Бременността при кучката – важен период за постигане на добри резултати

Здравата кучка – здрави кученца

Стремежът на всеки който развъжда кучета е бременността да протича безпроблемно и новородените да са здрави, нормално развити. Първото условие за това е кучката да бъда здрава. Разбира се, възможно е и при напълно здрави майки, заплодени без проблеми, да настъпят усложнения в протичането на бременността и раждането. Ако отклоненията от нормата не бъдат открити и лекувани своевременно, ще последват неблагоприятни последствия както за майката така и за развиващите се плодове. Възможно е да настъпи аборт или смърт на новородените.

Мероприятията свързани с контрола и съхраняването на бременността трябва да започнат още преди покриването и да продължат до самото раждане.

Чрез няколкократно целенасочено изследване на кучките в определени периоди от бременността, аналогично както при жените, определени проблеми биха могли да се регистрират на много ранен етап и съответно да бъдат предприети необходимите лечебно-профилактични мерки, което би подобрило здравето на майката и състоянието на плодовете. Всичко това ще доведе до минимизиране на рисковете при осеменяване, така и тези по време на бременността и раждането.

Общо и гинекологично изследване на кучки

 1. Общ клинико-диагностичен преглед.
 2. Изследване за евентуално носителство на някои инфекциозни агенти.
 3. Изследване на кръв –хематология, биохимия (функция на черен дроб, бъбреци и др.).
 4. Изследване на урина.
 5. Гинекологично изследване – цитовагинлна диагностика:
 6. Хормонални изследвания – прогестерон, тироксин;
 7. Ултразвуково изследване;
 8. Микробиологично изследване (вагинален секрет), бактериологични и вирусологични изследвания;
 9. Рентгеново изследване.

Изследване преди покриване

Преди общия преглед трябва да се даде отговор на следните въпроси:

– Каква е телесната кондицията на кучката  (идеална: Body Condition Score – 3)

– Какви ваксинации са направени до този момент, а така също и схемата за обезпаразитяване ?

– Данни за аномалии при първото покриване ( сведения от проведен гинекологичен изследване) ?

– Здрава ли е кучката, наличие на болести, при които не се препоръчва покриване (сърдечни болести, инфекции, хипотиреоза  и др.). 

– Как е протекъл последния еструс ?

– Как е протекло последното раждане, ако има такова ?

При основния предварителен преглед се изследва кръв и по възможност урина

При гинекологичното изследване на младите и нераждали животни се извършва контрол по отношение на някои аномалии (шпанги и други стеснявания), които биха възпрепятствали нормалния полов акт. При многораждали кучки се следи основно за възпалителни процеси на женския полов апарат, което прави целесъобразно бактериологично изследване на вагиналното съдържание при което се търсят определени болестотворни причинители.

Определяне на подходящия момент (цитовагинална диагностика и прогестерон) за покриване или изкуствено осеменяване не само гарантира по-успешното заплождане, а така също подпомага по-точното изчисляване на термина за раждане.

Препоръчително е да се изследва и функцията на щитовидната жлеза, тъй като симптомите на хипотиреиоза обикновено се засилват по време на бременността, при което настпъва аборт, мумификация на плодовете или раждане на мъртви кученца.

Изследвания по време на бременността

Установяване на бременността. Контрол на ебрионално и фетално развитие

На 21-22-и ден след последното покриване се прави изследване целящо да се установи дали всъщност е натъпило оплождане и развитие на бременност. Успоредно с общото изследване се прави и ултразвуково такова, с високочестотна сонда, при което би могло да се установи сърдечната дейност на ембрионите – сведение за тяхната нормална жизненост.

Изброяването на ембрионите при кучката е несигурно, то винаги е ориентировъчно. От една страна при ранна бременност не съществува вероятност от препокриване на плодни камери и в тази връзка е по-точно. От друга – топографското разположение на матката затруднява намирането на всичките плодни мехурчета. Освен това много често в по-късните периоди на бременността настъпва ембрионална смъртност, което води до редуциране очаквания брой на новородените.

Ако установяването на бременността на 20-я ден е все още несигурно, изследване с тази цел може да се извърши на 25-28-я ден, когато доказване на живи ембриони е значително улеснено. От този момент трябва да се промени и режима хранене, като количеството на дажбата се увеличава постепенно с 25-50%. Следващото препоръчително изследване трябва да се проведе през периода 40-60 ден след покриването.

