«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:47

¬ световната литература, €йчниковите цисти при кравите се дискутират като важен проблем с непосредствено практическо значение. ≈дин пример: през 2006 год. в √ермани€ те са били водеща причина за отпадане на кравите - 19,9% от брака. ¬същност от €йчникови цисти се зас€га между 5,6 и 18,8% от поголовието. «а съжаление липсват конкретни данни за моментното им разпространение при кравите отглеждани в Ѕългари€. ≈дно обаче е сигурно - този проблем не подминава стадата и у нас.

 ато циста се означават всички мехурчести образувани€ в €йчниците, които са по-големи от 20 - 25 мм в диаметър и остават да перзистират продължително време. “е се образуват в случаите, когато вместо да настъпи овулаци€ (спукване на фоликула и отдел€не на зр€ла €йцеклетка) количеството на фоликулната течност продължава да се увеличава. ƒиаметърът на цистите може да достигне 5 и повече сантиметра.

ѕричините за по€вата им се раздел€т най-общо на две групи: нарушение на централните регулаторни механизми в организма или причини действащи на место в €йчниците, следствие на което хормонални€ баланс в организма се нарушава.

Ќай-често цистите възникват при недостатъчна енергийна обезпеченост на дажбата (развитие на кетоза) или пък предимно киселинен тип хранене, което оказва неблагопри€тно въздействие върху полови€ център. ƒискутират се също така и други отключващи фактори за развитие на цистите в организма, като наследствена обремененост например. —ъществуват случаи, когато при майката и нейното поколение съществува склонност към образуване на €йчникови цисти. ƒруг предразполагащ фактор е високата млечност, приема на гол€мо количество фитоестрогени от зелените фуражи Ц главно през пролетта и първата половина на л€тото, както и високите нива на кортизола при стрес.

яйчниковите цисти възникват обикновено 4-8 седмици след отелването (до 60-€ ден). “ова е така, защото именно през този лабилен период настъпва възстанов€ване на €йчниковата циклична активност, което пон€кога протича неправилно. » най-малките отклонени€ в тази насока вод€т до хормонален дисбаланс. Ќай-често се зас€гат високопродуктивните крави в стадото, при които съществува енергиен дефицит. —поред Bostedt 2006, при нормален хранителен режим €йчниковите цисти зас€гат 12% от най-млечните животни в стадото. јко обаче съществува недохранване, този процент може да бъде повече от 20.

«а фермерите и стопаните е важно да зна€т, че цистите се раздел€т основно на две групи.

¬ първи€ случай съществува свръхпроизводство на естрогени. “ова е съпроводено с редица лесно установими признаци Ц еструсът е много продължителен, или се про€в€ва през къси интервали от време, наблюдава се посто€нен едем на външните половите органи, които са набъбнали с изпъната кожа и тест€на консистенци€. ќт външни€ полов орган се отдел€ воднист, пон€кога примесен и с белезникава гной секрет. “азовите връзки са хлътнали. „есто животните са неспокойни, пон€кога дори агресивни по отношение на останалите в стадото и обслужващи€ персонал. ѕри вързаното отглеждане най-важните признаци които биха могли да се установ€ват са споменатите промени на външните половите органи, както и разхлабването на тазовите връзки.

ѕо съвсем друг начин сто€т нещата във втори€ случай, когато стената на цистата произвежда повишено количество прогестерон. ѕолово-цикличната активност преустанов€ва и кравите не се разгонват продължително време. ∆ивотните са сексуално индиферентни. ¬ъншни€ полов орган е свит, с множество гънки, а тазовите връзки са стегнати. Ќ€кои автори (Bostedt 2006) означават последната форма, като Утихи цистиФ. “е се срещат значително по-р€дко и се диагностицират трудно. ћогат да бъдат причина за заблуди относно репродуктивното състо€ние на животното. ≈два след извършване на ректален контрол на €йчниците се откриват цистите.

¬ъзможно е, ако вместо овулаци€ след осемен€ване, се образува жълтотелна циста. ѕродължително време кравата не се разгонва. „есто това е повод, въпросното животно да бъде причислено към групата на бременните. ≈два след извършване на рутинна диагностика на бременността, се установ€ва обратното. Ќе са редки случаите в практиката, когато вместо ДбременнитеФ крави да род€т, се оказва че те са €лови. Ћипсата на еструс в тези случаи се дължи на болестни процеси в €йчниците. “ук е м€стото, още веднъж да се подчертае гол€мото значение на ранната ултразвукова диагностика на бременността, при ко€то своевременно се регистрира статуса на половите органи.

—лед като ветеринарни€т лекар диагностицира наличие на цисти в €йчниците, е необходимо да проведе специален лечебен курс. »зползват се различни хормонални препарати. Ќай-ефективни са синтетичните гестагени, предназначени за синхронизиране на еструса. «а съжаление те не са широко разпространени на наши€ пазар. ќт друга страна съществуват и н€кои етични и санитарно-хигиенни ограничени€ относно т€хното приложение. ¬ специализираната литература у нас и в чужбина са описани различни терапевтични схеми за лекуване на цистозните €йчници при кравите. ѕо принцип до хормонални средства тр€бва да се приб€гва само в случаите, когато се зас€гат единични животни. «адължително е, ако съществува да се лекува и локалното съпътствуващото маточно възпаление.

‘ермерите тр€бва да имат предвид, че като проблем цистозните €йчници при кравите може да бъде изкоренен единствено след прилагане на комплексни мерки. —амосто€телното приложение на медикаменти има временен, несигурен и непълен ефект. ‘актически по този начин не се отстран€ва първопричината.  ато излекувани се считат животните, които не само че се заплождат успешно, но по-късно раждат жизнени приплоди.

¬ случай, че при значителна част от животните в едно стадо (над 18 %) се установ€ват €йчникови цисти е необходима спешна намеса от страна на фермерите. Ќа първо м€сто тр€бва р€зко да се подобри енергийната обезпеченост на дажбата. ќсобено най-високопродуктивните крави се нужда€т и от качествени концентрати. ¬ това отношение най-ценен фураж е станалата вече екзотична за нашата страна - царевица.

«а щастие, установено е, че при около 60% от всички засегнати животни е възможно да настъпи самооздрав€ване, особено ако се направ€т горепосочените корекции. ¬ случаите, когато въпреки проведени€ терапевтичен курс, обезпокоителните признаци не отшум€ват дълго време и млечността намал€ва прогресивно, дори и да се касае за ценни екземпл€ри, е най-добре въпросното животно да се бракува своевременно, а поколението му се изключва от разплод.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є