. ”становено е, че само в 10% от случаите двуплодната бременност се износва докрай и само в 15 % от т€х се раждат две живи кончета. ѕон€кога и двата приплода са недоразвити и неоформени. Ќай-често обаче при близнене, едното новородено е недоразвито и умира в рамките на н€колко дена. ¬торото макар и да преживее, често боледува и не намира сво€ пълноценна реализаци€ (конни състезани€, изложби и т. н.).

Ѕлизненето е рисковано и за кобилата. –аждането почти винаги протича трудно, тъй като съществува диспозици€ на плодовете. „есто кобили, които са родили близнаци след това се заплождат много трудно.

¬ почти всички случаи, при този вид животни се касае за дву€йчни близнаци, следствие овулирането на два или повече фоликула.

¬същност оплождането на две €йцеклетки не винаги е гаранци€, че след това ще се развие двуплодна бременност. ѕри проведени по-детайлни изследвани€ през последните години е установено, че до 35-€ ден от бременността при 2 % от кобилите се установ€ват по два ембриона. —лед това обаче, при част от животните през по-късните периоди на бременността се установ€ва един плод, последвано от нормално раждане на едно напълно развито конче. —ледователно природата е създала механизъм, който регулира и да свежда до минимум нежеланата двуплодна бременност. ¬се още не е известен точни€ механизъм на този процес, който по сво€та същност той представл€ва частична ембрионална смъртност. Ќай-интересното е, че той настъпва до 36-€ ден Ц началото на плацентаци€та.

«а разлика от много други проблеми свързани с отглеждането на животните, двуплодната бременност може да бъде решена само от ветеринарен лекар. «а тази цел е необходимо най-ранното диагностициране на наличието на два ембриона. Ќай-добре е това да стане между 13-€ и 15-€ ден. “ова е възможно единствено посредством използуването на видеозон.  аква терапи€ би могло да се предприеме ?

1. ћеханично премачкване на едини€ ембрион при ултразвуков контрол. Ќеобходимо е това да се осъществи преди 18-€ ден. ѕо-късно също е възможно, но тогава съществува опасност да бъде прекъсната напълно бременността. ѕриложението на този метод ще доведе до оцел€ването и размножаването на индивиди, които би тр€бвало да загинат още по време на ембрионалното си развитие. «атова, ако съществува н€каква генетическа предразположеност към близнене, в бъдеще това може да е причина за постепенното му увеличаване при този вид животни.

2. Ќай-евтино и достъпно е медикаментозното прекъсване на бременността. ¬ тези случаи се изключва напълно възможността от усложнени€ и аномалии свързани с двуплодната бременност. Ќай-успешно аборт се индуцира до 36-€ ден.

3. Ќ€кои автори препоръчват гладната диета. ”сещайки дефицита на хранителни вещества, саморегулаторните процеси се включват и майката ДизгонваФ едини€ плод, за да оцелее други€. ћакар и пон€кога успешен, този метод има и недостатъци. ћайката слабее и не съществува никаква гаранци€ затова, че н€ма да загинат и двата плода. ѕон€кога, дори и след силно изтощаване на кобилата, бременността си остава двуплодна. “ака че, при всички случаи се налага един по-нататъшен контрол, осъществ€ван най-добре посредством видеозон.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є