«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:56

≈кстремното уголем€ване на корема при бременните крави обикновено се дължи на многоводие. — това се означава прекомерното увеличаване на количеството на околоплодната течност при бременните животни. Ќай-често се среща при кравите и е във връзка с устройството на плацентата. ќбикновено многоводието започва да се развива през втората половина на бременността. Ќай-често се зас€гат раждалите и по-възрастните животни. ћноговодието оказва неблагопри€тно въздействие върху протичането на бременността и върху състо€нието и нормалното развитие на плода.

 ои са причините за настъпване на многоводие при кравите ? “е произхождат от плода и/или от майката. ћноговодие настъпва при аномалии и увреждане на сърцето, на бъбреците и на н€кои от кръвоносните съдове на плода. “е вод€т до прекомерно отдел€не на фетална урина и от там до многоводие. ѕричините могат да се корен€т и в различни аномалии на пъпната връв Ц възли, стесн€ване на съдовете и др.

 ато причини от страна на майката се сочат също забол€вани€ на сърцето и бъбреците, черни€ дроб водещи до циркулационни смущени€ в плацентарното кръвообращение и обм€ната на течностите. —равнително често се наблюдава при износване на близнаци. ’раненето на кравите във втората половина на бременността с нискосъдържателен обемист фураж предразполага към прекомерното увеличаване на околоплодните течности. “о може да е следствие на н€кои аномалии в плацентирането-допълнителна или дифузна плацента.

 акви признаци про€в€ват засегнатите бременни крави ? ’идропси€та се развива бавно и прогресивно, само в редки случаи бързо. Ќай-очевидно, т€ зас€га бременните крави след 5-€ месец.  оремната стена се преразт€га, а коремът се уголем€ва и става бъчвообразен. »зпълването е по-значително вд€сно, хълбочните €мки се заглаждат и изчезват. “върде характерен признак е постепенно увеличаващи€ се експираторен задух (при издишване). ѕулсът се ускор€ва, над 100 в минута.  равите изб€гват движението, често сто€т неподвижно, пон€кога със силно разтворени предни крайници. ѕо този начин те облекчават дишането. »зб€гват и лежането, тъй като по този начин притискат диафрагмата и дишането се затрудн€ва още повече. јпетитът е капризен. ’арактерно е, че животното чувства силна жажда, поради което поема повече течности. ¬ъпреки че корема е огомен, като ц€ло охранеността е много лоша, дори в отделни случаи може да се стигне до измършав€ване. –ебрата се бро€т, а костните израстъци стават видими. — напредване на бременността, с всеки изминал ден състо€нието на кравата се влошава и усложн€ва. ѕри ректално изследване поради непрекъснатото й уголем€ване, матката навлиза в тазовата кухина и се напипва като удължен флуктуиращ балон. —тената й е преразтегната и тънка. —ледствие многото течности плодът не може да се достигне и палпира. ¬ н€кои случаи, към кра€ на бременността животното изпада в толкова тежка състо€ние, че единстевено бързата лекарска намеса може да се окаже спасителна. ѕри самото отелване (ако се стигне до там) прави впечатление, че количестовото на водите е огромно, пон€кога те наводн€ват ц€лото легло и всичко наоколо.

 огато се постав€ диагнозата тр€бва да се има предвид и да се изключи многоплодието.

 аква е прогнозата и изхода при многоводие ? ¬ по-леките случаи изхода е благопри€тен. ѕон€кога обаче прогнозата е съмнителна до неблагопри€тна. Ќай-често плодът се износва. “огава обаче раждането е забавено, а телетата са с намалена жизненост и най-често умират в първите часове след раждането. „есто самите те са също подути т. е. обхванати от хидропси€та. ѕри по-тежките случаи, родилките не издържат и умират по време на отелването, пон€кога дори 1-2 дни след това, поради сърдечна, чернодробна или бъбречна недостатъчност. ѕон€кога при р€зко л€гане или изправ€не на животното, като усложнение може да настъпи спонтанно разкъсване на маточната стена или руптура на коремните мускули.

 аква е помощта, ко€то тр€бва де се окаже на животните от страна на фермерите и стопаните?

Ѕременните крави тр€бва да бъдат олесн€вани във вс€ко едно отношение. Ќеобходимо е да им се осигури самосто€телно помещение или изолирано м€сто с дебела постел€. ƒажбата им тр€бва да е съставена от необемисти на пълноценни фуражи. Ћеглото да е леко наклонено назад, за да се облекчава дишането.

—лед като ветеринарни€ лекар установи със сигурност, че се касае за многоводие и с оглед на това, че и при нормално отелване, новородените са нежизнеспособни, най-добре е да се предизвика изкуствено прекъсване на бременността. ѕо този начин родилката се щади най-добре, а рисковете и опасностите застрашаващи живота и здравето й са минимални.

јко бременността не се прекъсне преждевременно, то по време на отлеването е необхдимо да се окаже своевременна акушерска помощ, предпазваща от допълнителни усложени€. ∆ивотните тр€бва да се третират с глюказа и сърдечни средства по време и през първите два три дни след раждането.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є