«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:57

Ќеотвар€нето или недостатъчното разпускане на маточната шийка е честа причина за затруднено раждане, респ. задържане на плода в меки€ родилен път. —реща се най-често при преживните - крава, овца и коза.

ѕричините за настъпването на това смущение в раждането все още не са напълно из€снени. „астичното или пълно неотвар€не на маточната шийка се наблюдава най-често в следните случаи:

1. Ќедостатъчно подготвен родилен път - при ранно заплождане на юниците изхранване с некачествен и беден откъм минерални вещества и витамини фуражи.

2. ѕреждевременно спукване на плодните мехури преди още да се е разширила маточната шийка. ѕрекалено ранното оказване на акушерска помощ е вредно и опасно. Ќеобходимо е спокойно да се изчака физиологичното протичане процесите свързани с първата фаза на раждането.

3. ѕреждевременно раждане и аборти.¬ тези случаи настъпват нервно-хормонални смущени€ водещи до непълното отвар€не на маточната шийка.

4. ƒълбоко потъване на матката при дислокаци€ на влагалището. —реща се най-често при по-възрастните крави, когато окачвателни€ апарат на половите органи е силно разпуснат, при износване на близнаци, гол€м плод, увеличаване на количеството на околоплодните течности. ¬ такива случаи при първите напъни крайниците остават под прага на таза и не се насочват срещу маточната шийка. ѕлодни€т мехур се отклон€ва и не оказва своето разшир€ващо въздействие върху цервикални€ канал.

5. ѕревъртане на матката. ¬ъв всички случаи след завъртане на матката по нейната надлъжна ос по време на раждането, шийката е недостатъчно отворена или напълно затворена.

6. Ќ€кои автори като ћинчев са наблюдавали, че при близнене при овцете и козите в н€кои случаи след раждане на едини€ плод настъпва вторично затвар€не на маточната шийка.

7. Ќеотвар€нето на маточната шийка настъпва и при спазъм на мускулатурата на канала.

 акви признаци про€в€ват животните при неотвар€не на маточната шийка по време на раждане ?

¬ъпреки маточните контракции и напъни, раждането не настъпва. »зтласквателната фаза се удължава. ћайката е неспокойна, отказва приема на храна и вода. „есто залежава. ѕрез първите н€колко часа плодът е жив, но впоследствие умира, след което състо€нието на майката се влошава силно и ако не се вземат спешни мерки изхода е фатален.

–азличават се 4 степени на неотвар€не на маточната шийка. ѕри най-леката форма, т€ се установ€ва като маншет, обхващащ плода, а при най тежката степен - липсва каквато и да било проходимост, даже първо е необходимо първоначално да се докаже дали раждането въобще е започнало.

 акви са изхода и прогнозата при неотвар€не на маточната шийка. Ќеобходимо е да се подходи изключително внимателно. ѕри най-леките степени, ако се предприеме екстракци€, съществува риск от разкъсване на матката. ¬ тези случаи ветеринарни€ лекар извършва медикаментозно третиране, цел€що максимално разпускане на мускулатурата на родилни€ път. —лед получаване на определен ефект се прави преценка дали да се поеме риска за изтегл€не на новороденото.

ѕри по-високостепенното неотвар€не на маточната шийка единствени€ изход е извършване на цезарово сечение - разраждане на плода чрез нанас€не на разрез на коремната стена. ќпераци€та е много рискована когато:

1. —а изминали повече от 10-12 часа от началото на раждането, и плодът най-често е вече мъртъв;

2. Ќе са осигурени необходимите услови€ за успешна оперативна намеса: чисто, светло и просторно помещение, помощници, инструментариум и медикаменти.

3. Ќе може се гарантира покой и съответни индивидуални грижи за родилката през следоперативни€ период.

¬ъв всички случаи при забав€не на раждането е необходимо бързо да се потърси ветеринарен лекар, който да окаже необходимата акушерска помощ. ќсновното правило е, че когато т€ е своевременна рисковете за майката и новороденото са минимални. ћакар и не особено атрактивна, оперативната намеса често е свързана с много по-добър икономически резултат, в сравнение с клането по необходимост или продажбата на безценица.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є