«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:51

ѕо принцип в кра€ на бременността кравите са по-мудни и бавни, движени€та са по-ограничени. ѕрието е, че този вид животни се залежават най-често след отелването. “ова е така, но в н€кои случаи се среща и предродилното залежаване. “о е краен резултат на комплекс от различни причини и болестни състо€ни€. —ледствие на т€х настъпва нарушение на двигателните функции в организма и животното не може да се изправи. «алежаването преди отелването при кравите се среща от н€колко дни до седмици преди термина. ќбикновено факторите водещи до това забол€ване са комплексно действащи. Ѕиват непосредствени и предразполагащи. ѕри първата група се касае за забол€вани€ на крайниците. ¬ тези случаи се уврежда опорно-двигателни€ апарат - копита, кости или стави. ѕричините за това най-често са рани, травми, хронични възпалителни процеси, инфекции, деформации (неподр€зване на копитата), счупвани€ причинени от удари, подхлъзване и падане.

Ќай-често предродилното залежаване е следствие на редица системни забол€вани€, които вторично оказват неблагопри€тоно въздействие върху способността на животното да се изправ€ и придвижва. “акива са: »зтощение на животното, следствие недоимъчно или неправилно хранене. ќсобено неблагопри€тно въдействие оказва липсата на белтъци, сол за близане, минерали (калций, фосфор) и витамини (витамин ƒ). “ова са причини да се увреди съкратителната способност на мускулите. ѕредразположени са възрастни крави, които износват близнаци. Ќ€кои патологични състо€ни€ на бременността Ц многоводие, фетална хидропси€ или хидропси€ на околоплодните обвивки. ѕри недоимъчно или киселинен тип на хранене при високопродуктивните крави се развиват високостепенно чернодробно увреждане и възпаление на тъканта около копитата. ќбратното - при прехранване животните затлъст€ват и стават трудно подвижни, което също може да доведе до предродилно залежаване. ѕри чуждотелна болест, когато остри€т предмет проникне в близост до сърцето или черни€ дроб, вс€ко едно движение предизвиква силна болезненост. ѕон€кога животните поемат гол€мо количество инертни отпадъци Ц наелон, сезал и др., които също нарушават нормалните физиологични процеси в предстомаши€та, водещо до изтощение и залежаване. ѕричини за предродилното залежаване може да са също така масивни паразитни инвазии Ц например кучешка тени€ или хроничните заразни забол€вани€ Ц туберкулоза, левкоза и др.

ѕризнаците, които про€вават животните при това страдание са характерни. ќбикновено забол€ването се развива постепенно. ¬ началото животните лежат по-дълго и стават трудно и мъчително. ¬последствие те не могат повече да се изправ€т. √рижовните стопани забел€зват навреме обезпокоителните промени. ¬ажно е да се знае, че намал€ването на калци€, фосфора и магнези€ в кръвта не става внезапно, а постепенно. ¬ тези случаи се говори за една особена форма на залежаване Ц препареза. ѕрави впечатление студената кожа на т€лото, предимно в областта на задни€ по€с, ушите и крайниците. ∆елателно е да се извърши изследване на кръвта. ѕри по-сериозни отклонени€ в стойностите на минералите може да се развие пълна пареза (залежаване). ѕо принцип най-често т€ се среща след раждането (родилна пареза). ѕулсът, температурата и дишането са в нормалните си граници. јпетитът е запазен. ѕри по-щателно изследване биха могли да се откри€т н€кои изменени€ по т€лото и крайниците Ц подуване, рани, болезненост. ¬ повечето случаи обаче такива липсват. ѕон€кога макар и много р€дко забол€ването възниква внезапно. —лед като легне, животното отказва да се изправи на крайниците си, въпреки енергичните опити и подкани от страна на гледачите.

ѕо принцип стопаните тр€бва да зна€т, че при предродилното залежаване прогнозата е по-неблагопри€тна в сравнение със следродилното.  олкото периодът от време до очакваното раждане е по-гол€м, толкова и изгледите за неблагопри€тен развой са по-веро€тни. ¬ тези случаи се контролира състо€нието на майката и на плода. ¬с€ко едно вмешателство може да доведе до преждевременно евакуиране на телето (преждевременно раждане или аборт). ѕродължителното залежаване води до атрофи€ на мускулутурата на задницата и до по€ва на декубитални рани, които се инфектират. ¬ такива случаи прогнозата е съмнителна до неблагопри€тна.

Ћечението е комплексно. ∆ивотните се постав€т върху дебела постел€. ќбръщат се по н€колко пъти на ден. ѕрав€т се разтривки на ц€лото т€ло, особено в областта на задницата. «а тази цел се използва силна раки€, спирт, камфорова маз. Ќай-гол€мо значение се отдава на възстанов€ване на силите на бременните крави. ¬нимание Ц никога по време на бременност кравите не тр€бва да се преобръщат по гръб, тъй като е възможно да настъпи превъртане на матката, което често е със смъртен изход. ’раната тр€бва да е лесно смилаема, богата на белтъчини, минерални соли и витамини Ц ливадно сено, люцерна, овес, царевица, покълнало зърно.

¬етеринарни€ лекар провежда и необохдимата терапи€. “ой е специалиста, който най-точно ще прецени състо€нието на животното и ще направи съответната прогноза за изхода. ѕрепаратите се инжектират н€колко дни по ред. ѕрепоръчва се внимателно да се приложат венозно н€кои електролити Ц калциеви и фосфорни съединени€. —топаните сами могат да прилагат през устата препарата  јЋ÷»  ѕериодически се предприемат опити за внимателно вдигане на животното. јко въпреки проведената терапи€ кравата не се възстанов€ва и не може да се изправи, е най-добре, да се изчака раждането, за да се спаси поне телето. Ўансовете, фермерите да се сдоби€т със здрав и нормално развит приплод са много големи.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є