«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:56

≈дин от факторите на външната среда, който има решаващо значение не само за здравословното състо€ние, но и за плодоспособността на животните e храненето.  огато то е неправилно организмът се лишава от важни градивни вещества - белтъчини, въглехидрати, минерални соли, а също и витамини. ѕри липса или недостиг на н€кои от т€х резервите бързо се изчерпват. Ќарушава се общата обм€на, а чрез това и герминативните и физиологичните функции на половите органи.

Ќай-често определ€ща рол€ за безплодието игра€т смущени€ в дейността на жлезите с вътрешна секреци€. ѕри хранене на животните с фуражи бедни на хранителни вещества, соли и витамини, настъпват редица патологични отклонени€, известни като недоимъчни болести, които вод€т до временно или посто€нно безплодие.

јлиментарни€т (хранителни€) стерилитет има гол€мо стопанско значение, тъй като може да вземе широки размери. “ой се €в€ва най-често през години на суша или продължителни валежи, слабо плодородие, недостатъчна фуражна база и неправилно хранене и гледане.

—татистиките в различните страни показват през такива години увеличаването на безплодните животни е с 20-40%. Ќеправилното хранене се израз€ва в две насоки: оскъдно и изобилно хранене. ѕо-често в практиката се среща първи€ вариант.

ќтдавна е известно, че продължителното недохранване и лошото гледане задържат растежа на младите и предизвикват изтощение при възрастните животни, придружено с разстройства в половите им функции. ѕри женските животни настъпва липса на разгоненост и проблеми в овулаци€та. ¬ резултат на това кравите и юниците се заплождат трудно и то след много повторки. ѕри бременните животни гладуването и липсата на витамини довеждат до ранна смърт на ембриона, до удължаване на бременността или раждане на недоразвити приплоди, възприемчиви към забол€вани€ на храносмилателната и дихателната система. ѕри недоимъчно хранене отелените животни се заплождат вместо след 2-3, след 5-6 месеца, и то едва след пром€на, към по-благопри€тни услови€та на отглеждане.

Ќе само общата недостатъчност на храната, но и частичната е в състо€ние да се отрази неблагопри€тно върху функционалната дейност на половата система. ѕон€кога промените са необратими, и не могат да бъдат коригирани по-късно, дори когато животното се постави при много по-добри услови€.

Ќа първо м€сто определ€ща рол€ за правилното функциониране на половата система, особено при високопродуктивните животни има енергийната обезпеченост на дажбата. «а да се постигне оптимално ниво на осигуреност е необходимо редовно включване на концентрирани фуражи в количества съответствуващи на физиологичното състо€ние на кравата. “ова ще гарантира не само своевременно заплождане, но и максимална продуктивност. ѕри недостатъчна енергийна обезпеченост на дажбата най-често възниква кетоза.

ƒаването на различно количество смилаем протеин в дажбата на кравата се отраз€ва благопри€тно върху настъпването на първи€ еструс и заплождането след отелване. Ќеобходимо е на една кръмна единица смилаеми€ протеин да е 100 грама.

»звестно е, че липсата на витамин ј и каротин се отраз€ва крайно неблагопри€тно на дейността на €йчниците и матката. Ѕогати на витамин ј и каротин са тревните фуражи, качествени€ силаж, сеното, тиквите, морковите.

јнтистерилитетни€ витамин ≈ и микроелемента селен са другите фактори, чието обезпечаване гарантира своевременното заплождане, висока продуктивност, добро общо здравословно състо€ние и раждане на здрави и добре износени приплоди. „есто се налага допълнителното добав€не към фуражите на различни препарати съдържащи селен. ¬ тази връзка особено удачен е препарата —ел-плекс. »нвестициите направени за неговото закупуване многократно ще бъдат възвърнати.

ƒобав€нето на достатъчно количество калций, фосфор витамин ƒ ще предотврат€ва развитието на такива болести като: рахит, остеомалаци€, следродилно залежаване.

¬итамините от групата ¬ игра€т също важна рол€ за правилното протичане на половата дейност, но за разлика от другите витамини, те се синтезират в предстомаши€та следствие жизнената дейност на микрофлората. “ака че преживните животни много по-р€дко страдат от липса или недостиг на витамините от тази група. Ќедоимък може да възникне при най-високопродуктивните животни, при паразитози, изтощение или прехранване с концентрирани фуражи, следствие на което настъпва хронична ацидоза на предстомаши€та.

Ќапоследък все по-гол€мо внимание се обръща на микроелементите манган, цинк, кобалт, йод, никел. Ќедоимъкът по отношение на тези елементи съществува най-често в определени области и региони (често планински или полупланински), където почвите и водите са бедни на т€х. Ќа животните в тези райони тр€бва да се осигур€ват допълнителна добвки и препарати съдържащи букет от най-различни микроелементи.

ќсобено внимание заслужава да се отдели на готварската сол. “ревопасните животни не се в състо€ние да си осигур€т с приети€ фураж необходимото количество. «а това солта тр€бва да бъде добав€на към концентрирани€ фураж, а най-добре под формата на блокове за близане на вол€. ƒа се има предвид, че недостига води до сериозни разтройства не само във функци€та на половата система, но и отклонени€ във функци€та на цели€ организъм - намал€ване на прираста, отклонени€ в здравослови€ статус и редуциране на млечната продуктивност.

√решките в хранителни€ режим вод€т до отклонени€ и в здравословното на мъжките животни. ѕри разплодниците се наблюдават липса на полова възбуда, атрофи€ на семенниците и нарушена сперматогенеза.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є