«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:46

«а разлика от кравата, задържането на плацентата след раждане при дребните преживни се среща по-р€дко.

 ато временен орган съществуващ по време на бременността, плацентата осигур€ва обм€ната на веществата между развиващи€т се организъм (фетуса) и майката. —ъстои се от майчина и фетална част. –аждането е физиологичен процес, при който настъпва прекъсване на функционалната и морфологичната връзка между плода и майката. ¬същност това става от момента на нарушаване целостта на пъпната връв. Ќовороденото постепенно се приспособ€ва към услови€та на Увъншни€Ф св€т. ѕо този начин, отпада необходимостта от функционирането на плацентата. “ъканите й се сбръчкват, умират, кръвоносните съдове се свиват и започват процеси на постепенно отдел€не на феталната от майчината част на плацентата. ¬последствие феталната част от плацентата означавана още като последък се изхвърл€ спонтанно навън. ѕри овцата и козата нормално това става най-късно до 3-€ час след раждането. «абав€нето на този естествен процес обикновено води до усложнени€ със сериозни последстви€, пон€кога животозастрашаващи.

¬ сравнение с овцете, козите се зас€гат по-често. ѕри дребните преживни, задържането на плацентата настъпва обикновено след аборт, преждевременно раждане, преносена бременност. ¬ повечето случаи първопричина за т€х са инфекциозни агенти. ƒругите фактори водещи до задържане на последъка са от незаразен характер. Ќай-често това са грешки в храненето, недоимъчни състо€ни€ (недостиг на селен, цинк, витамините ј и ≈, бета каротин), интоксикации (микотоксини, които са много актуални през зимно-пролетни€ период), намалената контракционна способност на матката.

 акви признаците показват овцете и козите и какви са възможните усложнени€ при задържане на плацентата ?

«а разлика от кравите, особено при стадно отглеждане, при дребните преживни, много по-често се пропуска своевременното регистриране на задържането на плацентата. Ќе са редки случаите, когато при търсенето на ветеринарномедицинска помощ е вече много късно.

 омпликациите настъпващи при ненавременното отдел€не на последъка настъпват главно първите дни след раждането. ¬ н€кои случаи обаче, особено при овцете те биха могли да протекат скрито и да напомн€т за съществуването си месеци по-късно !

—лед изминаване на н€колко часа от раждането, части от последъка все още остават да вис€т от външни€ полов орган (частично задържане). “е достигат обикновено до скакателната става, а пон€кога до пода или напротив, ц€лата плацента остава УскритаФ в матката. ¬ последни€ случай се говори за пълно задържане. ¬ началото животното е със запазено общо състо€ние. јко обаче не се вземат своевременно мерки, плацентата започва да загнива. —ледродилните секрети в матката, мъртвите тъкани и високата вътрешна температура спомагат за лавинообразното развитие на гол€мо количество микроорганизми. ¬ близост до животното, а пон€кога и в ц€лото помещение се установ€ва типична, изключително непри€тна задушлива миризма. ќт външни€ полов орган се отдел€т кафеникаво-червени изтечени€. ќбластта около опашката и седалището е зацапана със засъхнал секрет. ¬ случай на тежко възпаление на матката, животното се напъва посто€нно, като дефекаци€та и уринирането се съпровождат с болка и стенене. ¬ътрешната телесна температура в началото е в границите на нормата, но след 1-2 дни се повишава над 40,5∞—. јпетитът става капризен, а пон€кога и липсва. ∆ивотните се движат с неохота, количеството на коластрата е силно намалено. ¬ н€кои случаи при вторично зас€гане на черни€ дроб и бъбреците очите хлътват, по€в€ва се диари€ или запек, урината е тъмна, животните имат повишена жажда и отслабват р€зко. ¬ървежът е схванат.

ќвцете са по-устойчиви при задържане на последъка. ѕри т€х р€дко настъпват общи генерализирани увреждани€, дори и да не се предприеме своевременно лекуване. «а козите обаче, задържането на плацентата би могло дори да е фатално.

Ѕез лекуване, развиващите се в матката микроорганизми предизвикват тежкото й възпаление. “о може да хронифицира и да е причина за трайно, пон€кога необратимо безплодие.≈то защо, своевременното лекуване и профилактиката са от гол€мо значение !

 акви мерки биха могли да предприемат стопаните и фермерите, за да сведат до минимум загубите от задържане на плацентата. ∆елателно е 10-15 дни преди раждането бременното животно да се третира с препарати съдържащи селен, витамините ≈ , ј и D. —лед раждането, с водата за пиене да се даде 50-100 грама захар. “€ би могла да се размеси с малко €рма, да се долее топла вода и така да се даде под формата на течна каша. ¬нимание Ц предозирането на захарта е опасно ! ∆елателно е да се позволи на родилката да оближе своите рожби. јко въпреки това, до 3-4-€ час плацентата не се отдели, макар и с несигурен успех би могло да се приложи мускулно окситоцин в доза 10Ц20 универсални единици. ѕротивопоказано е завързването и увиването за вис€щата част на последъка на с тежки предмети. “ова би могло да доведе до извръщане и изпадане на матката. јко въпреки взетите мерки, плацентата не се отдел€, преди идването на ветеринарен лекар, вис€щите навън сегменти биха могли да се изрежат. “е служат като мост за болестотворните микроорганизми водещ директно до матката, което увеличава риска от усложнени€. ѕомещението в което се отглеждат животните тр€бва да се подсуши и почисти. –одилките да се постав€т върху дебела сламена постел€. ¬ дажбата им тр€бва да се включи ливадно сено и царевична €рма (по възможност). ѕреди доене вимето тр€бва да се почисти и дезинфекцира (риск от мастит). јко визитата на ветеринарни€ лекар се забав€, по изключение, за да се спаси родилката, би могло инжективно да се приложи антибиотик във висока доза. ¬ този случай е задължително спазването на определени€ за всеки препарат карентен срок за мл€кото и месото.

ќсновната цел при оказване на ветеринарномедицинска помощ е ръчното отдел€не на плацентата. ¬ н€кои случаи (при сраствани€) това е невъзможно. ѕри самата манипулаци€ козите са много по-чувствителни от овцете. –одилни€ път на козите е много по-нежен и при т€х по-лесно настъпват фатални наран€вани€. «атова отстран€ването на плацентата при този вид тр€бва да се извършва съвсем внимателно и ако не се отдава лесно, опитите тр€бва да преустанов€т своевременно.  ато предпазно средство против фаталното разпространение на инфекци€та, в матката задължително се постав€т антибиотични компрети (свещи). ѕри козите е необходимо венозно и мускулно приложение на различни лекарствени средства Ц антибиотици, сулфонамиди, витамини, глюкоза, калций и др.  ъсните последстви€, ендометрити и незаплождане се лекуват по определена схеми, които са трудно осъществими и особено при дребните преживни са с несигурен ефект. ≈то защо, както при повечето болести, така и при задържане на плацентата, предприетите мерки тр€бва да имат профилактично-лечебно, а не лечебно-ликвидационно естество.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є