Превъртане на матката при кобилата

Завъртането на матката на матката по нейната надлъжна ос (Torsio uteri) настъпва в 50% от случаите през последната третина на бременносттта, след 8-я месец, а също така и по време на раждането.

           Клинични признаци: неспокойствие, потене, липса на апетит, често и на малки порции уриниране, колични пристъпи, резистентни на лечебни средства.

При бременна кобила с колика винаги трябва да се има пред вид възможността от наличие на Torsio uteri.

Диагноза: чрез ректално изследване. Най-важната находка е промяна в разполагането маточните връзки. Връзката от страната на торзиото е вертикална и насочено в каудална посока, а противоположната връзка е по-хоризонтална или коса. Яйчника който се намира на страната на торзиото е разположен по-каудално. При високостепенно превъртане, мястото на самото усукване е подобно на връв, със спираловидни улейподобни вдлъбнатини.

При този вид дислокация на матката се уврежда плацентарното кръвоснабдяване. Съществува опасност от настъпване на фетална смърт. Силният едем на маточната стена и частичното отлепване на плацентата може да се установи посредством ехография. Нормално маточната стена при  кобила по време на напреднала бременност е дебела около 1-1,5 см. При увреждане следствие торзио тя се удебелява. За уточняване на диагнозата се налага извършване на абдоминална пункция.

В диференциално диагностично отношение на Torsio uteri винаги трябва да се има предвид Retroflexio uteri. Представлява дислокация на бременната матка при кобилата, при която части от нея попадат в таза. В тези случаи при ректално изследване, кончето се палпира директно под ръката на изследващия.Прилага се мануелно вправяне, а най-добър ефект имат утерорелаксантите, (200 mg Isoxsuprin) неколкократно през часове. Това подпомага спонтанната репозиция на матката.

Оставете коментар