«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца



–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:19

«адържането на плацентата след раждането е актуален и добре познат проблем в практиката. ѕредставл€ва причина за възпаление на матката, трайно безплодие и намал€ване на млечната продуктивност при кравата. ¬сичко това води до директни и индиректни икономически загуби, както и до преждевременно бракуване на животните.

 ато временен орган съществуващ по време на бременността, плацентата осигур€ва обм€ната на веществата между развиващи€т се организъм (фетуса) и майката. —ъстои се от майчина и фетална част. –аждането е физиологичен процес, при който настъпва прекъсване на функционалната и морфологичната връзка между плода и майката. ¬същност това става от момента на нарушаване целостта на пъпната връв. Ќовороденото постепенно се приспособ€ва към услови€та на Увъншни€Ф св€т. ѕо този начин, отпада необходимостта от функционирането на плацентата. “ъканите й се сбръчкват, умират, кръвоносните съдове се свиват и започват процеси на постепенно отдел€не на феталната от майчината част на плацентата. ¬последствие феталната част означавана още като последък се изхвърл€ спонтанно навън. ѕри кравата нормално това става до 8-12 часа след раждането. «абав€нето на този естествен процес води до усложнени€ със сериозни последстви€, пон€кога животозастрашаващи.

ѕричините за задържане на последъка са разнообразни. Ќай-често това са грешки в храненето, недоимъчни състо€ни€ (недостиг на селен, цинк, витамините ј и ≈, бета каротин), интоксикации (микотоксини, които са много актуални през есенно-зимни€ период), възпалителни процеси на матката (водещи до срастване и плацентит), както и н€кои инфекциозни агенти. ≈дна от основните причини за задържане на плацентата е намалената контрактилна способност на матката.

 акви признаците показват кравите и какви са възможните усложнени€ при задържане на плацентата ?

 омпликациите настъпващи при ненавременното отдел€не на последъка настъпват главно първите дни след раждането. ¬ н€кои случаи обаче, те биха могли да протекат скрито и да напомн€т за съществуването си месеци по-късно !

—лед изминаване на 12 часа от раждането, части от последъка все още остават да вис€т от външни€ полов орган (частично задържане). „есто те достигат до скакателната става, а пон€кога до пода или напротив, ц€лата плацента остава УскритаФ в матката. ¬ последни€ случай се говори за пълно задържане. ¬ началото животното е със запазено общо състо€ние. јко обаче не се вземат своевременно мерки, плацентата започва да загнива. —ледродилните секрети в матката, мъртвите тъкани и високата вътрешна температура спомагат за лавинообразното развитие на гол€мо количество микроорганизми. ¬ близост до животното, а пон€кога и в ц€лото помещение се установ€ва типична, изключително непри€тна задушлива миризма. ќт външни€ полов орган се отдел€т кафеникаво-червени изтечени€. ќбластта около опашката и седалището е зацапана със засъхнал секрет. ¬ случай на тежко възпаление на матката животното се напъва посто€нно, като дефекаци€та и уринирането се съпровождат с болка и стенене. ¬ътрешната телесна температура на кравата се повишава над 38,5 градуса. јпетитът става капризен, а пон€кога и липсва. ∆ивотните се движат с неохота, млечната продуктивност е ниска. ¬ н€кои случаи при вторично зас€гане на черни€ дроб и бъбреците очите хлътват, по€в€ва се диари€ или запек, урината е тъмна, животните имат повишена жажда и отслабват р€зко. ¬ървежът е схванат.

»нтересен е факта, че н€кои крави са по-устойчиви при задържане на последъка. ѕри т€х р€дко настъпват общи генерализирани увреждани€, дори и да не се предприеме лекуване. «а други индивиди обаче, с понижена обща и локална устойчивост, задържането на плацентата би могло дори да е фатално.

Ѕез лекуване, развиващите се в матката микроорганизми предизвикват нейното възпаление, което може да продължи месеци наред. “ова от сво€ страна е причина за трайно, пон€кога необратимо безплодие.

≈то защо, своевременното лекуване и профилактиката са от гол€мо значение.

 акви мерки биха могли да предприемат стопаните и фермерите, за да сведат до минимум загубите от задържане на плацентата.

  1. Ќа 40-€ и 20-€ ден преди очакваното раждане приложение на препарати съдържащи селен, витамините ≈ , ј и D.
  2. Ќа 1-€, 5-€ и 10-€ час след отелването на родилката да се даде с водата за пиене по 200-300 грама захар. “€ би могла да се размеси с малко €рма, да се долее топла вода и така да се даде под формата на течна каша. ¬нимание Ц предозирането на захарта е опасно !
  3. ∆елателно е да се позволи на родилката да оближе телето.
  4. јко въпреки това, до 10-€ час плацентата не е отделена, макар и с несигурен успех би могло да се приложи мускулно ќ —»“ќ÷»Ќ в доза 30 Ц 60 универсални единици.
  5. ѕротивопоказано е завързването и увиването за вис€щата част на последъка на тухли, метални или други предмети, служещи като тежести. “ова би могло да доведе до извръщане и изпадане на матката.
  6. јко въпреки взетите мерки, плацентата не се отдел€, преди идването на ветеринарен лекар, вис€щите навън сегменти биха могли да се изрежат. “е служат като мост за болестотворните микроорганизми водещ директно до матката, което увеличава риска от усложнени€.
  7. ѕомещени€та в които се отглеждат животните тр€бва да се подсушат и почист€т. –одилките да се постав€т върху дебела сламена постел€. ¬ дажбата им тр€бва да се включи ливадно сено и царевична €рма (по възможност).
  8. ѕреди доене вимето тр€бва да се почисти и дезинфекцира (риск от мастит).

ќсновната цел при оказване на ветеринарномедицинска помощ е ръчното отдел€не на плацентата. ¬ н€кои случаи (при сраствани€) това е невъзможно.  ато най-ефикасно лечебно средство се използуват различните антибиотични компрети (свещи), които поставени в матката 3 пъти през 24 часа осигур€ват надеждна антибиотчна защита и асептично (негнилостно) разпадане на остатъците от плацентата. “ова не е скъпо.

јко общото състо€ние на животното е влошено е необходимо венозно и мускулно приложение на различни лекарствени средства Ц антибиотици, сулфонамиди, витамини, глюкоза, калций и др.  ъсните последстви€, ендометрити и безплодие се лекуват по определена схема. “ези лечебни схеми обаче са, и ще стават все по-скъпи.

≈то защо, както при повечето болести, така и при задържане на плацентата, предприетите мерки тр€бва да имат профилактично-лечебно, а не лечебно-ликвидационно естество.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є