«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:24

∆ивотните и човека съжителстват с милиарди микроорганизми. “е се намират върху кожата, в стомашно-чревни€ канал, млечната жлеза, пикочно-половите и дихателните пътища. Ѕро€т им е огромен. “ака върху кожата само, микроорганизмите са 100 пъти повече, от клетките изграждащи ц€лото т€ло. “е попадат и навлизат в организма от околната среда с въздуха, храната и водата. ќбикновено съществува симбиоза между микроорганизми и макроорганизъм, тоест взаимна изгода. Ѕлагодарение на т€х е възможно протичането на нормалните физиологични процеси в предстомаши€та при преживните.

ѕо време на сво€та жизнена дейност микроорганизмите отдел€т екзотоксини, а след смъртта си ендотоксини. ќсобено опасни са вторите. Ќормално защитните бариери в организма и стомашно-чревни€ тракт в частност гарантират надеждна превенци€ и предотврат€ват проникването на външните агенти.

¬ по-гол€мата част на червата се намират огромно количество грам негативни бактерии, отдел€щи ендотоксини, които при определени услови€ стават особено агресивни и опасни. ѕредпоставка за това са високата продуктивност, стреса и неподход€щото хранене, които обуслав€т доминирането на катаболитните (разграждащите) процеси в организма. ќбратно, прехранването несъобразено с продуктивни€ статус предразполага към доминиране на анаболните (натрупване) процеси. » в двата случа€ настъпват нарушени€ в регулаторните механизми, което в крайна сметка води до претоварване на организма и увреждане на имунната и ендокринната система, предизвикващо нарушение в обм€ната на веществата и спадане на имунитета. Ќамал€ват защитните сили срещу милиардите микроорганизми живеещи върху кожата и лигавиците.  акви са вредните последстви€ от това ?

Ќастъпва нарушение на микроциркулационните процеси в чревните въси, което уврежда бариерните функции на лигавицата. “ова става предпоставка за проникване на инфекци€ (предимно коли бактерии) и токсини в организма. ѕри нарушение на равновесните процеси, особено в периода около отелването, в организма при най-високопродуктивните крави проникват огромно количество коли-бактерии и техните токсини. ѕри запазени чернодробна функци€ и имунна защита вредните агенти се свързват с макрофагите и с жлъчните соли, като по този начин се евакуират от организма чрез жлъчката, белите дробове и млечната жлеза. „аст от токсините се депонират в мастната тъкан.  огато организма не може да се справи с вредните агенти последстви€та са опасни и за майката и за плода.

 ъм вредното въздействие на бактериалните токсини са предразположени най-високопродуктивните крави, при които изпражнени€та са сухи и твърди.

¬ периода непосредствено преди отелването вредата от бактериалните токсини разнопосочна. “е подтискат моториката на стомашно-чревни€ тракт, пикочните и половите органи (матката), следствие на което те се отпускат и не отговор€т на естествените дразнители стимулиращи контракциите им. —ледствие на нарушената перисталтика в червата се образуват допълнителни количества токсини, които се резорбират лесно от майчини€ организъм и така порочни€т кръг се затвар€. –азличните отпадни продукти (амон€к, свободни мастни киселини, несвързани жлъчни киселини ) увреждат най-повърхностните клетки на червата и по този начин вторично нарушават нормални€ транспорт на веществата. ѕродуктите на белтъчната обм€на не могат да се резорбират, а това уврежда функци€та на различни жлези с вътрешна секреци€ (например панкреаса). Ќамал€ване на тонуса на кръвоносните съдове забав€ кръвотока, а това предизвиква кислороден глад в организма, което допълнително нарушава защитните бариери.

”врежда се плацентарното кръвообращение, причина за отклонени€ в развитието на плода. —ледствие нарушената контрактилност на матката, раждането се забав€. ќсобена вреда нанас€т анаеробните микроорганизми (клостридии).

—амото отелване и дните непосредствено след това представл€ват период на върховно изпитание за майчини€ организъм. »нтензивността на обм€ната на веществата тогава е най-гол€ма. ¬исокопродуктивните крави продуцират огромно количество коластра и мл€ко. ¬сичко това прави организма една нестабилна система, изключително у€звима на всички неблагопри€тни фактори на външната и вътрешната среда. ¬ли€нието на ендотоксините в периода на самото отелване не може да остане скрито, тъй като настъпва увреждане на различни функции в организма. Ќай-у€звим е черни€ дроб. “ъй като това е орган, в който отровите се обезвреждат, претоварването му води до чернодробна недостатъчност, ко€то в по-тежки случаи отключва възникване чернодробна кома, съпроводена със залежаване на родилката. ѕроцесите на обратно развитие и възстанов€ване на половите органи след раждане са нарушени, което води до задържане на плацентата, ендометрити и трайно безплодие впоследствие. ƒруг признак е по€вата на така наречените токсични мастити, увеличаване на клетъчното съдържание в мл€кото и нарушаване на технологичните му качества при преработка. ѕри кравата се увреждат и белите дробове. ¬ъзникват необ€сними пневмонии, поддаващи се трудно на терапи€.

¬исокото съдържание на токсини в коластрата действа неблагопри€тно и на новороденото. “елетата боледуват от стомашно-чревни разстройства и бронхопневмонии.

¬сичко това, още веднъж налага допълнителна осторожност от страна на фермерите и ветеринарните лекари в периода преди, по време и след отелването. ¬ случай на широко разпространение на забав€не на раждането, необ€сним спад в млечната продуктивност или при влошаване на здравословното състо€ние на кравите и телетата в родилното, тр€бва незабавно да се открие първопричината. ¬ъзможно е това да е гол€мото количество бактериални токсини. Ѕезпринципното и хаотично приложение на антибиотици в тези случаи е неефективно.

—пециалистите препоръчват да се предприемат следните по-специални мерки и меропри€ти€.

¬ периода около отелването към дневната дажба да се подават допълнително средства свързващи водата Ц шрот от ленено семе или инулин. »зхранвани€т груб фураж тр€бва да е висококачествен. јко липсват средства, а фуражната база е оскъдна (особено след това л€то в нашата страна) се препоръчва смилането на сламата, а в ден€ на самото раждане т€ да се овлажни или попари с разтвор на глюкоза, фруктоза или захар. ѕо този начин се подтиска жизнената дейност на вредните за организма бактерии, ускор€ва се чревната перисталтика и се обезвреждат самите токсини. — водата за пиене могат да се добав€т специални протективни средства и осмотични лаксанти (разхлабващи средства) фруктоолигозахариди и лактулоза Ц в период от 2-3 седмици преди до 2-3 седмици след раждането. “ези средства също ускор€ват чревната перисталтика и намал€ва количеството на токсините. јко не съществува възможност за това в дните около отелването н€колко пъти вътрешно може да се даде 20-30 грама натриев тиосулфат. ƒопълнително тр€бва да се оптимизира витаминната и минералната обм€на. Ќеобходим е контрол на раждането и ежедневното измерване на вътрешната телесна температура. ¬ случай, че т€ се повиши е нужна терапи€ от ветеринарен лекар.

Ќа новороденото теле още преди подаването на първите порции коластра може да се даде лактулоза. “ова предотврат€ва каскадата от процеси предизвикващи възпаление.

¬ последно време в развитите страни с успех се прилагат различни пробиотици. “ова са препарати които се дават на телетата през първите 10 дни от техни€ живот. ѕо този начин се редуцират значителна степен случаите на диари€.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є