«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:53

— настъпване на летните месеци, все по-често се сещаме за осеменителната кампани€ при овцете. ѕодготовката за не€ тр€бва да започне колкото се може по-рано. ѕървото нещо което се прави е отдел€нето на животните, които ще бъдат бракувани. Ќай-важен е здравни€ аспект на този проблем. Ќаред с многото други фактори, състо€нието на половите органи в значителна степен определ€ бъдещето и съдбата на всеки отделен индивид. ќт здравни€т статус на половите органи зависи дали женското животно ще може да се заплоди и да износи здрави и нормално развити приплоди. ќсвен преди, статуса на половите органи тр€бва да се прослед€ва също по време и след осеменителната кампани€. ћного често определени забол€вани€ възникват и се про€в€ват след скачката.

Ќай-често се срещат възпалителните процеси на матката, означени още като ендометрити. “е биват по-леки (катарални) и протичащи в по-тежка форма Ц гнойни. ѕървопричина за настъпването им са най-често: трудните раждани€, задържане на плацентата или аборт. ћаточното възпаление може да бъде предизвикано от н€какъв инфекциозен агент поподнал посредством изкуственото или естественото осемен€ване. ѕо-р€дко ендометритите настъпват по време и като последствие на н€кой общ генерализиран инфекциозен процес. «аразните агенти могат да бъдат бактерии, вируси, гъбички, хламидии, протозои.  ато незаразни причини се разглеждат: поемането на гол€мо количество фитоестроген (зелени храни, плесен€сали фуражи) и недоимъчни състо€ни€ (недостиг на фосфати, натрий, микроелементи, витамин ј и ≈). Ќеинфекциозните фактори действат като предразполагаща причина, ко€то благопри€тствува проникването и развитието на н€каква специфична или неспецифична инфекци€.

«а разлика от кравата при дребните животни ендометритите се диагностицират трудно. Ќа първо м€сто от външни€ полов орган се установ€ват сиви, сиво-белезникави или дори гнойни изтечени€. ¬ътрешната страна на опашката е зацапана. «а да се доуточни диагнозата е необходима да се извърши вагиноскопи€ и ултразвуково изследване.

ѕри овцата и козата р€дко се развива пиометра. “ова представл€ва изпълване на матката с гол€мо количество гной. ѕри извършване на ултразвуковото изследване, най-често по повод диагностициране на бременност, не се установ€ва плод, а матката е изпълнена с гъсто хомогенно съдържание. “ъй като обикновено маточната шийка е затворена, изтечени€ от влагалището не се установ€ват. «а разлика от бременните, при наличие на пиометра, животните имат по-изтощен вид и въпреки че коремът им е уголемен те са по-слаби с хлътнали хълбоци. ѕодвижността им е по-малка, залежават по-често, пон€кога апетитът им е капризен, про€в€ват учестено дишане, повишена жажда и учестено уриниране Ц признаци свидетелстващи за н€какво отклонение в здравословното състо€ние.

¬ида на лечебните меропри€ти€ и успеваемостта им при ендометрит завис€т от причините, вида и фазата на възпалителни€ процес. Ќай-често се прилагат антибиотици и простагландини. ¬ сравнение с кравите обаче ефекта е по-малък, тъй като постав€нето на катетър при дребните преживни е възможно само по изключение.

— профилактична цел, против настъпването на маточните възпалени€, тр€бва да се предприемат определени меропри€ти€, достъпни за широката практика. —лед трудно раждане или задържане на плацентата, в рамките на н€колко последователни дни в матката тр€бва да се постав€т антибиотични компрети (свещи). ѕериодично и най-вече преди настъпване на размножителни€ сезон всички мъжки животни тр€бва да се изследват за носителство на н€кои заразни болести, като бруцелоидоза например. ƒа се внедри и извършва винаги изкуствено осемен€ване, като мъжките разплодници са с доказани качества.

–ол€ за безплодие при овцете и козите имат различните възпалителни процеси, обхващащи влагалището, предверието и вулвата. ќзначават се като вестибуло-вагинити или вулво-вагинити. ћогат да протекат самосто€телно или да съпровождат маточното възпаление. ѕон€кога са във връзка с извръщането и изпадането на влагалището по време на късна бременност или €йчникови цисти. ¬ъзпалителните агенти действат токсично върху сперматозоидите, като по този начин предотврат€ват оплождането.

Ќепосредствени причинители са различни вируси, бактерии и гъбички. “ози вид възпалителни процеси настъпват най-често по време на размножителни€ сезон и то предимно след естествено осемен€ване. Ќ€колко дни след скачката животните про€в€ват следните признаци характерни за един вестибуло-вагинит: серозни (прозрачни) до гнойни изтечени€ от външни€ полов орган, оток, болезненост, трудно уриниране, силно зачерв€ване. “очната диагноза се постав€ от ветеринарен лекар.

¬ъзпаление на вулвата и влагалището настъпват също и след трудни раждани€, разкъсвани€, приложението на дразнещи медикаменти и др. ѕри силно разхлабване на паравагиналните връзки, външни€ полов орган хлътва, а влагалището се изпълва с урина, състо€ние означено като уровагина.

¬ н€кои страни (јнгли€, ёжна јфрика, —јў) при овцете се среща заразни€ улцерозен вулвит, който се съпровожда с образуване на €зви. Ќастъпва 2 до 3 седмици след покриването. ѕредполага се че е обусловен от вируси. ќбразуваните €зви са големи с диаметър до 5 см. ќсвен това вулвата (външни€ полов орган) е силно едематизирана и болезнена. ƒруги специфични агенти предизвикващи възпалителни процеси в областта на външните полови органи при овцата са различни коринебактерии и уреаплазмени инфекции, зас€гащи често и пикочната система. ѕредвид интензивната международна търгови€, не е изключено тези екзотични забол€вани€ да засегнат и нашата страна.

—пецифичен за козите е херпесвирусни€ вулвовагинит и баланопостит при пръчовете. «абол€ването се среща с настъпване на размножителни€ сезон и в н€кои райони достига застрашителни размери. «апочва н€колко дни след покриването и се характеризира с едем и зачерв€ване на външни€ полов орган, съпроводени със сиво жълти изтечени€ и повърхностни лигавични лезии. ќбикновено плодовитостта не е нарушена и е възможно да настъпи самооздрав€ване след 2-3 седмици. «а да се избегнат усложнени€ обаче се препоръчва приложението на различни антибиотици под форма на мази и кремове. “ова забол€ване тр€бва да се отдиференцира от микоплазмени€ вулвовагинит при козите.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є