«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:16

«имата като сезон постав€ на изпитание не само нас хората, но и животните. Ќе е тайна, че по-гол€мата част от забол€вани€та настъпват именно през този сезон. “ова е следствие не само на климатичните услови€, но на количеството и качеството на фуражите с които се изхранват животните. ¬ особена сила това важи за говедовъдството. ѕродължителната липса на пълноценна дажба винаги е последвано от определени отклонени€ и дисбаланс в организма. “акива са авитаминозите, при които количеството на н€кои витамини в организма е намалено. ¬ тези случаи се зас€гат и репродуктивните функции при кравите, при което настъпва временно или дори трайно безплодие.

«начението на витамин ј за нормалното протичане на жизнените процеси в организма на бозайниците е гол€мо. —ъщевременно едва ли има друго вещество, чи€то бионаличност така т€сно да се свързва с нормалното функциониране на половата система. ѕри кравите недостигът или липсата на този витамин обикновено настъпва в кра€ на зимата. √оведата са тревопасни животни. ¬ растени€та не се съдържа витамин ј, а негови€т основен предшественик бета-каротин. ¬ стената на храносмилателни€ тракт и в черни€ дроб той се превръща във витамин ј, където се и складира. ѕоради тази причина е необходимо да измине известно време, преди възникнали€т дефицит във фуража да доведе до определени клинични признаци. Ќа практика авитаминоза ј при кравата е следствие от първичен недостиг на бета-каротин. “ака че, не е правилно, тези две вещества да се разглеждат поотделно, когато се дискутират патологичните процеси породени от техни€ недоимък. ¬същност липсата на бета-каротин от сво€ страна също води до безплодие. ѕо-важното което тр€бва да се знае, че в организма на животните не би могло да се синтезира бета-каротин от витамин ј.

 ога възникват недоимъчни състо€ни€? ќсновна предпоставка за това е едностранчивото изхранване с гол€мо количество слама, листа от захарно цвекло, некачествени царевичен силаж и концентрати, шротове, каши. ѕри различни храносмилателни разстройства, паразитози, увреждани€ във функци€та на черни€ дроб и при предозиране на кали€, се нарушава резорбци€та и усво€ването на провитамин ј, въпреки достатъчната му наличност във фуражите. “ака би могъл да възникне и вторичен недоимък.

¬итамин ј играе рол€ за: растежа на костите, зрението, при формирането и функционирането на лигавиците, кожата, зарастването на рани, сензорната чувствителност, а също така и при синтезирането на хормоните на надбъбреците, €йчниците и щитовидната жлеза. ¬ тази връзка при липса или недостиг на витамин ј настъпват възпалителни и дегенеративни процеси на половите органи (ендометрити), което от сво€ страна предотврат€ва оплождането или предизвиква ранна ембрионална смъртност, нарушение в плацентирането, аномалии и уродства при развитието на плода. јко все пак телето се износи, новороденото е с намалени защитни сили и често страда от различни забол€вани€.

Ќ€кои автори изтъкват първостепенното значение на бета каротина. “е установ€ват, нарушени€ в репродуктивните функции при крави, когато стойностите на витамин ј са в границите на нормата, а тези на бета-каротин - занижени. –егистрираните отклонени€ включват слабо про€вена, но продължаваща дълго време разгоненост, съпроводена с отдел€не на естрални изтечени€ и едем на външни€ полов орган. ¬ други случаи овулаци€та е забавена или пък се установ€ват цисти в €йчниците. ѕри н€кои животни, въпреки настъпилото оплождане, недостатъчната активност на жълтото т€ло и ниските нива на прогестерона по време на ранната бременност вод€т до ембрионална смъртност и аборти, най-често между 5-та и 7-та седмица или 4-€ 5-€ месец след заплождането. ƒоказано е, че при недостатъчна наличност на бета-каротин във фуражите се активират надбъбреците и щитовидната жлеза, което от сво€ страна допълнително уврежда функци€та на €йчниците, инкреци€та на репродуктивните хормони и осъществ€ването на овулаци€та. ”честените случаи на диарии, повишената смъртност в първата седмица при новородените се свързват с недостига на бета каротин в коластрата на майките.

ѕри това €сно тр€бва да се отбележи, че тези недоимъчни състо€ни€ не могат да бъдат коригирани с инжектирането и приложението на витамин ј. “ова доказва, че бета-каротина има самосто€телна рол€ за настъпване на безплодие при кравите.

ќт гол€мо значение за практиката е, че горепосочените разстройства в репродуктивни€ процес най-често са обратими. “ревата, зелените фуражи през л€тото, тиквите, морковите и особено ливадното сено през зимата са ценни източници на бета-каротин. ¬сички, фермери и стопани, тр€бва да зна€т, че единствени€т фураж, който не би могъл да доведе до пре€ждане при кравите това е висококачественото ливадно сено.

¬ажен индикатор за каротиновата обезпеченост на организма е нивото му в кръвни€ серум. јко се установи недостиг или все пак се предполага за неговото съществуване, е желателно да се закуп€т и добав€т към храната премикси съдържащи бета-каротин. ƒневната доза за една крава е 200 милиграма. ѕо този начин е установено, че се постига и една пълна обезпеченост с витамин ј.

ѕо-гол€мата част от фирмите вносителки и производителки на ветеринарни лекарствени продукти и добавки предлагат различни форми съдържащи витамин ј, но не и бета-каротин. ≈дна пазарна нисша, ко€то тр€бва да се запълни. –азбира се директното приложение на витамин ј също е показано и е от гол€мо значение, но все пак не тр€бва да се забрав€ неговата второстепенна рол€ при кравата.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є