Недостатъчност (хипофункция) на жълтото тяло настъпва най-често на 30-35-я ден от бременността. Води до аборт. Ето защо при рискови животни е удачно през този период допълнително да се изследва нивото на прогестерона.

От 44-я ден в 90 % от случаите може да се извърши преброяване на плодовете посредством рентгеново изследване. Облъчването с рентгенови лъчи е недопустимо през първата третина на бременността, тъй като тогава те увреждат ембрионите.

През всички гестационни периоди ултразвуковото изследване е напълно безопасно.

Преди раждане рентгеновото изследване ни дава информация относно – големина и разположение на плодовете и евентуално предсказване на затруднение в родилния процес, ако някои от кученцата са разположени напречно. Намалена жизненост и смърт при плодовете се установява най-лесно посредством ехография (видеозон), при което се регистрира нарушения или липса на сърдечна дейност. Понякога смъртта на кученцата може да се регистрира и чрез извършване на рентгеновото изследване, т. нар. феномен на раздалечаване на черепните кости, когато смъртта е настъпила преди повече от 24 часа.

Ранно откриване на здравословните проблеми и рискове по време на бременността

По време на бременността настъпват определени физиологични промени в организма на майката. Те са нормални, но познаването им е от голямо значение. Така например се увеличава сърдечната честота и общото количество на кръвта. Престоят на хранителните маси в стомаха и червата при бременните кучки е по-продължително в сравнение с небременните, обстоятелство което трябва да се има предвид при определяне на режима на хранене. От 30-я ден на бременността кучките развиват лека анемия, продължаваща до раждането, като в единични случаи стойностите на хематокрита стават особено ниски около 25% (при норма около 45-50%). Също така се увеличава и големината на щитовидната жлеза.

Успоредно с тези нормални физиологични промени, е възможно да настъпят отклонения и болести, характерни за бременността – токсикоза (гестоза, кетоза), диабет (захарна болест), възпаление на бъбреците (пиелонефрит). Освен това не са изключения и различни инфекциозни заболявания водещи обикновено до аборт, който най-често се съпровожда с изтечения от външния полов орган.

Токсемия на бременността

Рисков фактор е многоплодната бременност, гладуването или изхранването с некачествени продукти. В тези случаи се изисква специфичен мениджмънт на кучката по отношение на хранене и гледане. Много важен ранен признак за токсемия е намаления апетит или дори отказване от храна. Наложително е провеждане на специфични изследвания.  Изследванията на кръвта показват промени в профила на кръвната захар, чернодробните ензими и наличие на кетонови тела в урината. За щастие немската овчарка не е предразположена към възникване на кетоза.

Диабет по време на бременността (гестационен диабет)

Характерни признаци при диабет и бъбречни заболявания са увеличената жажда и учестеното уриниране – отделяне на големи количества урина (полиурия). Може да се случи така, че кучки с много добре изградени хигиенни навици, започват де се „изпускат” на места в къщи. Това не е поведенческо отклонение, а е следствие на препълването на пикочния мехур с урина и създаденото повишено налягане, дразнене и болка. Нужен е незабавен преглед от ветеринарен лекар, при което се установява нивото на кръвната захар. Гестационният диабет е най-силно изразен обикновенно през последната третина на бременността. Последствията за майката и кученцата са сериозни –  наднормено нарастване на плодовете (фетална хипертрофия), нарушения по време на раждането, асфиксия (задушаване на малките) или дори уродства. Гестационният диабет би могъл да бъде причина и за прекъсване на бременността.

Пиелонефрит при бременните животни (гестационен пиелонефрит)

Като пиелонефрит се означава възпаление на бъбречното легенче и паренхим. Не се среща често, но има сериозни последствия, които не трябва да се подценяват. По време на бременността настъпва физиологично разширяване на уретрата, което намалява тонуса й, а това причинява временно, механично обусловено нарушение в оттичане на урината. В интерес на истината, в повечето случаи уврежданията на бъбреците се установяват на един по-късен етап, затова се приема, че пиелонефритът по време на бременността поставя началото на един хроничен процес, който се открива късно в много напреднал стадий, причиняващ смъртта на пациента. Ето защо е необходимо дори и без причина по време на бременността при кучките да се контролира здравното състояние на бъбреците посреством съответните изследвания.

