«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:47

ѕредставл€ва спешно, а пон€кога драматично състо€ние, което се среща най-често при козата и по р€дко при овцата. Ќепосредствено след раждане матката се извръща и изпада навън. —реща се както след нормално, но най-често след затруднено раждане. ”станов€ват се две степени Ц при първата се наблюдава само леко извръщане на матката, а при втората т€ изпада изц€ло навън.

 ои са предразполагащите причини, водещи до настъпване на това опасно страдание ?

Ќа първо м€сто това е генетическа предразположеност при определени животни. ¬ тези случаи, връзките които задържат полови€ апарат са по-разхлабени. ¬ъзможно е още по време на бременността, като червен мехур да изпадне влагалището (пон€кога дори и ректума). ѕредава се по наследство от майка на дъщер€ и такива животни тр€бва да бъдат изключени от разплод своевременно. ƒруго предразполагащо условие е трудното раждане, след усилена екстракци€ на плодовете, особенно когато родилни€ път е сух. ѕри оказване на акушерска помощ и изтегл€не на приплодите, се създава вакуум, при което върха на матката се извръща обратно и по този начин се създават услови€ за нейното изпадане навън. ƒруг фактор е неподход€щото медикаментозно третиране по време на оказване на акушерска помощ. “ака например инжектирането на високи дози окситоцин предизвиква силни маточни контракции, които от сво€ страна са причина за изпадане на матката. Ќай-често това страдание са среща при многоплодна бременност или при маточна атони€ по време на раждането. √ладуването и недоимъчни забол€вани€ също оказват сво€та рол€. ѕри опити за грубо отстран€ване на плацентата след раждане, особено в случаите когато се завърже н€каква тежест, често изпада матката.

 акви признаци показват животните ?

“р€бва да се прави разлика между пресните случаи и тези при които е минало известно време. ¬торите са типични при стадно отглеждане на животните, когато не се обръща достатъчно внимание на отделните индивиди и раждането протича без надзор.

¬ първи€ случай, непосредствено след раждането, от външни€ полов орган изпада матката - червено, месесто образувание, по повърхността на което се откриват множество, подобни като панички карункули (вж. снимката). “€ е с наситено червен цв€т. „есто плацентата не е отделена и виси, захваната за карункулите. — изминаване на н€колко часа, цветът на матката става тъмночервен, до леко синкав. ѕовърхността й се зацапва с постел€, слама, пръст и други нечистотии. Ќер€дка се установ€ват и наран€вани€. — прогресиране на състо€нието, матката става тъмно лилава, до черна, свидетелство за настъпила тъканна смърт. ¬ тези случаи прогнозата е неблагопри€тна.

 ак всъщност се развиват промените в общото състо€ние на засегнатите животни. ¬ началото първите 1-3 часа, родилката е неспокойна, не се грижи за своите рожби. ѕулсът и дишането са учестени. ¬ъпреки това, н€кои животни не показват сериозни отклонени€ и дори могат да приемат храна. ћлечната секреци€ е силно намалена. ”ринирането също се нарушава, следствие прегъване на пикочната тръба (уретрата). —лед н€колко часа състо€нието се влошава р€зко. ∆ивотните залежават. √лавата се отпуска. ƒишането се учест€ва още повече, установ€ва се отбиване. јко не се предприеме незабавно обратно вправ€не на изпаднали€ орган, настъват некротични процеси (гангрена), матката посин€ва, развива се интоксикаци€, а това би могло да се счита като предвестник на фатални€ край. ќсобено чувствителни са козите, при които не р€дко може да настъпи шоково състо€ние последвано от бърз смъртен изход.

”казание за съществуващи вътрешни кръвоизливи е избледн€ването на конюнктивите, които могат да станат дори порцеланови. јко раждането съвпадне с по-топлите периоди от годината (март, април), матката се напада от насекоми. ѕон€кога т€ бива разкъсана от кучета или гризачи.

»зпадането на матката след раждане налага оказване на незабавна специализирана ветеринарномедицинска помощ !

 акво тр€бва да направ€т стопаните преди визитата на ветеринарни€ лекар.

¬инаги да се контролира състо€нието на родилката. “€ тр€бва да се наблюдава внимателно, а помещението да е добре осветено. ¬ случай, че от външни€ полов орган се подаде червен непрекъснато нарастващ мехур е необходимо: със свита в юмрук ръка да окаже внимателен противонатиск, който да предотврати по-нататъшното изпадане на матката. јко въпреки положените усили€ т€ изпадне овцата или козата тр€бва незабавно да се премести внимателно в самосто€телно изолирано помещение. ƒа се осигури дебела сламена постел€ или дървен под. ќпасни са травмирането на матката върху твърди циментови или асфалтови подове, контактът й с п€сък, почва или замърсена постел€. ѕрез зимните месеци съществува опасност от преохлаждане на матката, което не тр€бва да се позволи. «атова помещени€та тр€бва да са сухи и топли. ¬сички остри и режещи предмети тр€бва да се отстран€т. Ќай-добре е родилката да се върже изкъсо, като по този начин се ограничи двигателната й активност. ƒа вземе чист чаршаф, който да се подложи под изпадналата матка, особено необходимо, ако животното е легнало. ¬ една кофа с чиста хладка вода да се постави малко калиев перманганат, така че получени€ разтвор да е с бледо розов цв€т и внимателно да се измие изпадналата матка. Ќеобходимо е периодична см€на на чаршафа и внимателно обвиване на матката с нов чист чаршаф, който предварително да се навлажни с хладен разтвор на калиев перманганат и от време на време да се облива с него. јко се касае за топлите сезони, освен всичко друго, покриването на изпаднали€ орган с плат ще предпази и от вредното въздействие на лет€щите насекоми Ц мухи и др. ∆елателно е задницата на животното да се намира на по-високото м€сто в помещението. “ъй като новородените може и да не засучат, успоредно с грижите за майката, тр€бва да се гарантира и прием на коластра от приплодите.

—лед пристигането си ветеринарни€т лекар осъществ€ва вправ€не и обратно репониране на матката. «а тази цел се изискват сръчност, познани€ и определени умени€. «а разлика от едрите преживни, при овцата и козата работата е значително по-лека. „есто при прав€не на матката, задните крайници се вдигат нависоко. —лед като се възстанови нормалното й местоположение, в матката се постав€т антибиотици под формата на комперти (смещи). ¬етеринарни€т лекар нанас€ специални шевове и извършва необходимото медикаментозно третиране, предотврат€ващи обратното изпадане на матката и настъпване на евентуални усложнени€. ¬ продължение на н€колко дни животното тр€бва да се третира с антибиотици, което ще спре развитието на инфекци€.

јко не се касае за ценни екземпл€ри, с оглед на това че съществува риск от повторно изпадане на матката след следващо раждане, е желателно след оползотвор€ване на мл€кото от лактаци€та засегнатите животни да се бракуват. јко въпреки всичко стопаните жела€т и да ги използват отново за разплод и мл€ко е необходима де се има предвид и да се спазват следните по-важни неща: —лед изпадане на матката съществува повишен риск от възникване на следродилни възпалителни процеси, които ако не се лекуват своевременно ще доведат до трайно безплодие. —ледващите бременност и раждане изискват да бъдат под непрекъснат контрол и извършване на определени меропри€ти€, които ще предотврат€т повторното изпадане на матката.  акви точно ще научите от ветеринарни€ лекар !

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є