За ветеринарни специалисти

Индустрия

За фермери

За любители и децаОсновен автор и собственик на сайта www.plamenvet.com е доц. д-р Пламен Георгиев

Много хора обичат животните. На други дори съдбата им е свързана с тях. Трети се отнасят с равнодушие, а има и такива които ги ненавиждат. И животните като нас хората, освен здрави могат да бъдат и болни. Известно е, че опазването на здравословното им състояние е от значение за цялото човечество. Ако ние бягаме от тази истина, безспорно ще се сблъскаме със сериозни проблеми, които биха могли дори да застрашат съществуването ни.

Ветеринарната медицина е призвана да се грижи за живота на нашата планета ! Упражнявана от човек в продължение на столетия, тя се развива и усъвършенствува непрекъснато. Като една уникална професия тя изисква компетентност, много практически умения, решимост, смелост, пълна себеотдаденост, фантазия и творчество. Освен всичко друго ветеринарната медицина е и бизнес.

Този сайт е предназначен предимно за ветеринарни специалисти, фермери, собственици на домашни любимци и всички които обичат животните. Ще съчетаваме традиционното с актуалните новости. Основните приоритети за дискусия са: репродукция, репродуктивни и болести на млечната жлеза, болести при новородените животни, на опорнодвигателния апарат, копита, вътрешна патология, защита на животните. Винаги ще намерят място и много хипотези.

Фирмите осъществяват в най-голяма степен взаимовръзката между най-новите постижения на науката, технологиите и прогреса с непосредствените нужди на практиката. В тази връзка, актуални решения, разработки и продукти ще намират приоритетно място, гарантиращи най-добра информираност.

А абсолютните начинаещи и децата ще имат възможност да открият добре (или малко) познатата азбука, за всичко което се отнася до животните и което ги интересува .