Влияние на окситоцина приложен през ранната жълтотелна фаза при кравата

   Окситоцинът се прилага най-често при терапията на мастити и проблеми с млекоотделянето при преживните животни. Този хормон участва  при лутеолизата на периодичното жълто тяло.

       Стимулацията на маточните окситоцинови рецептори води до синтез и отделяне на простагландини от ендометрума, а това от своя страна предизвиква ендогенната лутеолиза.

    Възниква въпросът, дали екзогенно приложен, окситоцинът повлиява половия цикъл при говедото. В литературата съществуват данни според които апликацията на окситоцин в продължение на няколко дни в началото на цикъла води до скъсяване на междуестралния интервал при говедото.

       Същевременно сигнали от практиката алармират за негативното въздействие на окситоцина върху заплодяемостта при кравата.

        За да бъдат потвърдени или отхвърлени тези предположения е проведен опит, при който крави са инжектирани един път на 24 часа с по 20 IU окситоцин венозно от втори до шести ден след еструса. За да се установи ефекта са контролирани следните параметри: продължителност на междуестралния интервал след третиране с окситоцин сравнен с предходния и следващия цикъл, при които не е извършвана аналогична медикаментозна намеса. Допълнително чрез ехографски прегледи е проследена големината на яйчниковите фоликули, а чрез хормонален анализ е измерена концентрацията естрогените и прогестерона.

       Приложението на окситоцин не е повлияло който и да е от изследваните параметри.    Следователно използването на окситоцина за лекуване на мастити или други проблеми на млечната жлеза не оказва негативно влияние върху половия цикъл при небременни крави.

Оставете коментар