Прекъсване на бременността  (аборт)

Прекъсването на бременността би могло да бъде причинено от различни фактори – недостиг на прогестерон (хормон от отделян от жълтите тела в яйчниците) или намалено количество на тироксин (хипотиреоза) – хормон отделян от щитовидната жлеза. Някои медикаменти също водят до аборт, например такива за лекуване на лъжливата бременност. Други причини за аборт са  генетични проблеми (хромозомни аномалии) при кученцата, недохранване на майката. Инфекциозни агенти водещи до прекъсване на бременността са много – парвовироза, стаупен вироза, кучешки херпес вирус, токсоплазми, неоспори, бруцели и различни други бактерии – коли, микоплазми, стафилококи, стрептококи, пастюрели, кампилобактерии и др.

За съжаление, трябва да се има предвид, че веднъж започнал един аборт не би могъл да бъде спрян. Трябва да се наблегне на профилактиката. Доколкото е възможно преди покриването кучката трябва да се изследва за евентуално носителство на някои инфекциозни причинители.

Изтечения от влагалището

Изтеченията от влагалището по време на бременността обикновено са причина за притеснения, но в много от случаите те са напълно безопасни. Най-често се установяват през последните седмици от бременността. Да се има предвид обаче, че изтеченията по време на бременността обикновено се свързват с настъпване на аборт, особено ако са кървави или гнойни. При появата им е наложителен незабавен преглед от ветеринарен лекар – видеозон,  секретът се изследва под микроскоп, при което биха могли да се открият множество левкоцити, свидетелство за наличие на възпаление. Препоръчително е и микробиологичното изследване. Понякога дори може да се прибегне до изследване с рентген.

Превъртане на матката по време на бременността

Представлява дислокация при което цялата матка или отделни нейни части се завъртат по надлъжната си ос. Означава се като Torsio uteri ante partum и най-често настъпва след четвъртата седмица от покриването. Признаците при превъртане на матката са нетипични. На пръв поглед кучката е спокойна и апатична на кучката, учестена сърдечна дейност, отказване от храна, изтечения от външния полов орган, болезненост в областта на корема. При съмнение за торзио е необходима незабавна оперативна намеса – лапаротомия и отстраняване на матката. Операцията е рискована и в никакъв случай не трябва да се правят опити за обратното й развъртане (реторзиране), тъй като най-често това води до смъртен изход.

Всички изследвания и находката от тях трябва да бъдат документирани в паспорта на кучката. Данните могат да послужат при цялостния контрол върху протичането на бременността, на по-късни етапи, за в бъдеще при ново заплождане и т. н.

Обобщение

Бременността е един нормален, физиологичен период от живота на женското животно. Тя обаче е свързана с по-голямо натоварване на организма. Затова нерядко, дори и при идеално подготвени и здрави животни, протичането й може да е свързано с някакви проблеми.

Редовното проследяване и мониторинг на състоянието на майката и плодовете е от значение за най-ранното откриване на отклоненията от нормата, а така също за предприемане на определени мерки и лекуване. Всичко това допринася не само за нормално протичане на раждане и постигане на добра жизненост на новородените кученца, но и за съхранение на здравето на майката.

Необходимо е своевременно да се търси лекар или акушерска клиника за проследяване на покриването, протичане на бременността, раждането и следродилния период. В тази клиника, трябва да се извърши своевремнна подготовка на раждащото животно, набелязване в случай на нужда на съответна терапия или интервенция (цезарово сечение) за да се избегне суматохата и хаоса при възникване на „непредвидени” родилни усложнения.

По-долу накратко са представени видовете изследвания в различни периоди от бременността, които е препоръчително да се правят при бременни кучки

 • Контрол преди покриване –  история, тегло и кондиция на кучката (BCS) – общо изследване, кръв, по възможност урина, гинекологично изследване, определяне на подходящия момент за покриване
 • 20-22 ден след покриването, контрол на теглото, кондиция на кучката (BCS) – общо изследване, кръв, урина, здравословно състояние, изтечения, ултразвук, виталитет на ембрионите. 
 • 28 ден отново изследване,  когато находката на 20 ден е неясна
 • 33-35 ден – определяне на прогестерона 
 • 44-46 ден контрол на теглото, BCS, общо изследване, кръв и урина, (определяне на кръвна захар, контрол функция бъбреци, черен дроб), ултразвук/(рентген) брой на плодовете, виталитет (жизненост). 
 • 60-63 ден, контрол на теглото, BCS, общо изследване, кръв и урина, (определяне на кръвна захар, контрол функция бъбреци, черен дроб), ултразвук/(рентген) брой на плодовете, виталитет (жизненост) ? Разполагане на плодовете ? Определяне на момента на началото на раждането. 

Забележка – Body Condition Scoring (определяне на телесната кондиция посредством точкова система )

Оставете коментар