Полов цикъл и захарен диабет при кучката

Не са редки случаите, когато при кучката настъпват здравословни смущения свързани с половия цикъл, проявяващи сенай-вече по време на диеструса.

Причина за това би могло да бъде една по-особена форма на захарен диабет. 

При продуктивните животни диабетът настъпва главно при недостиг на инсулин. В този случаи той е аналогичен с този от тип I (ювинилен диабет) при хората.

Диабетът от тип II, който настъпва с напредване на възрастта, се означава още като инсулин-независим диабет. За разлика от човека при селскостопанските животни се диагностицира много рядко, тъй като те не достигат тази възраст, на която той да се прояви.

При кучето захарния диабет настъпва най-често между 4 и 14 години. При женските от този вид се среща приблизително два пъти по-често в сравнение с мъжките. При някои породи е доказана наследствена предразположеност.

При кучката диабета се комплицира допълнително и от хормоналните промени през определени фази на половия цикъл – проеструс, еструс и последвалата продължаваща повече от 2 месеца жълтотелна фаза – диеструс.

Какъв е механизма на възникване на тази форма на диабет ?

Естрогените са антагонисти на инсулина. След овулацията нивото на прогестерона в кръвната плазма се повишава, като високите концентрации се запазват в продължение на повече от 60 дни. Това предизвиква завишаване концентрацията на растежния хормон, който е рецепторен антагонист на инсулина. Антагонистичната активност се проявява чрез намаляване нивото на инсулиновите рецептори в реагиращите клетки.

По този начин настъпва нечувствителност към инсулина, при което този хормон не може да изпълнява своето биологично предназначение.

Диабетът в тези случаи е съпроводен от хиперинсулинемия

Външно се проявяват определени клинични признаци. По-детайлното им описание: следва !

Оставете коментар