Знаете ли, че месечната слепота при конете се причинява от лептоспири

  Рецидивиращият увеит при конете (РУ) протича като акутно или хронично рецидивиращо серохеморагично възпаление на увеята.

       Означава се още като месечна слепота или периодична офталмия. Лекува се чрез отстраняване на стъкловидното тяло  и промивка на очната камера (Vitrektomie).

      Рецидивиращият увеит при конете е една от най-разпространените очни болести при този животински вид и е най-честата причина, която води до ослепяване. Докато  в миналото се е считало, че етиологията на болестта е интоксикационно-алергична, то понастоящем е доказано, че тя се причинява от инфекциозни агенти. Изненадващо в 50 до 90 % от случаите на рецидивиращ увеит при конете локално в очите се доказват лептоспири при едновременна положителна серологична реакция (наличие на антитела срещу лептоспирите).  

Въпреки, че след експериментална инфекция с лептоспири, тези микроорганизми се доказват в кръвта до 9-я ден, очните промени настъпват по-късно, месец, дори година.  

Предполага се, че лептоспирите достигат и се загнездват в стъкловидното тяло по време на развиващата се в началото остра фаза на заболяването – лептоспиремия. По-късно те предизвикват постепенно клинична изява и развитие на болестта.

По-рядко като причинители се откриват бруцели, борелии или салмонели.

Най-важните признаци,  които проявяват засегнатите животни са светлобоязън, сълзотечение, подуване на клепачите, конюнктивит, стесняване на пупилата, ексудат в предната очна камера, помътняване на лещите и стъкловидните тела.

При конете са доказани широк спектър от антитела срещу лептоспири, най-често срещу серовари Grippotyphosa и Bratislava. Болните животни слабеят, а също така развиват увеит. Доказването на лептосипирите е възможно по следните начини

  • реакция микроаглутинация и ELIZA
  • култивиране на живи лептоспири
  • откриване на лептоспирна ДНК (PCR – реакция)

Всъщност предположението, че лептоспирите се загнездват в очите и известно време не водят до клинична изява на болестта не е доказано със сигурност. Резултати от направени през последните години изследвания донякъде опровергават тази хипотеза.

Установено е, че безсимптомната инфекция в областта на стъкловидното тяло, е възможна само по изключение. Съществуват случаи, когато е доказано наличието на лептоспирна ДНК в здравото окото, без това да води до повишаване на титъра на антителата. Следователно защитните сили на организма не са „регистрирали” наличие на лептоспири в очите. Не е било възможно да се култивират живи лептоспири при проби от клинично здрави очи. Тъй като от 168 офталмологично здрави очи само при едно са доказани антитела, пункцията би имала диагностична стойност много рядко. Открит остава въпроса, защо все пак очните промени настъпват толкова късно след лептоспиремията ?

Извод – лептоспирозата при конете е важна причина за офталмологичните проблеми. .

Оставете коментар