Техника на извършване на продължителна венозна инфузия при крава

Нерядко ежедневната ветеринарномедицинска практика налага да се извършват венозни инфузии при говедото. Показания за това съществуват при:

– различни форми на следродилно залежаване (хипокалцемична кома, чернодробна кома );

– чернодробни увреждания – хепатози, кетоза, дистрофия и т. н.;

– итоксикации, дехидратации;

– възпалителни процеси на храносмилателния тракт, съпроводени с диария;

– следоперативен период (цезарово сечение) и др.

Известно е, че за постигане на по-добър ефект е желателно да се изпълнят две условия:

– елекролитите и лекарствени средства да се прилагат бавно капково;

– нужното количество течности е огромно, често възлизащо на десетки литри в рамките на 24 часа.

За да се осъществи това са необходими часове, понякога дори дни !

Възниква въпросът, дали на практика това е възможно ?

Ако се прилагат традиционните за нашата страна методи за венозно аплициране на лекарствените средства чрез пункция на v. Jugularis с обикновена игла, на практика това не е изпълнимо, защото изисква:

– непрекъснат контрол от ветеринарен лекар;

– продължително фиксиране на животното.

По света този проблем е намерил своето разрешение чрез:

– абокати (венокати), които се пришиват в областта на v. jugularis или още по-добре в областта на ушната вена;

– банката (тубата) с електролит се окачва на подходящо високо място в помещението;

– инфузионния апарат свързващ абоката с разтвора, е фиксиран със система наподобяваща кучешки повод регулиращ изпънатостта й. По този начин се предотвратяват преплитанията.

Кои са предимствата на този метод ?

– гарантира безопасно, бавно и сигурно приложение на лекарствените средства;

– след поставянето на абоката от ветеринарен лекар, системата може да се обслужва дори и от стопаните и фермерите, които сами могат да променят скоростта на вливане при нужда;

– животните не се стресират;

– постига се максимален терапевтичен ефект.

На снимките е показан въпросния начин на венозни инфузии при крава, представляващо рутинна практика в „Клиниката по акушерство и гинекология” на ВМФ при Юстус-Либих университет, гр. Гийссен, Германия http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb10/institute_klinikum/klinikum/kgga

Оставете коментар