«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:50

ќвцата се отличава с ценни стопански качества. ќт не€ се получават приплоди, месо, мл€ко, вълна, кожа, ценен тор. –азмножават се бързо и не изискват големи капиталовложени€. “е не са особено взискателни по отношение на храненето. »зползват много добре зелените, тревните и грубите фуражи, също така и бедните с ниска и р€дка растителност пасища. —ъщевременно те не понас€т едностранното хранене, при което те губ€т апетита си, отслабват и продуктивността им се понижава. ¬ сравнение с говедата овцете смилат по-добре фуражите. “ова обаче не се отнас€ за богатите със сурови влакнини дажби.

» въпреки, че всичко свързано с овцете на пръв поглед изглежда елементарно, отглеждането на този вид често е свързано с редица трудности и специфични особености. ƒоказано, че въпреки непридирчивостта на овцете към фуражите, тр€бва да се спазват определени принципни правила при изхранване на различните технологични групи. ¬ противен случай, получените резултати ще са незадоволителни, което намал€ р€зко приходите от отрасъла. “ова важи и за животните, непосредствено след оплождането и първата половина на бременността. ¬ъпросът за диетичното хранене на овцете през този период представл€ва особен интерес. ƒанните в това отношение в специализираната литература са много малко и не дават възможност да се съди за конкретните потребности от хранителни вещества. ‘изиологичните промени, които настъпват във връзка с бременността, са определени главно по варирането на живата маса. “ози показател е важен, но не може да бъде единствен.  ои са изисквани€та при изхранването на тази група овце ?

 акто е известно, четири седмици преди заплождането животните се подлагат на усилено хранене. Ќаред с дажбите от концентриран фураж е необходимо да се осигури паша с достатъчно свежа, зелена трева. ѕравилно подготвените овце се заплождат, а след това се агн€т в много кратък срок, като дават по-висок процент близнаци. ¬ажно, което тр€бва да се спазва е, че усиленото хранене се прекрат€ва най-късно две седмици след осемен€ването. ѕродължаването му след това увеличава смъртността на ембрионите. ’раненето през бременността е от решаващо значение за запазване и нормалното развитие на плода. Ѕременността при овцете продължава средно около 150 дни. ѕри недостатъчно и непълноценно хранене през първата й половина става измиране на ембрионите, настъпват промени в правилни€ растеж и развитие на плодовете. ¬ началото на бременността плодът при овцата нараства незначително. “ака към кра€ на трети€ месец теглото му достига едва 500-700 грама. Ќарастването на матката и плацентата и повишаване на обм€ната на веществата са също незначителни. ≈то защо нуждата от храна на овцете не е висока и малко се различава от нуждата за поддържане на живота. ѕо-скоро тр€бва да се обърне внимание на характеристиките на приеманите фуражи. Ќеобходимо е овцевъдите да ограничават изхранването на гол€мото количество на свежа люцерна, детелина и други бобови, които са богати с фитоестрогени и могат да предизвикат настъпване на ранна ембрионална смъртност. ќбратното, в изсушено състо€ние тези фуражи са изключително пълноценни, поради високото си съдържание на белтъци. ќпасни са също така и плесен€салите зърнени фуражи и концентрати.

«аплождането на овцете у нас и първите месеци на бременността съвпадат с кра€ на л€тото и първите месеци на есента. “ова позвол€ва лесното осигур€ване на пълноценно хранене. —редно на глава, през първата половина на бременността се осигур€ват 1-2 кг. сено и слама и 3-4 кг. сочни фуражи, а концентратите са около 0,2 кг. ѕоради поемането на големи количества зелена маса (особено в планинските и полупланинските райони) овцете се нужда€т от сол, ко€то тр€бва да им се предостави на разположение за близане. Ќай-добре е ако блоковете за близане съдържат и други микроелементи като йод и кобалт.

Ќещо което не тр€бва да се забрав€ Ц през л€тото температурите са най-високи. ѕо принцип в обедните часове овцете пладнуват. Ќай-добре пасат сутрин и привечер. јко услови€та позвол€ват може да се премине и към нощна паша.

ƒруг проблем е осигур€ването на питейна вода. ¬ зависимост от конкретните услови€ на района, в който се отглеждат овцете може да съществува дефицит и липса на питейна вода, което да се отрази негативно на развиващите се ембриони. Ќе тр€бва да се допуска водопой от заблатени или нерегламентирани водоизточници. Ќай-добре е ако водата е с гарантиран произход, тъй като по този начин се изб€гва разпространението на редица паразитни и инфекциозни забол€вани€. ќт друга страна предлагането на вода да е достатъчно. ѕашата тр€бва да се организира така, че по време на горещините, поне три пъти дневно овцете да имат достъп до чиста, подход€ща за консумаци€ вода. ¬ противен случай непрекъсната жажда води не само до допълнително ограничаване на приема и оползотвор€ване на фуражите, но също така до нарушаване на физиологичното протичане на редица други процеси в организма, в това число и растежа и развитието на ембрионите.

— цел предпазване от разпространение на паразитози, тр€бва категорично да се изб€гва пашата в заблатени и мочурливи райони.

Ћ€тото е най-подход€щи€ сезон, когато тр€бва да се лекуват и извършва профилактика на копитните забол€вани€, както и осъществ€ване на противопаразитните къпани€. ¬ тази връзка овцевъдите тр€бва да се консултират с ветеринарни€ лекар. Ќай-добре е ако тези меропри€ти€ се извършат преди случната кампани€.

ћакар че Ѕългари€ е с малка площ, климатичните й особености са доста разнообразни. “ова налага творчески подход при решаване на конкретните проблеми свързани с отглеждане на животните.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:50
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є