Грижи за млечната жлеза по време на раждането и коластралния период

Най-важния и отговорен момент при отглеждането на кравите е раждането и коластрания период (5-6 дена след раждането). Начинът им на протичане и възстановяването след това в голяма степен определя смисъла от отглеждането на този вид животни.

Целите са две – запазване на майката, нейното здраве репродуктивни способности, както и раждането на здрав и жизнен приплод. Грижите за млечната жлеза през този период са насочени основно към правилно раздояване и предотвратяване възникването на мастит. По време на самото раждане, особено когато то е затруднено е необходимо млечната жлеза да се предпазва от травми (удари, премачкване, убождане). Още по време на оказване на акушерска помощ при най-млечните крави се наблюдава спонтанно изтичане на коластра. Вимето е отекло, понякога родилките са трудно подвижни. При масажиране млечната жлеза е с тестена консистенция. През първите дни пълното издояване е трудно. Какво трябва да се предприеме ?

1. Животните трябва да се доят често, през няколко часа. Желателно е да се започне с ръчно доене, особено в случаите, когато млечните папили са къси. Необходимо е да се извърши внимателно изследване на млечната жлеза, за установяване на някои аномалии (при юниците) и болестни процеси. При непълно издояване е възможно да се приложи мускулно окситоцин.

2. След предварително почистване и измиване на вимето е необходимо да се извършват внимателни и продължителни масажи в посока отдолу нагоре. Те спомагат за намаляване на отока на млечната жлеза и подобряване на кръвната циркулация.

3. За подобряване на ефекта от масажите при тяхното извършване в кожата се втриват загряващи унгвенти (камфоро-салицилова маз, антифлегмин, неомамол), които имат и антисептични свойства.

4. За подобряване на кръвната циркулация, намаляване на отока и стимулирането на възстановителните процеси в матката е необходимо също така да се извършват ежедневни разходки.

5. По време на коластралния период количеството на антителата в млечната жлеза, както и другите фактори обуславящи естествената устойчивост е най-голямо. Но въпреки това, в определени случаи (травми, неизлекуван стар мастит, непълно издояване) се предприема антибиотична терапия. Най-удачно е тя да се осъществява под формата на мускулни или венозни инжекции. При проведени най-нови изследвания е установено, че през ранния коластрален период приложението на шприцове във вимето не е така ефективно. То трябва да бъде допълнено и от мускулно или венозно инжектиране.

6. В никакъв случай не трябва да се ограничава дневната дажба. Необходимо е постепенното увеличаване концентрираните фуражи. Този период представлява върхово напрежение за организма, максимална мобилизация на обмяната на веществата и същевременно загуба чрез отделената коластрата на белтъци, минерални вещества и лактоза. Редуцирането на дажбата точно в този момент има трайни неблагоприятни последствия.

Оставете коментар