Как да преценим здравословното състояние на новородените кончета?

Конете са животински вид, които са обект на особено внимание, грижи и любов от страна на човека. За някои хора интересът към тях е продиктуван от комерсиални цели – продажби, конни състезания, туризъм и др. А в други случаи те се отглеждат като помощници във фермата, домашни любимци. Някои екземпляри дори са боготворени. През последните години отглеждането на този вид животни у нас бележи забележителен ръст. Има вече много любители, търговци, фермери, спортисти, при които значителна част от тяхното битие, живот, успехи или неуспехи са свързани с този благороден животински вид.

Репродуктивния процес при конете е продължителен, а цените на отделни расови екземпляри е изключително висока. Често разходите за закупуването ценни кобили и заплождането им с определени жребци са огромни. Във връзка с това, някои новородени кончета са изключително ценени и на тях се възлагат много надежди. Проблемите свързани със здравословното им състояние се приемат драматично от някои стопани, а за други неблагополучията са причина за сериозни финансови загуби.

Знаем ли как разпознаем болното от здравото конче ? Кога да извикаме ветеринарен лекар ? Кога проявените признаци и симптоми не трябва да са повод за безпокойство ? В стремежа си да дадат отговор на тези въпроси, немски специалисти, ръководени от проф. Хартвиг Бощедт, завеждащ „Ветеринарната клиника по акушерство и гинекология” в Гийссен разработват практически приложима схема за контрол и мониторинг на състоянието на кончетата непосредствено след раждането. Тя е максимално опростена и би могла да се внедри и използува от всички В своята същност тази схема представлява един тестови контрол на определени показатели в поведението и протичането на физиологичните процеси при кончето. Клиничната им изява се точкува. Получения сбор, съответствува на определено състояние. Схемата се използува за преценка на новороденото до 24-я час от неговия живот. Именно тогава възникват най-опасните заболявания. По долу е представена и самата схема:

Състояние на новороденото до края на първия час от живота му:

1. Обща преценка състояние на новороденото непосредствено след раждането (1-2 min ):

· Гръдно лежане, изправено държане на главата, активни движения, равномерно дишане (устата затворена) – 3 точки;

· Странично лежане и равномерно дишане – 2 т.

· Странично лежане и неравномерно затруднено дишане (с отворена уста) – 1 т.

2. Състояние на новороденото до 30 –та минута:

 • Първи опити за изправяне – 3 т.
 • Гръдно или странично лежане – 2 т.
 • Гръдно или странично лежане съпроводено със спазми – 1 т.

3. Състояние на новороденото до 60-та минута:

· Сигурно стоене в изправено положение и първи контакт с вимето – 3 т.

· Несигурно стоене в изправено положение, често лежане, главата се държи изправена – 2 т.

· Продължаваща слабост и лежане, странично подпиране на главата – 1 т.

При получаване на общ сбор: 9-8 точки, жизнеността на кончето е в границите на нормата; 7-6 общото състояние е влошено, налагащо вземането на спешни мерки; по-малко от 6 точки – съществуват високостепенни увреждания. Шансът новороденото да бъде спасено са минимални.

Състояние на новороденото от 60-та минута до края на първите 24 часа от живота му

 1. Преценка възможността за изправено стоене:
 • Сигурно стоене и правилни координирани движения – 3 т.
 • Изправеното стоене е несигурно, а движенията некоординирани – 2 т.
 • Често лежане, трудно изправяне, некоординирани движения – 1 т.
 • Вътрешна телесна температура (ректалната):
 • 38.0 – 39.2? С – 3 т.
 • > 39.2? С – 2 т.
 • < 38.0? С – 1 т.
 • Отделяне на мекониума (първичните фекалии):
 • Нормално до 8-я час се евакуира първичния мекониум (зеленикаво- жълтеникав цвят), след това вече млечни фекалии – 3 т.
 • Оскъдно количество, често напъни, неспокойствие – 2 т.
 • Не настъпва отделяне на мекониум, често напъни, подритване, колики, лежане и търкаляне – 1 т.
 • Отделяне на урина:
 • Многократно, силна и единна струя – 3 т.
 • Често, на малки порции или на капки – 2 т.
 • Кончето прави опити, но не може да уринира– 1 т.
 • Дишане:
 • Ритмично и равномерно – 3 т.
 • Неритмично – 2 т.
 • Повърхностно, неравномерно, с усилие, отбиване – 1 т.
 • Контакт с майката:
 • Редовен, активен контакт, целенасочено търсене на вимето, интензивно сукане – 3 т.
 • Държане на дистанция от майката, слаб или едва осъществим контакт с млечната жлеза – 2 т.
 • Липса на контакт с майката, кончето не търси вимето – 1 т.

При получаване на общ сбор: 18 точки, състоянието на новорденото конче е в границата на нормата; 17-15 – състоянието застрашено ! Необходим е контрол и консултация с ветеринарен лекар; по-малко от 15 точки – съществува високостепенна заплаха, опасност от фатален изход, необходима е спешна ветеринарномедицинска намеса !

Оставете коментар