Близненето при кравите е неизгодно и е свързано с икономически загуби

Раждането на близнаци при кравата не е изгодно. При проведени опити в Иран (Техеран) с 1350 крави, за пръв път са документирани последствията с икономическа и биологична насоченост  след близнене при кравите.

Резултатите са посочени в таблицата

ПоказателиПри раждане на близнациПри раждане на едно теле
Продължителност на бременността – дни272279
Аборти %12,74,45
Задържане на плацентата %49,312,7
Затруднения в раждането/мъртвородени%9,23,8
Раждане на недоразвити телета%3,81,1
Заплодяемост при първо осеменяване%1728
Средна продължителност на сервиз периода130 дни113 дни
Процент на брак32,916,4
Млечност кг.7 8008 900

За условията в Иран загубите произтичащи от близнене се изчисляват на 120 долара за лактация !

Тези резултати трябва да се има предвид при някои ветеринарни манипулации и интервенции, например при употребата на хормонални препарати с цел синхронизиране или индуциране на еструса, лекуване на гинекологични болести и др .

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ КРАВИТЕ БЛИЗНЯТ НАЙ-ЧЕСТО ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

При направени проучвания от учени в университета в Айова (САЩ) процентът на близнилите крави в световен мащаб непрекъснато се увеличава. Докато през 80-те години той е възлизал на 4,6%, през 90-те години е нараснал на 5,6.

Учените считат че причина за това е селекцията на крави с висока млечност. Унаследяемостта на способността за близнене е 8,7 %. Роля за това обаче играят и някои сезонни въздействия. От април до юни в северното полукълбо се раждат най-много близнаци, а най-малко през периода от октомври до декември.

Оставете коментар