«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:48

ѕри отглеждане на кравите има проблеми, които на пръв поглед са дребни, но не незначителни. “е са като Дмалките камъчета, които могат да обърнат колатаФ. — пълна сила това важи и за тихи€ еструс. Ќормално разгонването протича със специфични външно добре из€вени признаци: обща нервна възбуда, полово влечение и наличие на естрални изтечени€ от полови€ орган. ѕри тихи€ еструс те или липсват или са много слабо про€вени. ¬ъпреки това обаче в €йчниците се развиват фоликули, отдел€ се зр€ла и годна за оплождане €йцеклетка. ѕоради липса на външни сигнали, по които да се разбере че кравите са разгонени, животните не се осемен€ват и остават продължително време €лови. ¬ н€кои ферми проблемът е широко разпространен и е свързан със значителни икономически последстви€.

 ои са причините за тихи€ еструс при кравите ? Ќепосредствена причини за това е намаленото количество на естрогените в организма и неадекватната реактивност на нервната система. “е от сво€ страна могат да бъдат обусловени от редица фактори. Ќа първо м€сто това е неподход€щи€ режим на отглеждане Ц липса на движение, слънце, въздух и зелена трева. “ихи€т еструс се среща предимно при високопродуктивните крави. ѕри т€х се предполага, че съществува т. нар. Длактационна доминантаФ в организма. ѕри по-примитивните породи е характерен за есенно-зимни€ период. ƒруги€т фактор това е непълноценното хранене, липса или недостиг на въглехидрати, белтъци, витамини, сол, макро- и микроелементи. Ќ€кои автори считат че непълната про€ва на еструса се предава като унаслед€ем признак, характерен за чистопородното развъждане. ¬ажна рол€ игра€т стресът, горещините, копитните забол€вани€ и травмите. ѕродължителното отдел€не на кравите от мъжките разплодници също може да допринесе за непълна из€ва на еструса и угасване на половите функции.

 ои са признаците на тихи€ еструс ? ќт самото му наименование е €сно, че те се израз€ват преди всичко в отслабване до пълно изчезване на н€кои външни из€ви, които са характерни за еструса. ќбикновено продължителността му е значително намалена. —екретът е в минимално количество, не достига до скакателната става, а също така е по-гъст от нормалното. ѕон€кога липсва напълно. ∆ивотните са апатични, не про€в€ват обичайната нервна и полова активност. ќсобено при вързано отглеждане, нищо не подсказва, че кравите се разгонват периодически.

“ихи€т еструс тр€бва да се отдиференцира от състо€ни€ при които кравите въобще не се разгонват. ¬ъзможно е поради грешки от организационно-технически характер да се пропуска въобще откриването на еструса. ‘ермерите тр€бва да изпълн€ват определени меропри€ти€. Ќа първо м€сто е необходимо в определени дневници и книги да се води строга и отчетност. «а вс€ко животно да се зна€т идентификационни€ номер, общи данни, както и такива отнас€щи се за последното раждане, протичането му, следродилен период, про€ви на еструс, осемен€вани€, диагностика на бременността и др. “ези данни ще са от полза при водене на ц€лостната лечебно-профилактична дейност във фермата.

Ќеобходимо е да се извършва строг контрол на поведенческите реакции при животните. «адължително да се въведат общи и специални меропри€ти€ за откриване на разгонените крави, особено в случаите когато те не се отглеждат при пасищен режим. ƒа се гарантира трикратното на ден траещо половин час наблюдение, да се използват цветни маркери, както и н€кои електронни уреди за детекци€ на еструса. ¬ъв фермата тр€бва да се използва прогестеронови€ тест, за който ще стане въпрос в други публикации. ∆елателно е да се извършат съответните корекции в режима на хранене и отглеждане. ¬ н€кои случаи контактът с мъжки разплодници оказва изключително благотворно вли€ние. ѕри по-заплетените и не€сни случаи е целесъобразно извършване на ултразвуков контрол на €йчниците, при който най-точно ще бъдат разкрити протичащите процеси. —воевременно да се лекуват болестите на крайниците, в това число и копитните проблеми.  ато профилактично средство в това отношение, високо ефективно е гуменото покритие на пода.  огато двигателната система при кравите е Дв изправностФ, те най-добре и пълноценно демонстрират промените в поведението си.

«а лекуване на тихи€ еструс се използват хормонални средства. “е обаче тр€бва да се прилагат едва след като са направени съответните корекции в режима на отглеждане, хранене и мониторинг на стадото. ѕриложени самосто€телно може да се окажат ефективни при едно животно, на когато проблема е стаден, единствено хормоните не могат да решат съществуващите проблеми.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є